EAST MAG

Kamenný herbár v Botanickej záhrade UPJŠ odhalí unikátne objavy košických paleontológov

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Centrom interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Školou úžitkového výtvarníctva organizujú výstavu pod názvom Kamenný herbár. Potrvá do 3. februára 2019 každý deň aj počas sviatkov v čase od 9:00 do 15:00 hod. Odborným vedením sa na nej podieľal svetoznámy paleontológ a objaviteľ niekoľkých druhov dinosaurov Martin Kundrát.

Návštevníci sa oboznámia s rôznymi typmi skamenelín, prezrú si originálne paleontologické nálezy rastlín a živočíchov z rôznych kontinentov a obrazový materiál im priblíži vývoj života na našej planéte. Stredobodom pozornosti sú objavy nového druhu Archaeopteryxa, operených dinosaurov, unikátneho dinosaurieho embrya v gigantickom vajci a zubu pravekého človeka z Číny, ktorých autorom je Martin Kundrát a jeho medzinárodným tím.

REKLAMA

Slovenský pravek
Výborným zdrojom prehistorických informácií o slovenskom praveku sú jaskyne, ich kvapľová výzdoba či pozostatky kostí a iných artefaktov. Kvaple budú na výstave predstavené ako paleoklimatické archívy rôznych tvarov a vzácnych kryštálových foriem zo Slovenska i zo zahraničia. Na reze kvapľa môžu návštevníci pozorovať prírastkové vrstvičky postupne rastúceho stalagmitu, ktoré uchovávajú chemické informácie o zrážkovej vode prenikajúcej do jaskyne počas tisíc rokov.

Zmeny v živočíšnej ríši

Na základe porovnania lebky medveďa hnedého a sánky medveďa jaskynného si návštevník predstaví dôležitý rozdiel vo veľkosti oboch zvierat. Lebka psa na výstave je demonštráciou domestifikácie zvierat človekom – v tomto prípade zmenšenie veľkosti tela, resp. hlavy, kým vystavená stehnová kosť koňa demonštruje proces domestifikácie zvieraťa vo vzťahu k zväčšeniu, resp. robustnosti tela.

Exponát v podobe zuba nosorožca poukáže na to, že fosílie nosorožcov a mamutov srstnatých sú symbolmi krutého prostredia doby ľadovej. Lebka soba s torzom parožia prezradí, že sob prežil náhle zmeny klímy.

Ako vyzerá paleontologická expedícia

Súčasťou výstavy je premietanie reportáží a fotodokumentačných záberov z paleontologických expedícií a výskumu medzinárodného paleobiologického tímu Martina Kundráta. Záujemcovia zároveň môžu obdivovať a odfotiť sa so stehennou kosťou sauropódneho dinosaura, ktorá bola pripravená v reálnych rozmeroch. Najmenší návštevníci sa na chvíľku zmenia na paleontológov a v pripravenom paleontologickom nálezisku vykopať svojho trilobita.

tlačová správa

Pridajte komentár