EAST MAG

UPJŠ udelí čestný titul bývalému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude zajtra, v piatok 18. januára 2019, o 11. hod. udelená čestná vedecká hodnosťdoctor honoris causa” emeritnému prezidentovi Slovenskej republiky, úspešnému a medzinárodne uznávanému politikovi a všestranne tvorivej kultúrnej osobnosti Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD.

UPJŠ udelí bývalému prezidentovi čestný titul Dr. h. c, pri príležitosti jeho významného životného jubilea, vo vednom odbore politológia za profilovanie modernej podoby funkcie prezidenta Slovenskej republiky, rozvoj demokracie a politiky, ako aj služby občanom, výrazný vklad vlastných kultúrno-umeleckých projektov do slovenskej kultúry a literatúry a podporu slovenskej vedy a slovenského vysokého školstva i samotnej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri etablovaní sa v ERA (European Research Area) a EHEA (European Higher Education Area).

Rudolf Schuster vždy prejavoval úctu ku košickým univerzitám i ústavom SAV, podporoval ich a hrdil sa ich úspechmi. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej výsledky propagoval na mnohých pracovných i spoločenských podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Aj v dôsledku týchto jeho aktivít univerzitu navštívili viaceré významné osobnosti diplomatického zboru či akademickej sféry,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. sa tak stane v poradí 41. nositeľom titulu Dr. h. c. UPJŠ. Udelenie čestnej vedeckej hodnosti sa uskutoční v Historickej aule UPJŠ v Košiciach.

Dovoľte mi, aby som čo najúprimnejšie poďakoval Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a osobne Vašej magnificencii, rektorovi tejto univerzity, prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc., za úctu a uznanie prejavené udelením čestného doktorátu. Chcem vám pri tejto príležitosti sľúbiť, že sa aj v ďalšom mojom živote budem snažiť dôstojne reprezentovať univerzitu, ktorá oddnes je a bude aj mojou alma mater, a pomáhať jej všade tam, kde budem môcť a kde moje sily na to budú stačiť,” povedal Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

tlačová správa

Pridajte komentár