fbpx
EAST MAG

UPJŠ si pripomenula Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

UJPŠ Košice

11. februára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. V tento významný deň, prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov s cieľom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich účasť v nej, upriamuje svoju pozornosť čoraz viac svetových a európskych organizácií. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri príležitosti tohto medzinárodného dňa uskutočnila v pondelok 11. februára 2019 neformálne stretnutie rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., s profesorkami pôsobiacimi na univerzite.

UPJŠ podporuje rodovú rovnosť ako zamestnávateľ aj ako vzdelávacia inštitúcia a usiluje sa o vytváranie atmosféry úcty k rozmanitosti. Univerzita uskutočňuje svoju činnosť tak, aby umožňovala každej jednotlivkyni a každému jednotlivcovi rozvíjať sa na základe svojich osobných schopností nezávisle od rozdielov založených na akomkoľvek diskriminačnom dôvode. V súvislosti s rodovou rovnosťou prijala univerzita v roku 2018 Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach. Medzi prioritné oblasti politiky rodovej rovnosti na univerzite patrí rodová perspektíva vo výskumne a rodovo-citlivý prístup vo vzdelávaní, zviditeľňovanie úspešných vedkýň a výskumníčok, hľadanie opatrení pre zlepšenie podmienok pre ich kariérny rast a mnohé ďalšie.

Úprimne sa teším tomuto stretnutiu. Na univerzite máme medzi študentkami úžasné vedecké talenty, naše dámy pracujúce v pozíciách vysokoškolských pedagógov i vedeckých pracovníčok odvádzajú úctyhodný výkon, ktorý si zasluhuje rešpekt a obdiv. Teším sa, že viaceré ukázali, že vedia na seba zobrať zodpovednosť za vedenie pracovísk či vedeckých tímov. Veľmi ma zaujíma, ako sa dívajú na tému rodovej rovnosti tie, ktoré majú vďaka ich životnému príbehu a špičkovým výsledkom vo vede právo na formovanie návrhov, ako máme postupovať ďalej,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Oslavy Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede organizuje každoročne UNESCO v spolupráci s partnermi a inštitúciami, ktoré podporujú prístup a účasť žien a dievčat na vedeckej činnosti. 11. február je pripomienkou, že ženy a dievčatá zohrávajú kľúčovú úlohu vo vedeckých a technologických komunitách a že ich účasť by sa mala posilniť. Napriek mnohým významným prínosom, ktoré ženy dosiahli v oblasti vzdelávania a vedy v posledných desaťročiach, je ich zastúpenie vo svete značne nerovnomerné. Podľa aktuálnych informácií štatistického úradu UNESCO Institute of Statistics majú ženy menej ako 30 % zastúpenie medzi svetovými výskumníkmi. Na Slovensku sa venuje vede viac žien, ako je celosvetový priemer – 42 %, čo je najviac z krajín V4. Oproti svetovému a slovenskému meradlu pôsobí na UPJŠ v Košiciach vo vede viac žien ako mužov, a to 51 %.

UPJŠ Košice

Cítim sa mimoriadne poctená pozvaním pána rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. na stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, a zvlášť pán rektor, vždy nezištne podporovali iniciatívy v budovaní kariérnych perspektív a postupov nadaných vedeckých pracovníčok v akademickej i výskumnej sfére na UPJŠ v Košiciach. Dnes sú ženy skvelé matematičky, biologičky, chemičky, vedkyne aj vo funkciách s rozhodovacími právomocami. Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede má motivovať a netreba váhať. Ak chceme, treba sa vydať na túto cestu. Všetkým im držím palce,” uviedla prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

tlačová správa

Pridajte komentár