EAST MAG

Botanická záhrada UPJŠ láka návštevníkov na skvosty v rastlinnej ríši

Začiatok marca odštartuje Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výstavou Orchidey – skvosty v ríši rastlín. Od 1. marca 2019 majú návštevníci možnosť obdivovať viac ako 1000 kusov tropických a subtropických druhov a kultivarov spomínaných rastlín v expozičných skleníkoch na Mánesovej 23 v Košiciach. Na deviatom ročníku výstavy nebudú chýbať kultivary rodov lišajovec (Phalaenopsis), vanda (Vanda), cymbídium (Cymbidium), dendróbium (Dendrobium), črievičkovec (Paphilopedilum).

Aj na Slovensku sa v prírode vyskytuje 79 druhov a poddruhov orchideí. Väčšinou ide o vzácne a zákonom chránené rastliny, ktoré rastú na lúkach, pasienkoch, rašeliniskách, v močiaroch a v lesoch. Ničenie prirodzených stanovíšť však spôsobuje ústup týchto rastlín v našej prírode. Navyše zber a vykopávanie predstavuje hrozbu pre vzácnejšie druhy a niekedy dokonca aj pre druhy bežnejšie. Zber a obchodovanie so slovenskými orchideami, ničenie a poškodzovanie ich stanovíšť, sú zakázané,“ uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi.

REKLAMA

Do čeľade vstavačovité (Orchidaceae), teda medzi orchidey patrí približne 28-tisíc botanických druhov. Prví predchodcovia dnešných orchideí sa na Zemi objavili pravdepodobne už pred viac ako 80 miliónmi rokov. Pomerne ľahko podliehajú vývojovým zmenám a rýchlo sa medzi sebou krížia, preto sú jednotlivé rody a druhy orchideí tak variabilné. Navyše šľachteniu a kríženiu orchideí sa venujú aj pestovatelia už vyše 100 rokov a dnes poznáme viac ako 100-tisíc krížencov týchto ozdobných rastlín.

Najčastejšie pestovanými orchideami v domácnostiach sú zástupcovia rodu lišajovec (Phalaenopsis). Je to obľúbená orchidea, ktorá má atraktívne kvety. Z tropických dažďových pralesov Ázie, Novej Guiney a severnej Austrálie pochádza asi 60 epifytických druhov tohto rodu,“ uviedol vedúci oddelenia tropickej a subtropickej flóry botanickej záhrady Peter Fridman. Takýmto epifytickým spôsobom života (teda prichytené vysoko na kôre stromov, kde je dostatok svetla) rastie väčšina tropických orchideí, na rozdiel od orchideí mierneho pásma žijúcich terestricky, t. j. zakorenené v pôde. Okrem nich existujú druhy, ktorým sa darí na skalách alebo medzi skalami, nazývajúce sa litofyty. V Austrálii dokonca nájdeme podzemné orchidey. Pre pozorovateľov sú zaujímavé najmä tým, že ich možno vidieť len vtedy, keď ich kvety vyrastú z trhlín v pôde.

Viac ako tisíc jedincov čeľade vstavačovité čaká na návštevníkov na deviatom ročníku výstavy Orchidey – skvosty v ríši rastlín. Tropické a subtropické druhy a kultivarov spomínaných rastlín si záujemcovia môžu pozrieť od 1. do 17. marca 2019 v expozičných skleníkoch botanickej záhrady na Mánesovej 23 v časoch od 9. do 16. hodiny.

tlačová správa

Pridajte komentár