EAST MAG

Vo Východoslovenskom múzeu priblížia návštevy predstaviteľov prvej Československej republiky

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v rámci výstavy Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska pripravilo sprievodné marcové podujatia.

Ide o dve prednášky, ktoré sa budú konať v budove múzea na Námestí Maratónu mieru.

Prvá sa koná vo štvrtok 14. marca 2019 o 16:00 hod. na tému Návštevy T. G. Masaryka a E. Beneša v Košiciach. Prednášajúcim je Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. z Východoslovenského múzea a vstup je voľný.

Ďalšia prednáška na tému Fenomén 1. Československej republiky v porovnaní s medzivojnovým Poľskom sa koná 27. marca 2019 o 16:00 hod. a v českom jazyku ju bude viesť Dr.hab. Piotr Maciej Majewski z Inštitútu histórie varšavskej univerzity.

Pridajte komentár