EAST MAG

IT Valley volilo nových členov správnej a dozornej rady

kosice it valley

Organizácia, ktorá stojí za výrazným úspechom IT sektora v Košiciach, si vo štvrtok 21. marca 2019  zvolila nových členov správnej a dozornej rady na valnom zhromaždení.

Členovia združenia Košice IT Valley sa vo štvrtok 21. marca stretli v univerzitnom vedeckom parku Technicom na valnom zhromaždení. Okrem odpočtu predošlého roka sa volili aj noví členovia správnej a dozornej rady. Tým súčasným končí funkčné obdobie v júni.

Rok 2018 bol pre nás veľmi úspešný. Podarilo sa nám zorganizovať a podporiť množstvo komunitných aktivít. Okrem toho sme boli úspešní v projektových žiadostiach, vďaka čomu bude mať združenie zabezpečené financovanie niektorých svojich aktivít a personálu na najbližšie roky,” zhodnotil predošlý rok výkonný riaditeľ Pavol Miroššay.

kosice it valley pavol mirossay
Foto k článku: Peter Čontoš

Klaster získal počas minulého roku certifikáciu Golden Cluster Management Excellence. To ho zaraďuje medzi päťdesiatku najlepších na svete. Len v Európe sa celkový počet organizácií podobného typu blíži k číslu 2 000.

Je cítiť, že klaster ide dopredu. Dostávam na neho pozitívne ohlasy aj zo zahraničia, čo je dobrým signálom,” povedal Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je jednou zo zakladajúcich inštitúcií.

Juraj Girman, súčasný predseda správnej rady, vyzdvihol zmysel celého združenia: „Snažíme sa spájať celú IT komunitu a spoločne adresovať problém trvalej udržateľnosti IT sektora v regióne. Pod záštitou IT Valley organizujeme stretnutia rektorov, predstaviteľov samosprávy, firiem a hovoríme o budúcnosti tohto regiónu.

Jeho slová potvrdil aj rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák, ktorý vyzval všetkých prítomných na užšiu spoluprácu. „Naša cesta do technologického centra v Tel Avive v roku 2017 nám ukázala, že ak chceme niečo dosiahnuť, musíme pracovať spoločne. Bez toho to nejde. Nesmieme strácať šikovných mladých ľudí.”

kosice it valley

V tomto roku chce Košice IT Valley podporiť stredné školy robotickými sadami do škôl v rámci Košického samosprávneho kraja. Túto skutočnosť ocenil aj jeho predseda Rastislav Trnka. Ten sa rovnako prihovoril prítomným a vyzdvihol aktivity klastra aj v oblasti nových investícií.

Podľa Miroššaya bude podpora komunitných aktivít pokračovať: „Máme záujem organizovať a podporovať ešte viac podujatí pre IT komunitu, ale aj širokú verejnosť.”

Združenie má k dnešnému dňu viac ako 50 členov, ktoré tvoria firmy, vzdelávacie a regionálne inštitúcie.


Zoznam zvolených členov Správnej rady Košice IT Valley od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022:

Olaf Baumann – riaditeľ, Fpt Slovakia
Juraj Girman – viceprezident, T-Systems Slovakia
Michal Hladký – riaditeľ, Creative Industry Košice
Ivan Hruška – senior manažér
František Jakab – riaditeľ UVP Technicom , TUKE
Slavomír Kožár – riaditeľ, SPŠE Prešov
Ladislav Lörinc – starosta, Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
Julianna Orbán Maté – riaditeľka, EZÚS Via Carpatia
Jaroslav Porubän – vedúci, Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE
Gabriel Semanišin – dekan, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Peter Šoltés – riaditeľ, Promiseo

Zoznam zvolených členov Dozornej rady Košice IT Valley od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023:

Marek Antal – viceprezident GlobalLogic
Martin Džbor – riaditeľ Stratégie, T-Systems Slovakia
Martin Seman – mesto Košice
Norbert Skákala – vedúci úseku Informačné a komunikačné technológie, VSE Holding
Jozef Vojtko – vicedirector, Fpt Slovakia


tlačová správa

Pridajte komentár