EAST MAG

Druhý ročník CharITy Cup má staronového víťaza

V sobotu 27. apríla sa v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici odohral 2. ročník CharITy Cupu. Svoje sily si v charitatívnom futbalovom turnaji zmerali sily zamestnanci 11 významných spoločností Košického kraja z oblasti IT, ale aj z iných sektorov.

Akciu CharITy Cup organizovala organizácia Úsmev ako dar, ktorá pomáha deťom a rodinám v núdzi a buduje najväčšiu sieť centier pomoci na Slovensku, v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia.

T-Systems Slovakia Košice Charity Cup
foto k článku: T-Systems Slovakia

Vízia pomoci 2019


Skvelý výťažok prvého turnaja nás nakopol pokračovať v tomto evente. Krízové centrum Vincentínum, na ktoré šla aj suma z turnaja, v súčasnosti poskytuje prístrešok pre 3 mnohodetné rodiny, ktoré tvorí dokopy 15 ľudí. Verím, že finančná pomoc z tohto ročníka nám pomôže pokračovať vo výstavbe II. etapy Vincentína v Košiciach – Šaci tak, aby už v letných mesiacoch bola bezpečným domovom pre ďalšie dve ohrozené rodiny s maloletými deťmi,” vyjadril sa Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar.

T-Systems Slovakia Košice Charity Cup

Z výťažku štartovného zapojených firiem spoločnosť Úsmev ako dar zakúpi nevyhnutné izolačné stavebné materiály a uhradí náklady s realizáciou inžinierskych sietí vo vnútri Vincentína – rozvody elektriny, vody a kúrenia.

Ako víťaz prvého ročníka turnaja si, samozrejme, veríme, respektíve verím nášmu tímu. Zároveň však ako spoločnosť máme na zreteli aj charitatívny rozmer akcie, ktorý nás zaujíma ešte viac, keďže ako najväčšia IT spoločnosť v kraji aktívne pomáhame a podporujeme regiónu, v ktorom pôsobíme, prostredníctvom viacerých typov aktivít – od finančnej podpory až po dobrovoľnícke aktivity,” hodnotil pred turnajom Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia.

Nakoniec najväčšia IT spoločnosť v kraji opätovne získala trofej CharITy Cupu.

T-Systems Slovakia Košice


O občianskom združení Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Úsmev ako dar sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár