EAST MAG

Ocenenie Vedec roka 2018 získal Vladimír Zeleňák z UPJŠ

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018. Medzi ocenenými za uplynulý rok bol aj Vladimír Zeleňák, ktorý získal cenu v kategórii Vedec roka. Svoje ocenenie si prebral počas slávnostného vyhlásenia výsledkov oceňovania v pondelok 13. mája 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca.

Vladimír Zeleňák patrí k popredným vedeckým osobnostiam Slovenskej republiky. Zameraním a vzdelaním je anorganický chemik, ale pôsobí aj v oblasti nanomateriálov a prevažná väčšina jeho prác má interdisciplinárny charakter. Je vedúcim špičkového vedeckého tímu Triangel.

REKLAMA

Je to ocenenie, ktoré si veľmi vážim a je pre mňa motivujúce. Nemôžem povedať, že to bola moja méta, ktorú som chcel dosiahnuť. Vždy sa snažím robiť veci poctivo tak, aby som mal z nich dobrý pocit, že som urobil to najlepšie, čo som v danom okamihu mohol. Ďakujem všetkým, ktorí si všimli túto moju črtu. Je to pre mňa záväzok pokúsiť sa ísť v kvalite ďalej na tejto pomyselnej ceste vedca a ešte viac zviditeľniť nielen náš výskum, ale cez neho i našu krajinu,“ uviedol Vladimír Zeleňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ocenenie Vedec roka 2018 získal za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

Vnímam ho ako nielen môj úspech, ale aj úspech UPJŠ v Košiciach a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Týmto by som sa chcel poďakovať vedeniu univerzity a fakulty za podporu vedy a podmienky, ktoré pre nás vytvárajú. Osobitne som sa chcel poďakovať rektorovi, ktorý v čase, keď som svoj výskum začal rozvíjať, bol na PF UPJŠ dekanom a ktorého ústretový prístup pri riešení niektorých organizačných otázok a projektov umožnil rozvinúť školu nanopórovitých materiálov na fakulte až na súčasnú úroveň,“ dodal laureát ocenenia Vedec roka 2018.

Okrem uvedenej kategórie boli odovzdané ceny aj v rámci kategórií Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka či Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Pridajte komentár