EAST MAG

Jonáš Dujava z prešovskej SPŠE sa stal víťazom Európskej fyzikálnej olympiády

V dňoch 31. mája až 4. júna 2019 sa v lotyšskej Rige uskutočnil 3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Slovensko reprezentovalo družstvo 5 stredoškolákov, medzi ktorými bol aj čerstvý absolvent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove Jonáš Dujava.

Pre európske kolo súťaže pripravila medzinárodná akademická porota náročné úlohy – tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej teoretickej úlohe riešili, ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá teoretická úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, spolu to predstavovalo maximálne 50 bodov. Študenti okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti aj taktické myslenie v tom, že takmer každý študent si zlepšil svoje dovtedajšie bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy.

REKLAMA
Prvý absolútny víťaz zo Slovenska

Na súťaži sa Jonášovi Dujavovi podaril historický úspech, keď sa ako prvý študent v ére samostatnej Slovenskej republiky stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov.

Účasť slovenského družstva na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády Ľubomírom Muchom. Garantom bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky, organizačne akciu zabezpečila University of Latvia v Rige.

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali súťažiaci:
Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila
Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila
Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila
Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie
a vedúci delegácie:
RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – RCM, Košice, podpredseda SK FO

tlačová správa

Pridajte komentár