EAST MAG

Zákon o kybernetickej bezpečnosti prakticky

UVP Technicom spolu s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti organizuje v utorok 9. júla 2019 praktický workshop Povinnosti zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB).

Workshop sa začína o 8:30 hod. a trvá 4 hodiny, počas ktorých zodpovie praktické otázky súvisiace s ostrým zavádzaním Zákona a o kbyernetickej bezpečnosti do praxe. Priestor bude aj pre otvorenú diskusiu.

Účasť je bezplatná, ale kapacitne obmedzená, preto sa registrujte tu.

Témy workshopu:
  • Prečo sa zákon netýka iba kritickej infraštruktúry, miest a obcí či bankového sektora, ale aj ich dodávateľov
  • Koho každého sa zákon týka, aké má reálne prvé povinnosti a prečo
  • Ako tieto povinnosti plniť, aké sú možnosti pre splnenie povinností
  • Ako „začať“ – pri nasadzovaní požiadaviek ZOKB
  • Ako identifikovať prevádzkové riziká, na ktoré sa vzťahuje ZoKB
  • Kedy je už potrebné byť v súlade so ZOKB
  • Akým spôsobom bude súlad so ZOKB auditovaný
  • Prečo je pre organizácue užitočné reálne sa téme kybernetická bezpečnosť venovať

Lektormi workshopu sú tvorcovia Zákona o kybernetickej bezpečnosti:

Ivan Makatura – predseda správnej rady AKB

Rastislav Janota – riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT (z Národného bezpečnostného úradu) a člen správnej rady AKB.

Pridajte komentár