EAST MAG

Trojica študentov z Košíc na súťaži v Silicon Valley – ako dopadli?

Trojica študentov z Team Talentum reprezentovala Košice na prestížnej svetovej súťaži. Global Innovation Award 2019 sa konala na prelome júna a júla v San José v Kalifornii.

Študenti sa do USA na súťaž dostali prostredníctvom nominácie od organizátorov Hands on Technology. Ich podrobný popis projektu  sa dostal do výberu 20 najlepších spomedzi 200 prác, ktoré dostali pozvanie na Global Innovation Award 2019.

REKLAMA

Traja reprezentanti

Na Global Innovation Award vycestovali 3 členovia sedemčlenného tímu – Oliver Davitko, Oszkar Urbán a Ján Pavol Luby. „Veľmi si vážime možnosť zúčastniť sa tejto súťaže medzi najlepšími tímami sveta, s ktorými sme mali možnosť porovnať svoje výskumné projekty. Stretli sme sa s rôznymi predstaviteľmi svetových firiem ako Qualcomm, Collins Aerospace alebo s bývalým astronautom Danom Burbankom, s ktorým sme sa osobne rozprávali o ďalšom možnom vývine nášho prístroja,” hovorí Oszkár Urbán.

foto k článku: Team Talentum

Na súťaži študenti viackrát prezentovali svoj projekt formou 5-minútovej prezentácie pred porotou, širokou verejnosťou aj ostatnými súťažiacimi, a taktiež pripravili aj dvojminútovú prezentáciu. K tomu získali užitočné rady ešte pred súťažou, keď formou online Zoom workshopov s odborníkmi americkej poradnej agentúry SEED SPOT mohli konzultovať o forme a obsahu prezentácie. Organizátori súťaže pridelili každému tímu dvoch mentorov na konzultácie.

Projekt CUL

Team Talentum sa na súťaži prezentoval svojím výskumným projektom CUL – Clean Your Laundry. Ide o zariadenie na dezinfekciu šatstva pre kozmonautov vo vesmíre. Doteraz sa používa len jednorazové oblečenie, použité prádlo sa nazbiera do špeciálnych kapsúl a vyhodí do vesmíru. Časť z toho buď zhorí v atmosfére, alebo tvorí vesmírny odpad.

CUL pomocou germicídneho UV žiarenia dezinfikuje textílie, a tak umožní ich viacnásobné použitie, zmenšuje náklad astronautov a aj množstvo vesmírneho odpadu. Môže sa navyše využívať aj na Zemi ako suchá práčka v krajinách, kde je nedostatok vody.

Vývin nášho prístroja CUL je aktuálne vo fáze patentovania a do budúcnosti plánujeme získať požadované certifikácie na testovanie v laboratórnych strediskách vesmírnych spoločností,” prezradil budúcnosť Oszkár Urbán.

Zážitok aj bez výhry

Účasť na tejto súťaži bola pre mňa jedinečnou záležitosťou vzhľadom na veľké mená ako Collins Aerospace, John Deer, Qualcomm. Hneď prvý súťažný deň bol naplnený rôznymi aktivitami a workshopmi, väčšina organizovaná Seed Spotom a expertmi z marketingu, user experience a dokonca aj Kenom Takedom, miestnym reprezentantom Patentového úradu Spojených štátov. Bolo zaujímavé, aký dôraz kládli na náš obchodný plán a samotnú predstavu o budúcnosti nášho produktu. O našom zariadení sa hovorilo ako o našom produkte a bolo od nás vyžadované vytvorenie marketingovej kampane, obchodného plánu aj krátkej dvojminútovej prezentácie pre potenciálnych záujemcov. Na domácich tímoch bolo vidno, že im sú tieto veci známe. Aj keď sme neobsadili jednu z možných cien, nemám pocit, že som zo súťaže odišiel s prázdnymi rukami,” opisuje Ján Pavol Luby.

Po súťaži mali Košičania čas na spoznávanie San Francisca. „Keďže sa súťaž konala na území Silicon Valley, navštívili sme okrem mesta San José aj areál firmy Google – Googleplex, ktorý sa rozprestiera na obrovskom území s parkmi. Zaujímavé bolo vidieť na vlastné oči aj výskumné strediská firiem Intel, Adobe alebo NASA. Navštívili sme aj múzeum výpočtovej techniky, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o pozadí vývinu počítačov a mikročipov,” doplnil Oliver Davitko.

Priestor pre mentorov

Program počas 3 dní súťaže mali súťažné tímy aj ich mentori. „Na coach mítingoch sme rozoberali aktivity detí, predstavili nám metódy coachovania, ako máme vytvárať mladým priestor a možnosti, aby spolu tvorili inovatívne veci, v čom im máme pomôcť a v čom nie. Na interaktívnych workshopoch sme spolu so žiakmi riešili tímové úlohy, pričom nás pospájali aj s ľuďmi z iných tímov. Bolo zaujímavé, ako americké deti komunikujú, smelo vystupujú a sú zvyknuté pýtať sa a povedať svoje nápady. Ich mentori boli viacmenej učitelia z home school alebo rodičia, ktorí sa venujú svojim deťom. Zaujímavé bolo aj to, že kým u nás sa pri študentských výskumných projektoch zameriavame na technické riešenie a kvalitnú odbornú dokumentáciu, tam je podobne dôležitá aj marketingová podpora, tzv. business model,” priblížila svoje skúsenosti Angelika Hanesz, mentorka Team Talentum.

Verím, že sme sa pobytom v Amerike všetci inšpirovali. Študenti získali hodnotné skúsenosti a uvedomili si dôležitosť vedomostí nielen v odbornej, ale aj komunikačnej oblasti. Mňa zase posilnili v tom, že úlohou učiteľa je motivovať a inšpirovať detí, aby robili to čo ich baví, a boli dobrí v tom, čo robia,” dodala na záver Angelika Hanesz.

komentár: 1