EAST MAG

Košický región je súčasťou európskeho projektu zameraného na kybernetickú bezpečnosť

V rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe sa v júni 2018 začal projekt CYBER. Jedným zo 7 projektových partnerov je aj Košice IT Valley.

Pätročný program medzinárodnej spolupráce CYBER bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 1,53 milióna eur. Zameriava sa na zlepšenie a posilnenie ekosystémov kybernetickej bezpečnosti v rámci celej Európskej únie.

REKLAMA

Spolupráca 7 regiónov

Partnermi projektu je 7 európskych regiónov, zastúpených rôznymi organizáciami – Business Competitiveness of Castilla y León (Španielsko), Tuscan Region (Taliansko), Digital Wallonia (Belgicko), Brittany Region (Francúzsko), Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Slovinsko), Estonian Information System Authority (Estónsko) a klaster Košice IT Valley.

Polročné stretnutie v Taline. Foto k článku: CYBER

Cieľom projektu CYBER je pomôcť malým a stredným podnikom aj startupom, ktorí riešia problematiku kybernetickej bezpečnosti. Snaží sa nájsť riešenia, ktoré budú aplikovateľné vo všetkých európskych krajinách. Klaster Košice IT Valley z nášho stredoeurópskeho regiónu bol do projektu oslovený,” opisuje Nina Tršková, projektová manažérka CYBER za Košice IT Valley.

Hľadanie spoločne aplikovateľného riešenia

CYBER je časovo rozdelený do 2 fáz. Prvá trvá od júna 2018 do mája 2021. Je výsledkom má byť návrh zmeny, ktorý pomôže a podporí cieľové podniky. „Druhá fáza potom trvá 2 roky a v jej priebehu sa bude zmena implementovať do praxe,” vysvetľuje Tršková.

Priebeh projektu je v súčasnosti vo fáze mappingu, keď sa venujeme prieskumom v oblasti podnikania v kybernetickej bezpečnosti. Každý polrok sa všetci projektoví partneri stretnú, kde prezentujú svoje zistenia. Napríklad posledné stretnutie bolo zamerané na tzv. best practise aktivity, ktorými sa pomáha cieľovej skupine projektu. Následne sa na základe diskusie a hlasovania vyberie jedna forma alebo aktivita, ktorú je možné aplikovať aj v ostatných krajinách.”

Podnikanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti je u ostatných európskych partnerov projektu na vyššej úrovni. V Taliansku ponúkajú študentom skrátený vzdelávací program, pričom po jeho ukončení sú absolventi dostatočne kvalifikovaní na prácu v rámci cyber security. Vo Francúzsku zas na pravidelnej báze prebiehajú networkingové cyber breakfast, ktoré by sa mali aplikovať aj v našich končinách.

Stretnutie v belgickom Namure.

Podnikanie v cyber security na Slovensku

Na Slovensku je téma podnikania v oblasti kybernetickej bezpečnosti ešte veľmi kostrbatá v porovnaní s Francúzskom či Belgickom, kde existujú rôzne formy podpory malým a stredným podnikom v danej sfére. Členovia nášho klastra majú vlastné security oddelenia, keďže patria medzi väčšie spoločnosti, ktoré nie sú cieľovkou projektu. Čo sa týka malých a stredných firiem so zameraním na cyber security, dopracovala som sa doposiaľ len k startupu z UVP Technicom,” približuje projektová manažérka.

Ide o spoločnosť Excalibur, ktorá začala ako startupový nápad s bezpečným spôsobom na overenie identity.

Košice IT Valley ako projektový partner CYBER-u spolupracuje s kľúčovými hráčmi regiónu – členmi klastra či Národným bezpečnostným úradom. „Cieľovou skupinou projektu CYBER je však malý a stredný podnikateľ v oblasti cyber security – jeho presadenie sa, problémy v rámci podnikania a možnosť pomoci a podpory z našej strany,” doplnila Nina Tršková.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár