EAST MAG

M. Džbor: Pri vzdelávaní mládeže sme v tom všetci spolu – učitelia aj firmy

Stredoškolskí učitelia informatiky z celého Slovenska absolvovali v Košiciach týždňovú stáž v rámci projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Teraz ich čaká príprava metodík s využitím agilných techník a design thinkingu.

Národný projekt IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie začal v roku 2016. Jeho cieľom je vytvoriť model vzdelávania mladých ľudí tak, aby spĺňali aktuálne a perspektívne potreby oblasti IT na trhu práce.

REKLAMA

Aj pedagógovia z gymnázií

Do projektu je od začiatku zapojená aj spoločnosť T-Systems Slovakia. „Participácia na tomto projekte je v súlade s našimi stratégiami, keďže nám záleží na tom, aby na trh práce prichádzali vzdelaní a kvalifikovaní ľudia. Problém s nedostatkom takýchto zamestnancov je problémom každej IT spoločnosti,” vysvetlil Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti.

Týždennú stáž absolvovalo 7 stredoškolských pedagógov informatiky. „Záber IT akadémie je skrz celé Slovensko, preto sa stáže zúčastnili pedagógovia z celého Slovenska, nielen z východu. Veľkým plusom je, že tento rok sa zapojili s odbornými školami aj gymnáziá,” doplnil Džbor.  

IT firmy v praxi

Program stáže bol zameraný na technické témy, budúce trendy v IT sektore aj metodiky  práce ako agile a design thinking. „Naším zámerom bolo priblížiť fungovanie IT firmy v praxi, ktoré môžu učitelia sprostredkovať na školách. Je dôležité uvedomiť si, že pri vzdelávaní mládeže sme v tom všetci spolu – učitelia aj firmy, preto je dôležité hľadať cesty, ako si navzájom pomáhať.” 

Jednou z aktivít bola panelová diskusia s tímlídrami a študentmi, ktorí priblížili duálne vzdelávanie. Tímlíder priamo opísal svoje skúsenosti s absolventmi bez praxe aj s praxou a ich uplatniteľnosť. „Na spoločnom workshope sme sa s pedagógmi zamýšľali aj nad vzájomnou podporou a víziami na spoluprácu do budúcna,” prezradila Jana Petreková z Centra pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov T-Systems Slovakia.

Podľa jej slov je jednou z možných spoluprác job shadowing, kedy by pedagógovia boli súčasťou duálneho vzdelávania a naberali by skúsenosti od interných trénerov firmy. 

Veľký záujem žiakov o IT

Mňa osobne stáž utvrdila v tom, že to, čo učíme, je v poriadku, teda že sa venujeme žiadaným oblastiam. Je to však preto, lebo sme odborná škola. Samozrejme, dozvedel som sa pár drobností, čo by sa v rámci vzdelávania dalo pridať,” vyjadril sa Dušan Zervan zo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. 

foto: T-Systems Slovakia

Dôležitosť informatiky však vnímajú aj gymnáziá. „Ako gymnázium máme veľmi veľa žiakov, ktorí sa zaujímajú o informatiku. Máme rozšírené hodiny tohto predmetu, pretože chceme študentov lepšie pripraviť do budúcnosti. Z nášho gymnázia každoročne smerujú maturanti na vysoké školy, niektorí z nich by sa mohli dostať aj na duál a priamo do spoločnosti,” opísala Adriana Petrová z gymnázia v Sobranciach. 

Aktuálne učebné materiály

Medzi prvé výsledky projektu, ktorého implementačná fáza končí v októbri 2020, sú návrhy na nové predmety a metodické materiály. „Ako spoločnosť oceňujeme tieto návrhy a materiály, keďže sú vytvárané v prítomnosti a v súčinnosti firiem z IT. Ide o kvalitné učebné materiály, ktoré by sa mali dostať do vzdelávacích štruktúr čím skôr,” uzavrel Džbor.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár