EAST MAG

6 tipov, ako na dobrý pracovný inzerát

Nedostatok ľudí v IT sektore je problém, ktorý má naďalej pretrvávať a rásť. Tento dopyt sa dá jednoducho potvrdiť na portáloch s pracovnými inzerátmi, ktoré stále patria medzi klasiky pri hľadaní zamestnancov aj práce.

Napísať dobrý pracovný inzerát, ktorý zaujme a osloví cieľového uchádzača o zamestnanie, je náročné. Ako na to nám poradila Nikola Richterová, PR manažérka Profesia.sk.

REKLAMA

1. Základné údaje

Povinná jazda každého inzerátu je názov voľnej pozície, miesto práce, termín nástupu a druh pracovného pomeru. Uchádzač sa z inzerátu musí dozvedieť náplň práce.

Vieme, že najmä v súčasnosti firmy dávajú jednotlivým pozíciám názvy, z ktorých nie je vždy priamo jasné, čo presne by mal uchádzač robiť. Z tohto dôvodu je náplň práce veľmi dôležitá – aj pre uchádzačov, aby sa vedeli orientovať v ponukách, aj pre samotné firmy, aby im na ponuky reagovali skutočne iba ľudia, ktorí majú o danú činnosť záujem,” ozrejmila N. Richterová.

pracovny inzerat

2. Požiadavky

Dôležitou časťou sú požiadavky na uchádzača. Mali by byť napísané tak, aby boli špecifické – o koho má firma záujem. Zároveň by však mali byť napísané tak, aby neboli príliš náročné, čo by mohlo uchádzačov odradiť. Firma by mala vedieť, ktoré požiadavky sú pre ňu striktné a pri ktorých „vie prižmúriť oko”.

3. Plat – ťahúň inzerátu

Výška platu je vec, ktorá zaujme ako prvá. Podľa Richterovej sa však čoraz viac uchádzačov zaujíma aj o to, kto je potenciálny zamestnávateľ. „Firmy, ktoré doteraz nezanedbávali employer branding a majú dobré meno, majú výrazne jednoduchšie postavenie. Je to vidieť na počte reagujúcich uchádzačov. V súčasnosti sa ľudia začínajú zaujímať o vystupovanie zamestnávateľa, názory a tak ďalej.”

Zo zákona od 1. mája 2018 pre všetky firmy vyplýva povinnosť zahrnúť do pracovnej ponuku základnú zložku platu. „Ide v podstate o základnú mzdu, ktorá býva najčastejšie uvádzaná v hrubom. Zákon momentálne okrem tejto povinnosti hovorí aj o tom, že firmy na pracovnom pohovore nemôžu dodatočne dohodnúť nižšiu sumu, ako garantovali v pracovnom inzeráte.

4. Dĺžka inzerátu = informácie

Je ťažké odhadnúť, aký dlhý by mal byť ideálny inzerát. Dôležité je obsiahnuť v ňom všetky dôležité a relevantné informácie napísané firemným štýlom.

Ak je inzerát príliš dlhý, je dobré snažiť sa písať vo forme obrátenej pyramídy – na začiatku by mali byť tie najdôležitejšie informácie. Na konci inzerátu už potom len dodatočné informácie. Zrejme najlepšou možnosťou je písať odrážkovito.

pracovny inzerat

5. Prezentujte svoju firmu

Keďže uchádzačov zaujíma vystupovanie firmy, je dôležité zvoliť správnu komunikáciu aj v rámci pracovných inzerátov. „Odporúčame spomenúť charakteristiku zamestnávateľa, ktorý hľadá nového človeka. Aj pracovnú ponuku môžeme totiž svojím spôsobom chápať ako jednu z nástrojov employer brandingu. Štýl napísania ponuky či charakteristika firmy vytvárajú názor človeka na danú firmu.”

6. Jazyk, na ktorý uchádzač reaguje

Slovenský trh je zaujímavý pre svetové spoločnosti. V akom jazyku by mali komunikovať pracovné inzeráty ich pobočky?

Na túto tému sme robili hneď niekoľko analýz. Väčšina ponúk na našom portáli je napísaná v slovenčine. Ukazuje sa, že ak je ponuka napísaná v cudzom jazyku, priláka menej uchádzačov. Kým na jeden inzerát v slovenčine zareaguje v priemere 16 uchádzačov, pri anglických ponukách sú to v priemere siedmi. Pozerali sme sa aj na to, ako reagovali ľudia, ktorí v životopise deklarovali, že hovoria po anglicky. Aj tu sme však videli, že väčšia vôľa bola reagovať na ponuky v slovenskom jazyku,” vysvetľuje PR manažérka portálu Profesia.sk

Na záver už len dodávame, že každý inzerát by mal obsahovať aj kontaktné údaje priamo na firmu, ktorá inzeruje voľné pracovné pozície.

profesia.sk richterova
Za spoluprácu ďakujeme Nikole Richterovej, PR manažérke Profesia.sk.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár