fbpx
EAST MAG

Všímavosť – schopnosť, ktorú ocení zamestnanec aj zamestnávateľ

Rýchla doba, ešte rýchlejší vývoj, neustále sa meniace prostredie a milión možností na odpútanie pozornosti vie spôsobiť veľa stresu. V IT sfére je potrebné byť agilný a efektívne reagovať na zmeny. K tomu však potrebujete čistú myseľ a zvládať stres.

Jednou z populárnych metód je Mindfulness based stress reduction (MBSR). Ide o metódu na znižovanie stresu, ktorú v podobe kurzov absolvujú zamestnanci svetových spoločností ako Google, Apple či Yahoo.

Viac nám o nej prezradila Kvetoslava Sarvašová, lektorka, mentorka a koučka s 25-ročnými manažérskymi skúsenosťami.

Ako vznikla MBSR?

Zakladateľom metódy je americký molekulárny biológ prof. Dr. Jon Kabat-Zinn. V roku 1979 na Lekárskej fakulte Univerzity v Massachusetts založil Kliniku znižovania stresu a vytvoril program MBSR pre pacientov s chronickými bolesťami ako doplnok k liečbe a súčasť tzv. participatívnej medicíny. Využil vedecké poznatky o strese a koncept všímavosti z východných filozofíí, ktorý prispôsobil do sekulárnej formy pre potreby a blaho západnej spoločnosti.

Prečo by sa mali zamestnávatelia zaoberať touto metódou?

Je faktom, že väčšinu času trávime v práci a naše zdravie a pohoda (wellbeing) je do veľkej miery ovplyvnené pracovným prostredím a najmä vzťahmi na pracovisku. Zavedenie Mindfulness môže zamestnancom pomôcť, aby sa im pracovalo lepšie, efektívnejšie, v harmonickejších vzťahoch.

Na Slovensku je už mnoho zamestnávateľov, ktorí majú veľmi dôkladne prepracované systémy rozvoja a vzdelávania zamestnancov. Mindfulness by som určite označila ako veľmi efektívnu formu rozvoja zamestnancov, ale zároveň aj prevencie ochorení, absencií, stresu či hrozby vyhorenia. Všímavejšia myseľ sa stáva sústredenejšou a kreatívnejšou. Doby multitaskingu sú za nami a schopnosť zamestnanca sústrediť sa v danom okamihu len na jedinú vec v konečnom dôsledku znamená vyššiu efektivitu, menej chýb, menej negatívnych a neužitočných myšlienok. Základné postoje Mindfulness sú aj láskavosť k sebe a druhým, trpezlivosť, dôvera, empatia, ktoré majú priamy dopad na kultivovanie emocionálnej inteligencie. Veľa nedorozumení a napätia na pracoviskách je spôsobených práve chýbajúcou schopnosťou rozpoznať, pochopiť a zvládnuť vlastné emócie, emócie ľudí okolo nás a na základe toho budovať zdravé vzťahy a schopnosť spolupráce.

Prečo je všímavosť dôležitou schopnosťou pre ľudí?

Určitú úroveň všímavosti má každý človek. Všímavý stav mysle je nám prirodzene daný, iba ho nerozvíjame. Táto prirodzená schopnosť sa dá zlepšovať tréningom. Keď sa zvýši všímavosť, zlepší sa aj emocionálna vyrovnanosť a sebavedomie. Tréning všímavosti učí žiť tu a teraz, v každodennej realite, v prítomnom okamihu. Podľa výskumov sme v prítomnosti iba 20 % času, zvyšných 80 % naša „opica v hlave“ premýšľa o tom, čo bolo alebo bude. Myseľ je takto nastavená, avšak bytie inde, než kde skutočne sme, nám odčerpáva energiu, znižuje našu výkonnosť. Tréning Mindfulness – všímavosti v mozgu podporuje vznik nových prepojení v tej časti, ktorá zodpovedá za postoje a reakcie na podnety. Tieto zmeny sú preukázané pomocou meraní, napr. funkčného MRI mozgu.

Ako si vycvičiť všímavosť?

Byť všímavý môžete aj v tejto chvíli. Pijete práve kávu? Vychutnajte si ju všetkými zmyslami. Zamerajte sa a pozorujte, ako vyzerá šálka, aký má tvar, z čoho je vyrobená? Vezmite ju do rúk, precíťte dlaňami teplo nápoja, pomaly vdýchnite jeho arómu. Ako chutí? Ako sa cítite, keď ste ju dopili? Aj o tom je všímavosť. Teraz, v prítomnom okamihu vnímam všetkými zmyslami, vnímam svoj dych, telo, pocity, myšlienky, emócie, iba ich pozorujem bez posudzovania, či sú dobré alebo zlé. Takýchto tzv. neformálnych techník všímavosti je v bežnom živote veľmi veľa – úmyselné zameranie pozornosti na všetko, čo robíme v režime autopilota, nám pomáha vystúpiť z tohto režimu a začať to pozorovať tu a teraz.

Omnoho dôkladnejšie oboznámenie sa a osvojenie si aj tzv. formálnych techník Mindfulness je potom možné aj v skupinovom kurze pod vedením lektora.

Čo je najväčšou pridanou hodnotou tejto metódy?

Mindfulness nie je „jednohubka“, ktorá by nám priniesla rýchly jednorazový pocit pohody alebo uvoľnenia. Je to skôr celoživotné nastavenie a praktikovanie jemných psychických a fyzických cvičení, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú dlhodobú pridanú hodnotu – schopnosť byť tu a teraz, oslobodenie sa od neužitočného myslenia, vedomé postoje a rozhodovanie, nižšiu reaktivitu, celkovú lepšiu psychickú a fyzickú pohodu. Lepšie ovládame svoju myseľ, emócie, sme lepšie pripravení zvládnuť pohromy života. Osobne mám veľmi rada citát zakladateľa MBSR Jona Kabata-Zinna: „Nemôžeš zastaviť vlny, ale môžeš sa naučiť surfovať.“

Kvetoslava Sarvašová

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár