EAST MAG

Vzdelávanie zamestnancov vo vlastných radoch – priorita alebo voľnočasová aktivita?

Septembrovou témou nášho magazínu je Ako prežiť v práci v 21. storočí. Súčasťou toho, ako byť atraktívnym pre pracovný trh, je schopnosť reagovať na zmeny a ochota neustále sa vzdelávať. Rýchly vývoj a neustále sa meniace podmienky si uvedomujú aj spoločnosti klastra Košice IT Valley. 

Zaujímalo nás, ako vnímajú osobný rozvoj svojich zamestnancov a aké možnosti im v tomto smere ponúkajú. 

Astound Commerce 

Aby spoločnosť naďalej rástla, investuje do rozvoja talentov svojich zamestnancov, pretože osobný rozvoj je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré IT biznis robí pre zvýšenie a udržanie profesionálov. Máme rozvetvený systém odborných poradcov so zreteľom na kariérny rast a rozvoj medziľudských zručností. Každý zamestnanec má vlastného trénera/mentora. Nováčikovi pomáha preskúmať kariérne možnosti, stanoviť ciele rozvoja, rozvíjať nové kontakty a identifikovať svoje zdroje. Mentori vedia byť nápomocní počas skúšobnej doby alebo poskytnúť poradenstvo priamo k projektom.

Individuálne aj pre tímy ponúkame diaľkové školiace aktivity v oblasti soft-skills a technických zručností, kde sú prednášajúcimi manažéri zo všetkých inžinierskych Astound lokalít, školenia s trénerom zabezpečenia kvality, školenia o  prístupe frontend vývojárov s interným trénerom či interné stretnutia zdieľania vedomostí medzi tímami.

Medzi naše aktivity patrí vzdelávací program Boot Camp – špecializovaný technický program na prípravu IT špecialistov v oblastiach Backend, Frontend vývoja a zabezpečenia kvality. Spolu s Košice IT Valley organizujeme Ecommerce stretnutia. 

Za spoločnosť pripravil

bart.sk

Zameriavame sa hlavne na interné vzdelávanie. Veľmi veľa času venujeme osobnému vzdelávaniu, kde skúsenejší kolega vysvetľuje a pomáha začiatočníkovi. Je to veľmi náročné, ale považujeme to za najefektívnejšiu formu, ktorá dokáže začiatočníkov v programovaní posúvať výrazne vpred. Skúsenejší kolegovia si vymieňajú technologické skúsenosti medzi sebou najčastejšie vo forme osobnej diskusie alebo prostredníctvom kanálov na Slacku. Zároveň pripravujeme interné prednášky medzi sebou vo forme krátkych prezentácií,workshopov a interných hackathonov. Táto naša aktivita vyústila do veľmi obľúbenej akcie pre komunitu web programátorov: Frontend Masters Košice

Samozrejmosťou sú klasicke knihy a online knižnica. Táto forma má u nás klesajúci trend a je o ňu menší záujem z dôvodu aktuálnosti informácií. Naopak veľmi veľa inšpirácie a poznatkov získavame z online technologických fór a skupín. Každý z našich kolegov má možnosť zúčastniť sa odborných školení a seminárov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj napriek tomu je o túto formu vzdelávania u nás najmenší záujem. 

Za spoločnosť pripravil Marek Barta, CEO.

Fpt Slovakia 

FPT Slovakia Košice IT Valley

Intenzívne sa snažíme podporovať a rozvíjať silný ľudský potenciál, ktorý vo firme máme. Dlhodobo orientované aktivity s cieľom budovať potenciál talentu šijeme každému na mieru. Rešpektujeme individuálne potreby. Orientujeme sa na hard skills, najmä programovanie,, ale ani softskillové školenia, zamerané na jazyky, prezentačné zručnosti aj leadership, nie sú výnimkou, čo dokazuje aj nedávny workshop prezentačných zručností s JH Cooperom.

Mentoring, zdieľanie know-how počas interných konferencií, účasť na medzinárodných odborných konferenciách sú samozrejmosťou práve tak, ako aj jazyková výučba zabezpečená priamo v našich priestoroch. Inšpirujeme aj prostredníctvom interných trénerov, ktorí sa snažia počas tréningov odovzdať svoje vedmosti, aj v rámci nášho konceptu FPT Lunch&Learn. Záujem zo strany našich kolegov je veľký. 

Za spoločnosť pripravil Andrea Kalafúsová, komunikačná špecialistka.

gd-Team

Neustále vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti je pre našu spoločnosť kľúčové. V gd-Teame sa až 90 % projektov týka oblasti SAP, preto naši konzultanti každoročne absolvujú niekoľko oficiálnych školení, ktoré sú realizované prostredníctvom SAP Learning Hubu. 

Ďalšou formou vzdelávania sú interné školenia vedené internými kolegami. Pre gd-team je dôležitá tímovosť a sharovanie know-how. Obľúbenou formou sú aj konferencie – naši zamestnanci majú voľnú ruku, môžu sa každý rok zúčastniť  konferencie podľa vlastného výberu. Jednou z obľúbených je napr. konferencia TechED, ktorá sa konala minulý rok v Barcelone.  

Mimo SAP sa zamestnanci zlepšujú aj v jazykových znalostiach v spolupráci s nemeckým lektorom. Zvažujeme zaviesť nemčinu cez Skype, aby túto možnosť vzdelávania mohli využívať aj kolegovia, ktorí pracujú na diaľku. 

Naši manažéri sú zapojení do programu autentického leadershipu – približne 10-mesačného transformačného programu vedenia ľudí, ktorého cieľom je viesť manažérov k autentickému leadershipu prostredníctvom integrácie všetkých aspektov života – profesijných i osobných. Po absolvovaní tohto programu plánujeme mať v rámci firemných benefitov aj firemného kouča – odborníka na komunikáciu, stres manažment a celkový osobný rozvoj zamestnanca.

Stále sú vítané aj nové nápady a námety na formy vzdelávania zo strany zamestnancov,  sme vždy ochotní ich podporiť. 

Za spoločnosť pripravila Ivana Stračár Blahunková, HR manažérka.

GlobalLogic

globallogic

Spoločnosť GlobalLogic poskytuje svojim zamestnancom širokú paletu vzdelávacích aktivít na rôznych úrovniach odbornosti. Vzhľadom na zameranie spoločnosti tvoria tréningový plán z väčšej časti technické tréningy. Viac ako polovica z nich je vedená vyškolenými internými trénermi, pričom túto formu vzdelávania hodnotíme pozitívne, nakoľko interní tréneri vedia lepšie zohľadniť špecifiká daného projektu ako aj viesť tréning dlhodobejšie. Pre svoj odborný rast a rozvoj vo veľkej miere kolegovia využívajú účasť na prestížnych technologických podujatiach vo svete.

Na jednotlivé tréningy majú kolegovia vždy k dispozícii aktuálny tréningový katalóg z ktorého si môžu vybrať vhodné tréningy na ich rozvoj. Záujem o to sa vzdelávať je u nás naozaj vysoký, veľakrát máme problém s kapacitami školení.

Aktuálne rozbiehame GlobalLogic Trainee Program, ktorý je určený pre študentov vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním.  Študentom ponúkame platené kontrakty a individuálnych mentorov, ktorí im pomôžu sa rýchlejšie zorientovať v problematike projektov a technológií.

Za spoločnosť pripravila Mária Klocová, Head of Human Resources.

T-Systems Slovakia 

t-systems slovakia

Našich zamestnancov školíme už od úplného začiatku, vhodným príkladom sú študenti duálného vzdelávania. Ročne naši zamestnanci využijú možnosť zúčastniť sa školení približne 8 200-krát, čo pri našom počte zamestnatncov tvorí v priemere 2 tréningy osoba/rok. Oblastí kurzov sú rôzne:  technické IKT zručností, rozvoj mäkkých zručností, metodologické školenia jazykové vzdelávanie, certifikácie a rozvoj manažerských zručností, E-learningové kurzy. Z celkového počtu školení bolo k dnešnému dňu 51 % odškolených interne.

Máme program „You can GURU”, vďaka ktorému je momentálne v spoločnosti 250 interných trénerov. Sú nimi bežní zamestnanci, ktorí majú vlastné pracovné povinnosti a denné úlohy, aj napriek tomu si vedia nájsť čas pre vzdelávanie kolegov v oblastiach, v ktorých sú expertmi. Možnosť interných školení využíva ročne v priemere 3 074 zamestnancov, záujem je o správu SAP, Docker softvéru, prácu v prostrediach Windows a Linux či o školenia metodológií Agile a Scrum. Celkovo máme vyškolených viac ako 840 zamestnancov v tejto oblasti.

Za spoločnosť pripravili Ivana Rešetárová, Jana Petreková, Kristína Nestorová.Edita Fabian Hilgartová

komentáre 2