EAST MAG

Učiteľ IT musí byť showman so širokým rozhľadom

Vzdelávanie mladých ľudí patrí medzi najdôležitejšie činnosti pre budúcnosť spoločnosti. V rámci IT to platí dvakrát, vzhľadom na neustály dopyt rastúceho odvetvia. 

Pre kvalitný základ znalostí je potrebný dobrý učiteľ či lektor. O vzdelávaní, praxi a študentoch sme sa porozprávali s učiteľmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach – Ing. Michalom Copkom a Mgr. Jozefom Ploščicom. Okrem stredoškolákov učia aj študentov pomaturitného vzdelávania, ktoré na škole funguje v spolupráci s T-Systems Slovakia od roku 2013.  

Učitelia SPŠE (zľava) Miroslav Barutiak, Michal Copko a Jozef Ploščica.

Ako sa vzdeláva študent v IT sfére, ktorá sa neustále vyvíja?

M. C.: Na škole sa snažíme učiť študentov veci, ktoré im vydržia dlhšie – princípy fungovania, pochopenie súvislostí. Učiteľ však musí mať v sebe showmanstvo, o pozornosť žiakov bojuje s mobilom, spolužiakom, spolužiakovým mobilom… To učiteľ prebije, ak má prehľad, vie, čo rozpráva, vyzná sa v téme. Dôležitá je teda jeho pripravenosť. 

J. P.: Ja rád študentom hovorím, že v ich veku som chcel robiť webstránky. K tomu im musím vysvetliť, že v tom čase ešte nebol internet. Tým sa im snažím ukázať, že väčšina povolaní v IT sektore predtým neexistovala a že podobný scenár možno čaká aj ich. Preto by mali byť flexibilní, vedieť sa prispôsobiť a mať základy na to, aby pokryli potreby IT sféry, aby boli všeobecne použiteľní.

Čo potrebuje učiteľ v dnešnej dobe?

M. C.: Povedal by som, že neskutočný rozhľad, ktorý sa ťažko získava pri pracovnej dobe. Ak mám byť dobrý učiteľ IT, musím sa neustále vzdelávať, a to nielen čítaním, ale aj školeniami či konferenciami. Je ťažké mať prehľad o najnovších trendoch vo všetkých smeroch v IT. Na tom sa nás potom často snažia študenti nachytať, že niečo nevieme, o čom si zas oni načítali napríklad v rámci výberu nového notebooku. 

Pomáha učiteľom kontakt s praxou? 

M. C.: Áno, pre učiteľov je dobré, ak môžu získavať viac vedomostí, ktoré potom odovzdajú študentom. Vždy je lepšie, ak vie učiteľ látku priblížiť z rôznych strán aj s príkladom. Zároveň učiteľom pomáha aj to, že vidia, ako funguje IT firma a vedia to sprostredkovať žiakom. 

Koncom minulého roka sme sa zúčastnili školenia z oblasti sieťových technológií, ktoré na škole učíme, a takáto možnosť rozširuje naše obzory. Ak by sme učili len teóriu, po pár týždňoch by žiaci stratili záujem. 

Priniesol kontakt s praxou nejaké zmeny vo vyučovaní? 

M. C.: Už pri začiatkoch pomaturitného štúdia sme sa začali zaoberať požiadavkami IT v praxi. Tie sme potom pretransformovali do duálneho stredoškolského vzdelávania.

Firemné prostredie žiakom dáva možnosť pracovať s reálnymi technológiami, ku ktorým je potrebná infraštruktúra, zakúpené množstvo licencií, pre monitorovanie serverov musí byť priestor na zber dát… Toto naša škola nemá k dispozícii, aj keď technicky sme veľmi dobre vybavení. 

Aké sú základné predpoklady pre štúdium IT?  

M. C.: Chuť učiť sa a neustále sa vzdelávať. Ak si niekto myslí, že si postačí s vedomosťami, ktoré získal na škole, tak sa veľmi mýli. Určite študent potrebuje analytické myslenie – rozložiť problém na menšie časti, identifikovať chybu a opraviť ju, a technické myslenie. K programovaniu zas potrebuje matematickú logiku.

J. P.: Dôležité je aj algoritmické myslenie, aby si vedel žiak určiť, čo potrebuje riešiť skôr a čo neskôr, správne si rozvrhnúť úlohy. To je problém, s ktorým sa stretávame u žiakov, že nevedia nájsť začiatok riešenia. 

Majú súčasní študenti aj iné charakteristické črty? 

J. P.: Chcú okamžitú odpoveď, instantné riešenie. Keď začnem rozmýšľať nad odpoveďou, presunú pozornosť inam. Je ťažké udržať si ich pozornosť v pretlaku informácií a vnemov. 

Ako by ste zhodnotili duálne vzdelávanie?

M. C.: Pomaturitné štúdium na Slovensku nemá až takú tradíciu, preto o ňom študenti nerozmýšľajú primárne ako o alternatíve k vysokej škole. Keďže ide o úzku spoluprácu firmy a školy, nie je disproporčné v rámci teórie a praxe. Dostávajú sa naň maturanti z našej, ale aj z drevárskej či hotelovej školy. Preto je prvý ročník všeobecnejší, aby sa všetci dostali na rovnakú úroveň. Potom v druhom ročníku sa už učia špeciálne technológie priamo vo firme a firemnom prostredí. 

J. P.: Podľa mňa je pre každého vhodný iný typ vzdelania. Pre niekoho je to práve duál. Na vysokej škole ho to baviť nebude, ale chce robiť v IT, a preto je duál dobrá voľba. V každom ročníku sme mali ľudí, na ktorých bolo vidno, že to je tá správna cesta. Samozrejme, dosť to závisí aj od osobnosti študenta. Aj keď ich predsa len motivujeme, aby sa učili, je to na každom študentovi. 

foto: SPŠE KE, DOD

Ako hodnotíte možnosti uplatnenia sa absolventov pomaturitného štúdia?

J. P.: Vo firme stretávam absolventov našej školy, ktorí tam prišli po univerzite alebo po duáli. Napríklad naše školenie viedol absolvent SPŠE Juraj Kováč. Jedným z najúspešnejších dualistov je zas Patrik Čigáš. Je presne príkladom, že mu nesadol štýl vzdelávania na vysokej škole. Potom sa rozhodol pre pomaturitné vzdelanie a dnes má na starosti projekt v spolupráci s nemeckými kolegami.

M. C.: Študent pomaturitného štúdia má hlbšie a širšie vedomosti než človek, ktorý absolvuje farmu či kurz, kde ho vycvičia na špecialistu v jednej konkrétnej oblasti. Vďaka tomu sa vie časom zamestnať aj v inej oblasti. Niektorí absolventi duálneho vzdelávania sú dnes na pozíciách ICT administrátor III, čo je vo firemnej hierarchii IT pozícií pod inžinierskou pozíciou, na ktorú sa môžu dostať tiež. Po 3 rokoch štúdia sa vedia vypracovať aj na takéto pozície, ak chcú, cesta je pre nich otvorená a možno aj dostupnejšia.


Duálne vzdelávanie v spoločnosti T-Systems Slovakia a na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach ponúka možnosť štúdia aj v ďalšom školskom roku 2020/21. Možnosť prihlásiť sa nájdeš tu.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 2