EAST MAG
spse

SPŠE sprístupnila svojim študentom školské počítače na diaľku

Dištančné vzdelávanie síce žiaci, študenti aj učitelia v školskom roku 2020/21 absolvujú už po druhýkrát, no neznamená to, že sa počas neho nestretávajú s rôznymi problémami a komplikáciami. Okrem klasických problémov, akým môže byť nedostatok počítačov, slabý internet či náročnosť sústrediť sa, sa môžu študenti informatiky stretnúť aj s nedostatočným výkonom domáceho počítača. Uvedomili si to aj pedagógovia SPŠE v Košiciach a prišli s riešením.

Ide o prax bežne používanú aj vo firmách, ktoré majú externých zamestnancov alebo v súčasnosti počas home office potrebujú interní zamestnanci bezpečne pristupovať do firemnej siete a využívať jej servery, pričom sú pripojení cez šifrované spojenie, aby sa dáta firmy nedostali do nepovolaných rúk. S kolegom sme túto technológiu využili, aby sme umožnili žiakom pripájať sa do školskej siete a používať školské počítače z domu,” opisuje Michal Copko, učiteľ informatiky na SPŠE.

Využívanie školských licencií pri štúdiu

Michal Copko s kolegom Jozefom Ploščicom pripravili riešenie podobné programu Teamviewer, ktorý však nemohli využiť pre licenčné podmienky. Namiesto toho zvolili tandem programov OpenVPN a vzdialenú plochu, ktoré prenášajú všetko, čo sa deje na obrazovke školského počítača cez zašifrované spojenie do počítačov študentov v ich domovoch. Celé riešenie dali dokopy v októbri, pomedzi vyučovanie im to trvalo približne 2 – 3 dni.

Nepočul som o žiadnej inej škole, ktorá by to využívala a možno toto by mohla byť pomoc pre školy – nasadiť si toto riešenie, lebo to je relatívne jednoduché. Nie je to pritom len o výkone, ale aj o softvéri, na ktorý má škola liceniu, ale študenti si ho doma nemôžu nainštalovať. Ak je však tento softvér nainštalovaný na počítačoch, prečo študentom neumožniť využívať ho? Najväčší výdavok je elektrická energia školy, keďže počítače musia byť zapnuté, aby mohli študenti na nich pracovať na diaľku z domu. Ide však o riešenie, ktoré môže študentom poskytnúť každá škola, najmä ak pri výučbe využíva licencované softvéry,” vysvetľuje M. Copko.

Sprístupniť by vedeli 200 počítačov

Pedagógovia študentom pripravili komplexný 2-stranový návod na pripojenie, predstavili ho kolegom a viacerí prejavili záujem. Sprístupnenie školských počítačov zatiaľ využíva z domova 8 študentov, postupne sa pridávajú ďalší. Ak študent potrebuje využívať školský počítač, požiada oň a bude mu vyhotovené prihlasovacie meno a heslo. „V návode sú aj tipy – čo robiť, ak mám pomalé pripojene, čo sa dá osekať.”

SPŠE má k dispozícii v škole 200 počítačov vo výpočtárskych učebniach, ktoré by mohli študentom doma sprístupniť. Zatiaľ  ich je k dispozícii 30. Pri zvýšenom záujme či potrebe používať počítače počas vzdelávania priamo na online hodinách by sa kolíziám pri využívaní počítačoch predchádzalo aj vďaka fungovaniu podľa rozvrhu. 

Otvorenie školskej siete

Napríklad pri štúdiu serverových počítačových systémov potrebujú operačné systémy viac systémových prostriedkov, aby to fungovalo plynule. Študenti si to síce vedia nainštalovať doma na pomalších počítačoch, ale potom je to neefektívna výuka. Ak má študent doma pomalý počítač, všetko trvá dlhý čas. Oproti tomu – keď počítač doma využíva ako terminál, cez ktorý ovláda školský počítač myškou, klávesnicou a spúšťa na ňom programy, tak je celá výpočtová sila u nás v škole s potrebnou rýchlosťou.”

Zatiaľ vidia potenciálne riziko svojho riešenia v možnom narušení bezpečnosti. „Je to predsa len otvorenie školskej siete do sveta, takže treba byť obozretný pri nastavovaní, aby sme nepustili neželaných návštevníkov do školských počítačov. Študenti majú silné heslá, máme nastavený firewall, snažili sme sa sieť zabezpečiť najlepšie, ako vieme,” uzatvára Michal Copko.

spse
ilustračná foto

Minulý školský rok bolo vzdelávanie jednoduchšie

Michal Copko k téme dištančného vzdelávania hovorí, že počas prvej vlny pandémie bolo štúdium jednoduchšie.

 „Študenti chodili prvý polrok do školy a mali nejaké vedomosti. Teraz máme 1. polrok a viac ako 200 prvákov, ktorí nabehli na úplne nové predmety. Aj v iných ročníkoch sa každý rok objaví nejaký nový predmet. V septembri sa žiaci začali zoznamovať s novými technológiami, názvoslovím a hneď sme šli domov.”

Vzdelávanie stredoškolákov tak prirovnáva k vysokoškolskému systému prednášok a cvičení.

Fungujeme normálne ako cez rok, robíme dochádzku samozrejme, stáva sa že na hodine chýbajú 1 – 2 študenti, pričom nie je to vždy ten istý. Našťastie tým, že sme technická škola, máme študentov, ktorí majú doma počítače a potrebný výkon im zas vieme ‚požičať‘“.  

Najčastejšie problémy študentov počas dištančného vzdelávania:

  1. nedostatočný počet počítačov v domácnosti, keď sa musia striedať so súrodencami a nestíhajú si tak plnohodnotne plniť všetky povinnosti, respektíve sa pripájanú na online výučbu cez mobil
  2. nefunkčnosť alebo výpadok internetu, čo je pri online hodinách dôležité

Objektívne hodnotenie?

Problémom dištančného vzdelávania je podľa učiteľa SPŠE hodnotenie vedomostí študentov, ktoré sa na diaľku nedá realizovať úplne objektívne.

Neviem zistiť, či ten študent vyklikal test alebo urobil zadanie sám, alebo tam mal nejakého súrodenca, ktorý už podobnú strednú alebo vysokú školu či vzdelávanie skončil. Je to ťažké… “ uzatvára Michal Copko.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár