EAST MAG

Cleantechsummit rozprúdi debaty o najväčších energetických výzvach

Začiatkom februára sa môže verejnosť tešiť na ďalšiu zo série odborných konferencií organizovaných pod značkou Techsummit Events.

Konferencia Cleantechsummit, ktorá sa uskutoční už 4. februára. Okrem prínosných tém bude februárový Cleantechsummit významný aj samotným miestom jeho konania. Techsummit Events s ním totiž po prvýkrát smeruje do Košíc, do Východoslovenskej galérie. Cleantechsummit sa stane oficiálne prvou konferenciou z dielne Techsummit Events, ktorá sa bude konať za hranicami hlavného mesta.

REKLAMA

Témou bude energetika

Techsummit Events štartuje nový rok s konferenciou Cleantechsummit, ktorá je určená nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Cleantechsummit okrem skúsených odborníkov prinesie množstvo zaujímavých tém a užitočných poznatkov, ktorých nosným pilierom bude tentokrát oblasť energetiky.

Cieľom konferencie bude upriamiť pozornosť na otázku rozvoja ekonomického potenciálu regiónov vychádzajúceho z ich energetickej samostatnosti. „Prvýkrát sme sa rozhodli svoje rokmi nadobudnuté know-how priniesť aj do regiónu mimo Bratislavy. Každá časť Slovenska má totiž svoje špecifikum, ktoré pomáha k energetickej samostatnosti a tým aj k rozvoju ekonomického potenciálu celého regiónu. To je dôvod, prečo chceme prepojiť poznatky a názory komunít, samosprávy, ale aj ďalších významných hráčov v regióne s poznatkami odborníkov, hľadať ich vzájomné prepojenie a vďaka tomu sa pokúsiť aj o vytvorenie fungujúceho modelu samostatnosti,“ hovorí o význame konferencie Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

Februárový Cleantechsummit sa uskutoční formou panelových diskusií, no dôležitú rolu v jeho prípade zohrá aj networking či odborný pohľad jednotlivých rečníkov na konkrétne prípadové štúdie. Konferencia bude pritom tematicky rozdelená do 4 samostatných častí – panelov, ktorých sa opäť zúčastnia významní slovenskí, ale aj zahraniční odborníci, tentokrát pochádzajúci z oblasti energetiky.

Panelové diskusie

Pozornosť jednotlivých debát bude pritom upriamená na energetické riešenia vychádzajúce z ekologických princípov, ktoré sú zároveň aj jedným z hlavných záujmov Európskej komisie. Dôkazom toho je aj Investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý Európska komisia pred pár dňami predstavila ako nástroj financovania spravodlivej ekologickej transformácie. Využívať by mal dostupné verejné, ale aj súkromné finančné prostriedky, a aj vďaka nemu by sa do roku 2050 malo stať z Európskej únie prvé klimaticky neutrálne zoskupenie na svete.

Témou prvej panelovej diskusie budú inovatívne energetické služby. Jednou z diskutovaných oblastí budú aj technologické inovácie, ktoré dokážu usporiť energiu, znížiť personálne náklady za energie a vytvoriť tak úspory využiteľné v boji proti energetickej chudobe.

Vďaka výraznému technologickému pokroku už dnes dokáže spotrebu energie pomocou mobilných aplikácií či iných inteligentných zariadení riadiť aj obyčajný laik. Inovatívne riešenia tak predstavujú významný posun v energetickej efektívnosti,“ uvádza Veronika Oravcová, spolupracovníčka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Cieľom tohto panela bude prediskutovať, aká je vlastne efektívnosť a merateľný výsledok technologických riešení, pričom reč bude aj o inováciách, ktoré sa zavádzajú v leteckom priemysle.

Slovenské regióny majú veľký potenciál dosiahnuť výrazný hospodársky rozvoj. O jeho možnostiach bude diskutovať aj naša odborníčka Miranda Janse, súčasná riaditeľka nadácie Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA), ktorá zodpovedá za rozsiahly inovačný program pre miestne letisko. Cieľom programu je zavádzanie inovácií v leteckom priemysle, ktoré prispievajú k udržateľnému hospodárskemu rozvoju v regióne. Udržateľnosť a podpora aktivít v regiónoch sú totiž jednou z hlavných snáh nielen tejto konferencie, ale aj Holandského veľvyslanectva a aj vďaka tomu sme jej hrdým partnerom,“ hovorí Henk Cor van der Kwast, holandský veľvyslanec.

Druhý diskusný panel bude o lokálnych energetických trhoch. Diskutovať sa bude o možnostiach znižovania uhlíkovej stopy, či zabezpečenia relatívnej sebestačnosti jednotlivcom a firmám vďaka využitiu zelenej energie. Cieľom bude zhodnotiť nastavenie aktuálnych podmienok a identifikovať momentálne možnosti pre aktívne podieľanie sa komunít na kúpe a predaji elektriny, napríklad v susedstve.

Opatrenia pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie budú témou tretieho diskusného panela. Vybraní odborníci budú diskutovať o zapojení obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete, pričom k hlavným prekážkam momentálne patrí najmä nedostatočná podpora výroby elektriny a tepla, ale aj ich vysoká cena. Cieľom diskusie bude preto stanoviť opatrenia a možnosti na odstránenie existujúcich prekážok, s cieľom výroby elektrickej energie a tepla.

Čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov sa v posledných rokov stalo obľúbeným nielen medzi podnikateľmi, no vo veľkom ho využívajú aj bežní obyvatelia. Otázkou je, či všetky opatrenia, ktoré sa v súvislosti s rozvojom domácich obnoviteľných zdrojov vykonali, predstavujú naozaj zmenu v ich prospech,“ hovorí o obnoviteľných zdrojoch energie nezávislá environmentálna analytička Katarína Hazuchová.

Posledný, štvrtý diskusný panel bude o ICT a B2B riešeniach pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách. Odborníci sa budú zaoberať napr. elektromobilmi, ich cenovou dostupnosťou, ale aj úrovňou vybudovanej infraštruktúry pre ich dobíjanie. Cieľom tejto panelovej diskusie bude určiť, akú úlohu v tejto téme zohráva samosprávny kraj, a akým spôsobom môže podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám.

Prednášky odborníkov, panelové diskusie ako aj ďalšie aktivity sa budú konať už v priebehu dopoludnia a pokračovať budú až do večerných hodín. Ak si chcete najnovšie informácie z oblasti energetiky vypočuť priamo od odborníkov, miesto na konferencii si môžete rezervovať už dnes. Urobiť tak môžete priamo na web stránke Cleantechsummit, kde okrem prihlasovacieho formulára nájdete aj zoznam všetkých rečníkov. Viac informácií ako aj prihlasovací formulár nájdete na www.cleantechsummit.sk.

tlačová správa

Pridajte komentár