fbpx
EAST MAG
techsummit

Košice budú diskutovať o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti

4. februára bude Východoslovenská galéria v Košiciach hostiť konferenciu Cleantechsummit, kde budú slovenskí, ale aj zahraniční odborníci diskutovať o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti v súčasnosti.

Cleantechsummit je prvou konferenciou z dielne Techsummit Events, ktorá sa bude konať za hranicami hlavného mesta. Tému s celospoločenským významom sa tentokrát rozhodli otvoriť priamo v Košiciach, kde okrem svojho know-how odprezentujú aj návod na dosahovanie ekonomickej prosperity založenej na princípe energetickej samostatnosti.

Nový impulz pre región

Techsummit Events sa už 5 rokov venuje mapovaniu ekosystémov. Vďaka prepájaniu zistení s postojmi aktérov daného segmentu vzišlo z ich dielne už viacero zaujímavých projektov, ktorých výsledky majú celospoločenský význam.

Veľmi nás teší, že môžeme v našom regióne hostiť aj také podujatie, akým je konferencia Cleantechsummit. Každý príval poznatkov a informácií totiž predstavuje nový impulz nielen pre mesto, ale aj pre celý Košický región a veríme, že aj vďaka nim bude cesta budovania energetickej samostatnosti aspoň trochu jednoduchšia,“ hovorí o konferencii Cleantechsummit Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Na význam konferencie zároveň poukazuje aj holandský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast: „Holandské veľvyslanectvo je hrdým partnerom tejto jedinečnej konferencie. Myslíme si, že pomôže nielen naštartovať diskusiu, ale povedie aj k ďalším podobným aktivitám v Košickom regióne.

Zodpovedná energetika

Energetická samostatnosť je kľúčovým cieľom nielen pri dosahovaní ekonomickej, ale aj ekologickej prosperity. Aby však spoločnosť plne pocítila jej význam, musí sa z teoretickej roviny preniesť do praxe.

techsummit

Jednou z možností dosahovania ekologickej samostatnosti je naučiť sa zodpovedne rozhodovať v oblasti energetiky. Dôležité je vytvoriť prostredie vhodné na zmenu, také, kde bude možné efektívne využívať obnoviteľné zdroje a zelenú energiu či zavádzať inovatívne energetické riešenia. Takto vieme rozvíjať ekonomický potenciál regiónov a zároveň dosahovať ich energetickú samostatnosť tým, že docielime nielen flexibilitu energetického trhu, ale aj jeho nákladovú efektivitu pre všetkých jeho aktérov,“ hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

Diskusné panely

Konferencia o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti bude tematicky rozdelená do 4 diskusných panelov, z toho prvý sa bude venovať inovatívnym energetickým službám. Cieľom bude prediskutovať efektívnosť a prínos technologických riešení, ktorý sa prejavuje v podobe merateľných výsledkov. „Technologické riešenia môžeme za efektívne považovať vtedy, ak sú efektívnymi aj z nákladového hľadiska. Vtedy budú totiž zohľadnení nielen aktívni konzumenti, ale aj obyvatelia s nízkymi príjmami. Efektivita sa tak prejaví hneď vo viacerých rovinách – ekonomickej, ekologickej, ale aj sociálnej, keďže usporenou energiou a zníženými personálnymi nákladmi dokážeme bojovať aj proti energetickej chudobe,“ hovorí o viacrozmernom zameraní inovatívnych energetických služieb Andrii Kyrchiv, výkonný riaditeľ združenia Energy Efficient Cities of Ukraine.

techsummit

O možnostiach a význame využitia zelenej energie budú odborníci diskutovať v druhom diskusnom paneli zameranom na lokálne energetické trhy. Cieľom diskusií bude určenie možností zameraných na podporu lokálnych zdrojov, znižovanie uhlíkovej stopy, či dosiahnutie energetickej sebestačnosti v praxi vďaka inováciám. O tejto téme príde porozprávať aj zahraničná odborníčka Miranda Janse, súčasná riaditeľka nadácie Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA).

Sme radi, že môžeme počas konferencie predstaviť významnú odborníčku z nadácie RHIA, ktorá zodpovedá za rozsiahly inovačný program pre miestne letisko v Rotterdame. Cieľom aktivít RHIA je zavádzať inovácie pre letecký priemysel v súlade s princípmi udržateľnosti a prispieť tak k regionálnemu hospodárskemu rozvoju. Miranda má so zavádzaním udržateľných riešení v energetike už dlhodobé skúsenosti a s účastníkmi konferencie bude preto zdieľať aj svoje poznatky z dynamického a inovatívneho mesta Rotterdam,“ hovorí Henk Cor van der Kwast, holandský veľvyslanec.

Obsahom tretieho diskusného panela budú opatrenia pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom diskusií bude vymedziť technologické inovácie, ktoré budú v energetike dominovať v priebehu budúcich rokov, ale aj stanoviť potrebu legislatívnych zmien a možností na odstránenie existujúcich prekážok zapojenia obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete.

Udržateľná mobilita

Prirodzeným záujmom každého energetického distribútora je mať čo najviac užívateľov pripojených do sústavy. Z tohto pohľadu aj my ako distribučná spoločnosť rozhodne vítame udržateľný rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie,“ hovorí Branislav Sušila, vedúci regulačného manažmentu v Skupine VSE Holding.

ICT a B2B riešenia pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách budú témou posledného, štvrtého diskusného panela. Cieľom bude určiť, akú úlohu zohráva v tejto téme samosprávny kraj, a akým spôsobom môže podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám.

„Nízkoemisná doprava v podobe elektromobility je považovaná za mobilitu 21. storočia. Tá sa však spája s množstvom bariér a nedostatkov, ktoré ľuďom bránia v jej efektívnom využívaní. Aby sme ich odstránili, potrebujeme pracovať na efektívnom využívaní inovácií a čistej energie. Nemôžme predsa od ľudí chcieť, aby využívali elektromobily, ak nemáme v dostatočnej miere vybudovanú infraštruktúru na ich dobíjanie,“ hovorí na tému udržateľnej mobility v mestách Ján Dzurdženík z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach.

techsummit

tlačová správa

Pridajte komentár