EAST MAG

5 projektov začalo akceleračný program

Univerzitný vedecký park Technicom uskutočnil v poradí už 10. kolo súťaže inovatívnych nápadov – Máš nápad? Prezentuj svoj startup!. 5 vybraných startupov začiatkom roka 2020 nastúpilo do akceleračného programu.

Výber startupov sa konal ešte v decembri 2019. Spomedzi 9 projektov do 6-mesačného akceleračného programu nakoniec postúpilo 5 z nich, ktoré vybrala odborná porota zo súkromnej aj verejnej sféry pod vedením prorektora TUKE Antona Čižmára: F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay, K. Zeleníková, J. Vojtko, T. Pavlík a P. Breyl.

5 úspešných projektov

Šesťmesačný akceleračný program, zameraný na podporu rozvoja startupov s možnosťou využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM získali projekty:

  • CeoHire – zameriava sa na vyhľadávanie a najímanie talentov na manažérske a riadiace pozície využívaním moderných a inovatívnych prístupov machine learning
  • H&C Mask – cieľom je vývoj dýchacej masky, ktorá umožňuje vdychovať ohriaty vzduch v extrémnych klimatických podmienkach
  • RE-CA – cieľom je vývoj modulárneho inovatívneho reportovacieho systému pre správu a efektívne vyhodnocovanie incidentov pre priemyselné výrovné prostredie
  • MSVUE – sa zameriava na komplexné riešenie problematiky manažmentu, výroby, spotreby a ukladania energii na báze využitia inteligentných inštalácií.
  • Recognition 360 – cieľom je vývoj systému na báze metód strojového učenia sa, zameraného na predikciu a včasnú identifikáciu porúch v priemyselných výrobných prostrediach

Prvé stretnutie s inšpiráciou

Úvodné stretnutie nového akceleračného programu sa konalo 15. januára 2020. Startupy v rámci neho získali základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o vedeckom parku aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu, ktorý pozostáva z mentorských a koučingových stretnutí so zástupcami UVP Technicomu aj z pravidelných networkingových stretnutí startupov, ktoré sú umiestnene v Startup Centre a Inkubátore TUKE. Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch Technicomu organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.

Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie úspešného startupu – Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider.

cof

Súťaž inovatívnych nápadov funguje v UVP Technicom od roku 2014. Doposiaľ sa do súťaže zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a takmer 50 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Pridajte komentár