EAST MAG
zive it projekty

Živé IT projekty majú už 5 rokov

V stredu 5. februára 2020 sa v Univerzitnej knižnici TUKE konala prezentácia študentských projektov, ktoré vzišli z kolaborácie univerzít a IT firiem v Košiciach.

Živé IT projekty fungujú už 5. rok a ich zámerom je prepojiť univerzitné prostredie s tým biznisovým.  „Pre študentov je podststné to, že stretnú reálneho zákazníka, ktorý sa bežne na univerzite nevyskytuje. Tým zákazníkom sú mentori a zástupcovia z firiem. Pre školu aj firmu má tento projekt pridanú hodnotu – je to praktická cesta vzájomného spoznávania. Firmy sa dozvedia, čo my študentov učíme a ako, kým firmy spoznávajú svojich budúcich zamestnancov,” priblížil projekt Jaroslav Porubän, prorektor TUKE. 

REKLAMA

Väčší záujem firiem

Do projektov bolo v tomto akademickom roku zapojených 188 študentov z UPJŠ (odbor aplikovaná informatika) a TUKE ( Katedra počítačov a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie). Výsledkom kolaborácie bolo 47 projektov, z ktorých porota vybrala 12. Tie mali priestor na 5-minútové prezentácie.

Dôležitosť zapájania študentov do praxe potvrdil aj zvýšený záujem firiem o účasť v projekte. Oproti predchádzajúcemu roku (20 firiem) sa zvýšil počet zapojených firiem na 32.

Nové ocenenia

Okrem toho bolo súčasťou podujatia aj showcase všetkých projektov. Novinkou bolo ocenenie Najlepší poster a Najlepší stánok. Posterom zaujal Inteligentný cestovateľský denník. „Ide o aplikáciu pre novinárku, ktorá cestuje po svete a chce z ciest pripravovať cestopisy, pre ktoré chce mať automaticky zaznamenávané miesta, kde bola. Aplikácia funguje aj offline a vie zhotoviť pdf z ciest. Momentálne túto aplikáciu naša zákazníčka testuje, splnili sme všetky parametre, ktoré požadovala,” zhodnotili Daniel Harvilík a Radovan Balint, ktorí aplikáciu kreovali v spolupráci s Fpt Slovakia. 

Najlepším stánkom sa zas stala 3D vizualizácia telemetrických dát vo webe. 

Pri výbere tých najlepších projektov rozhodoval okrem prezentácie aj stav produktu. Víťazné tímy vybrala porota: Štefan Blicha (GlobalLogic, Ivan Chalupka (Ness KE), Pavol Mirossay (Košice IT Valley), Marek Naster (T-Systems Slovakia), Jozef Vojtko (Fpt Slovakia) a Marián Zorkovský (Siemens Healthineers).

Víťazom smart modul

Víťazným projektom sa stal projekt SmartyPot, ktorý sa premenoval na Evergreen a bol vyvíjaný v spolupráci s IBM.

„Ide o smart produkt, ktorý sa venuje starostlivosti o rastlinu. Skladá sa z hlavného modulu, ktorý komunikuje s aplikáciou – ten stačí, aby mal človke iba jeden, potom máme nadstavbové moduly – ten musí byť zvlášť ku každému kvetu. Našou výhodou je však to, že nadstavbové moduly nie sú drahé, teda stačí 1 hlavný modul a ďalšie nadstavbové podľa potreby. Je to pre tých, ktorí sa nevedia starať o rastliny, ale aj pre takých, ktorí vedia, no nemajú čas,” priblížil Mário Bujňák. 

Evergreen reálne fungoval aj priamo pred porotou. Podľa Mária Bujňáka by pri 100 % nasadení vylepšili moduly, aby boli krajšie aj na pohľad. Tím okrem neho tvoril aj Tomáš Hnát, Maroš Petruš a Petra Romanová.

Vyhrala aj eko aplikácia

Druhé miesto získal projekt Vzdialený asistent pre poskytovanie technickej podpory, ktorý prepojil rozšírenú realitu a videohovor v aplikáciu, pomocou ktorej by sa zabezpečovala podpora na diaľku. Pracovali na ňom Martin Nguyen, Daniel Slinčák, Miroslav Kulifaj a Róbert Rauch. 

Na 3. mieste sa umiestnil projekt Let’s make the waste separation great again, na ktorom pracoval Matej Bobrik, Branislav Bednár, Michal Angelovič a Jakub Bober. Výsledkom ich práce bola aplikácia Wasti pre prehľad prebiehajúcich zberov odpadu, využiteľná pre zbernú firmu aj domácnosť. Tím už má ohľadom aplikácie naplánované aj stretnutia. 

Porota udelila 4. miesto projektu DHZ SmartApp, ktorým bola aplikácia určená pre členov doborovľného hasičského zboru.

Prvý kontakt s IT firmou

Prínosom Živých IT projektov je kontakt s praxou a biznis prostredím, čo si cenia aj študenti. „Ja som sa zúčastnila tohto projektu už aj minulý rok, prišla som opäť, pretože to bola zaujímavá skúsenosť, čo sa týka komunikácie a páči sa mi aj robiť na konkrétnom projekte,” zhodnotila Lucia Hajduková. Jej kolega z tímu Tomáš Hvišč, s ktorým pracovali na projekte VirusChecker dodáva: „Ešte som nerobil na reálnom projekte, takže to je dobrá skúsenosť – skúsiť si skutočný projekt a nie len umelo vytvárané projekty.” 

Našou úlohou bolo vytvoriť detektívnu hru o Košiciach s využitím rozšírenej reality. Spolupracovali sme s firmou T-Systems Slovakia, bola to moja prvá skúsenosť s IT firmou ako študenta a bolo to fajn. Čakali sme, že budú na nás tvrdší a kritickejší, ale brali nás tak že sa učíme, boli priateľskí a otvorení našim otázkam,” zhodnotil Lukáš Vida, ktorý pracoval na projekte Augmented reality Košice Game. 

Výber tém pre Živé IT projekty  funguje na základe zoznamu s ponukou, kde platí pravidlo: kto skôr príde. K vypísanej téme projektu bola automaticky naviazaná aj spoločnosť.

My sme boli s našou témou spokojní, zhodli sme sa na nej ako tím. Pripravili sme pomerne obšírnu aplikáciu, ktorá má ľudí vzdelávať, máme už aj prvú zákazníčku a veríme, že naša aplikácia LearningCurvees je schopná ju naučiť programovať. Keďže mám skúsenosti s väčšími korporátmi, páčila sa mi práca v menšej firme Sodonbos, dokonca sme spolu ako tím strávili spolu dva víkendy, počas ktorých sme pracovali na našom projekte. Máme s ním ďalšie plány, spolu s naším mentorom,” prezradil Branislav Osif. 

Myšlienka Živých IT projektov – prepojiť študentov a IT biznis priamo prostredníctvom mentorov a zákazníkov, je príkladom toho, ako môže kooperácia viacerých zúčastnených strán viesť k lepšej pripravenosti študentov na trh práce.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1