EAST MAG
techsummit

Cleantechsummit priniesol do Košíc nový príval informácií

4. februára hosťovala Východoslovenská galéria konferenciu Cleantechsummit. Bola to prvá konferencia z dielne Techsummit Events, ktorá sa konala za hranicami hlavného mesta. O jej pestrý obsah sa postarali slovenskí aj zahraniční odborníci, ktorí diskutovali o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti v súčasnosti.

Už v máji sa verejnosti predstaví jubilejný 5. ročník Techsummit eventu, ktorý bude opäť nabitý lákavými témami.

REKLAMA

Radikálne znižovanie CO2

V súčasnej spoločnosti, kde sa s pojmami klimatická zmena či ekologická kríza stretávame na dennom poriadku, sa otázka o dosahovaní energetickej samostatnosti stáva témou s celospoločenským významom. „Klimatická zmena vyžaduje radikálne znižovanie objemu a celkovej produkcie CO2 a iných skleníkových plynov, pričom medzi najvýznamnejších producentov patrí sektor energetiky a dopravy,“ hovorí environmentálna analytička Katarína Hazuchová. Energetické prostredie založené na využívaní obnoviteľných zdrojov energie je preto jedným z hlavných záujmov Európskej únie.

Prijatie Európskej zelenej dohody vyústilo do presadenia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu pre roky 2021 – 2030. Ten je východiskovým dokumentom pre akékoľvek ďalšie plány v klimatickej a energetickej oblasti nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni miest a obcí.

techsummit

Potreba informovania

„Zelené projekty, využívanie inovatívnych technológií v energetike a dosiahnutie energetickej samostatnosti kraja sú dôležitými témami aj pre košickú župu. Aktuálne pracujeme na projekte vedecko-výskumného centra pre výrobu batérií v elektromobilite a plánujeme prinášať aj riešenia pre rozvoj ekologickej dopravy v kraji. Sme preto radi, že sme mohli byť partnerom konferencie Cleantechsummit, ktorá sa po prvýkrát konala v našom krajskom meste. Stretli sa tu odborníci z domova aj zo zahraničia, vďaka čomu sme sa mohli aj my inšpirovať výbornými nápadmi v oblasti čistej energetiky, ktoré môžu byť pre náš kraj veľkým prínosom,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Práve informácie a nové poznatky sú tým, čo v mnohých regiónoch Slovenska absentuje. „Ak chceme ako krajina skutočne dosahovať energetickú samostatnosť, potrebujeme o inovatívnych energetických možnostiach informovať celú spoločnosť. Takmer všetky aktivity zamerané na získavanie nových informácií a odborných poznatkov sa však sústreďujú do hlavného mesta napriek tomu, že potenciál nachádzame v každom regióne,“ hovorí Davy Čajko, riaditeľ Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

Potenciál nášho regiónu si uvedomujú slovenskí aj zahraniční hostia. „Košický región má obrovský potenciál najmä v technologickom sektore a myslím, že je dôležité to zdôrazňovať. Plne podporujeme ambície Košíc zabojovať o titul Európskeho hlavného zeleného mesta a veríme, že to prispeje k profilovaniu Košíc ako moderného a inovatívneho miesta pre život,“ uviedol Martijn Lambarts, zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku.

techsummit

Prínosné inovatívne riešenia

Konferencia Cleantechsummit bola rozdelená do 4 diskusných panelov, ktoré sa venovali téme inovatívnych energetických technológií a služieb, zelenej energii a udržateľnej mobilite z rozdielneho uhla pohľadu.

„Predstavte si zariadenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný dáždnik. Zároveň je to však prenosový generátor elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia počas dňa aj noci,“ priblížil vedec roka Daniel Šlosár, ktorý vynašiel nabíjačku Chargebrella.

Inovatívne zariadenia sa však môžu stať aj šikovným dizajnérskym doplnkom. „Energia, ktorú vyrábajú solárne panely, môže byť nielen ekologická, ale aj pekná na pohľad. Vďaka jedinečnej konštrukcii solárnych dlaždíc je možné solárne panely umiestniť priamo na stenu budovy, čím okrem estetického vzhľadu docielime aj zjednodušenie samotnej inštalácie,“ hovorí o výhodách solárnych dlaždíc Igor Žáček, zakladateľ Nice Visions, jedného z najúspešnejších energetických startupov.

Inovatívne riešenia sú cestou k udržateľnosti a nesú so sebou aj výhodu reálnych úspor. Projekt využívajúci inteligentné meracie systémy, ktoré reálne prinášajú úspory energií bežných domácností, predstavil Andrii Kyrchiv, výkonný riaditeľ združenia Energy Efficient Cities of Ukraine, ktorý ukázal, ako takéto riešenia reálne fungujú v praxi.

Udržateľná mobilita v mestách

Posledný diskusný panel sa venoval téme ICT a B2B riešení pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách. Jedna z hlavných otázok sa týkala aj využitia prebytku energie z obnoviteľných zdrojov. „So zvyšujúcim sa počtom tropických dní sa môže zvyšovať aj prebytok energie vyprodukovanej z obnoviteľných zdrojov. Otázne je, či je možné tento prebytok využívať, napríklad, na dobíjanie elektrických vozidiel,“ uviedol Ján Dzurdženík z Východoslovenskej rozvojovej agentúry v Košiciach. Práve elektromobily totiž predstavujú jedno z riešení pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách.

techsummit

„Doprava sa na celkovom objeme emisií skleníkových plynov v mestách podieľa až 90 % podielom. Práve preto by najväčší objem dotácií mal smerovať do výstavby a prevádzky dobíjacích staníc pre elektromobily. Vhodným riešením z pohľadu znižovania emisií a dostupnosti riešení pre samosprávu, však môže byť aj elektrifikácia vozových parkov samospráv,“ uviedol Matúš Škvarka, jeden z rečníkov.

„Všetci členovia diskusie sa zhodli v tom, že mestá by mali vybudovať sieť nízkokapacitných dobíjacích staníc. Okrem toho sa však vyžaduje aj nastavenie podporných mechanizmov a vybudovanie infraštruktúry pripravenej na jej ďalší rozvoj, či už v mestách, alebo regiónoch. Riešením je aj podpora elektromobility zo strany štátu, nakoľko elektromobil predstavuje pre bežného užívateľa stále drahé riešenie, ktorému, navyše, nie sú prispôsobené ani mestské podmienky,“ hovorí environmentálna analytička Katarína Hazuchová.

Cleantechsummit bol začiatkom tohtoročných konferencií, v máji čaká verejnosť 5. ročník konferencie Techsummit. Na témy z oblasti umelej inteligencie, smart cities, digital health, digitalizácie priemyslu či kyber bezpečnosti sa môžete tešiť už 20. a 21. mája 2020 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

tlačová správa

Pridajte komentár