fbpx
EAST MAG

IT sektor potrebuje špecialistov s kompetenciami

Vízia do budúcna prináša pre IT sektor v Košiciach výzvu v podobe digitalizácie a orientácie na zákazníka. Problém s nedostatkom špecialistov stále pretrváva, pomôcť môže aj štipendium pre vysokoškolákov. 

Dopyt po kvalifikovaných ľuďoch patrí medzi dlhodobý problém východoslovenského regiónu, Slovenska aj celej Európskej únie. Pri vízii do budúcna musí IT sektor rátať s vyvíjajúcimi sa technologickými trendami a zrýchľujúcou sa digitalizáciou ostatných sektorov. 

Naši zákazníci dnes vnímajú digitalizáciu ako poprednú prioritu, pre ktorú potrebujú ,sprievodcu‘. Práve tak sa chceme definovať na trhu ako IT firma. V praxi to pre nás znamená postupnú transformáciu na organizáciu so zameraním na naplnenie potrieb zákazníkov a priama dodávka hodnoty skrz IT do biznisu zákazníkov, aby sa vo svojej sfére mohli stať ešte úspešnejšími,” vysvetlil Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia. 

Táto transformácia je víziou smerujúcou k roku 2025. Už rok 2019 bol pre firmu rokom zmien. V Košiciach vznikli 3 nové divízie, ktoré lepšie podporujú jednotlivé typy zákazníkov, a tak sa vytvára aj priestor pre efektívnejšie využitie kompetencií firmy v oblasti cloudu či ERP riešeniach. 

t-systems

Potrebou je kvalitatívny rast

Veľkou výzvou s ohľadom na víziu firmy je trh práce a jeho ponuka. Kvantitatívny rast z minulosti premieňa T-Systems Slovakia na kvalitatívny rozvoj. 

Počet zamestnancov udržujeme stabilne, dokonca sme na meniacom sa IT trhu a so zvyšujúcou sa zložitosťou našich projektov dosiahli pozitívny rast. Oproti roku 2018 sme zvýšili počet IT expertov o 2 %, momentálne je nás 3 941. Našou strategickou prioritou je rýchlejšie zvyšovanie znalostí a prehlbovanie kompetencií zamestnancov. Ak chceme uspieť s našou víziou, potrebujeme naštartovať dopyt po budúcich kompetenciách, ktoré sú dnes často len v rovine výskumu. Transformácia na produktovo orientovanú IT firmu bude mať asymetrický dopad. Pre časť zamestnancov to bude príležitosť na dynamickejší osobný rast, pre iných výzva – vyrovnať sa so zrýchľujúcou automatizáciou a rastúcou inteligenciou IT riešení,” vysvetľuje dopad transformácie Martin Džbor, stratég spoločnosti.

Štipendiá pre vysokoškolákov

Vytvárať komplexné profily špecialistov chce T-Systems Slovakia aj štipendijným programom pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE. Pilotne sa spustil v roku 2019 a zapojilo sa doň 16 študentov. Pre potreby praxe vytvára väčšiu spoluprácu medzi vzdelávacou inštitúciou a komerčnou firmou.

 „O takýchto štipendiách sa na Slovensku už dlhodobo rozpráva. My v T-Systems veríme, že takéto odborné podnikové štipendium poskytne mladému človeku možnosť vytvoriť si odborné zázemie. Namiesto náhodnej brigády má študent pre sebarozvoj, získavanie praktických zručností aj certifikácií, čím sa môže po skončení štúdia dostať k zaujímavejšej pracovnej pozícii,” ozrejmil Džbor. V spolupráci s národným projektom IT Akadémia ako aj miestnou nadáciou spoločnosť prostredníctvom svojho nadačného fondu podporuje grantovými programami inovatívnych učiteľov a školy. 

t-systems
M. Džbor

Smerovanie firmy k vlastným produktom a inováciám podčiarkuje aj vznik verejného inkubátora Innovlab, ktorý úzko spolupracuje s európskym inovačným centrom EIT Health. Vďaka tejto startupovej iniciatíve uspel na európskej súťaži EIT Health projekt z Košíc – aplikácia pre ľudí s obrnou tvárového nervu Face Rehab. Aj InnovLab je cestou ako dokázať, že na východe Slovenska má IT sektor svoje stabilné miesto a ambície jeho ďalšieho rozvoja sú realistické.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár