EAST MAG
tester

Začať v IT firme na pozícii testera?

Je pre vás IT oblasťou, kam chcete nasmerovať svoju profesijnú cestu, no neviete, ako na to? Bez predchádzajúcich skúseností v informačno-komunikačnom sektore sa asi najskôr nebudete uchádzať o pozíciu webového developera či tímlídra. Vhodnou pozíciou, na ktorú by ste sa mali zamerať, je tester.  

Potvrdzuje to aj Tomáš Kunart zo spoločnosti Astound Commerce. „Pozícia testera je určite vhodnou prácou pre tých, ktorí hľadajú prácu v IT sektore. Moja kariéra testera začala vďaka úspešnému absolvovaniu školenia QA Boot Camp, na ktorom som sa zúčastnil, a to aj napriek tomu, že moje vzdelávanie bolo zamerané skôr na ekonómiu ako na IT.”

REKLAMA

Podľa Tomáša Kunarta práca testera pozostáva z množstva technických, ale aj menej technických informácií. „Mnohé z nich môžu byť použité aj v každodennom živote. Ľudia môžu povedať, že pozícia testera je iba ,opičia práca‘, čo môže byť niekedy pravda. Často sa však cítim ako hrdina, ktorý sa snaží chytiť ,zloducha‘, chybu, a s pomocou developerov tak dokážem nastoliť mier, priniesť spokojnosť do tímu  a zabezpečiť, aby kvalita práce bola  na najlepšej možnej úrovni.

astound commerce
Tomáš Kunart.

Ste výhradným ochrancom kvality projektu

Pracovnou náplňou testera nie je len hľadanie chýb, teda jednoduché testovanie. Pomáha pri vytváraní riešení a zabezpečuje kvalitu vývojového procesu a jeho výsledkov. Jeho hlavnou úlohou je predchádzať chybám. „Chyba je pritom chybný kus kódu, ktorý spôsobuje, že systémové alebo online riešenie zlyhá pri plnení požadovanej funkcie. Neznamená to vždy, že niečo nefunguje. Môže to len jednoducho fungovať nesprávne. Testeri, teda QA inžinieri úzko komunikujú s členmi tímu a neustále sa odvolávajú na dané požiadavky. Ak ste fanúšikom Marvel, odpoveď na otázku čo je náplńou práce testera nemôže byť jednoduchšia: Ste Heimdall, všetko vidíte, všetko počujete a ste výhradným ochrancom kvality projektu.”

Veľká časť úspechu v podnikaní závisí od kvality a výkonu ponúkaných služieb alebo riešení. Vzhľadom na to, že práve QA testeri sú tými, ktorí monitorujú každú fázu procesu vývoja softvéru, aby zabezpečili jeho kvalitu s dodržaním noriem, ide o pozíciu, ktorá je v IT firmách potrebná.  

Predpoklady dobrého testera

Zvažujete svoje predpoklady na pozíciu testera? Podľa Tomáša Kunarta ako prvé rozhoduje typ testovania: manuálne alebo automatizované. „Keď si vyberiete konkrétnu cestu, potom sa musíte zamerať na menšie veci – získať alebo zlepšiť teoretické znalosti v oblasti testovania, aby ste ich mohli použiť v reálnych projektoch, čím taktiež zlepšíte svoje praktické zručnosti a zvýšite svoje hodnoty.”

Čo sa týka predpokladov, uchádzač o pozíciu testera by mal ovládať cudzí jazyk, mal by mať analytické a konštruktívne myslenie, trpezlivosť, pozornosť a komunikatívnosť. Veľkým plusom sú základy programovania, táto požiadavka závisí od konkrétnej pozície testera. Časom však znalosť programovacích techník budete musieť získať.

Práve neustále zlepšovanie a osobnostný rast sú rozhodujúce pre QA pozíciu. „Pretože technológie postupujú vpred, musí byť aj tester ,o krok vpred‘ alebo aspoň udržať krok, aby bol schopný zabezpečiť požadovanú kvalitu konečného riešenia či produktu.”

Zlepšovaním osobných kvalít sa vám otvorí aj cesta ku kariérnemu rastu v testovaní či iných odvetviach IT. „Táto pozícia ponúka toľko, koľko ste schopní uniesť. Je na každom, aby využil a získal pozíciu, kde má možnosť ovplyvňovať svoj kariérny rast.”

IT umenie

Samozrejme, nie každá náplň práce vyhovuje všetkým. Vie testovanie naplniť? „Závisí to od osoby. Práca QA je ako každá iná práca, môže prinášať radosť, ale aj stres a hnev. Ak ale máte pozitívny prístup, fantáziu a chuť po nových veciach a zlepšovaní svojich schopností, táto pozícia vám môže ponúknuť toľko, koľko dokážete zvládnuť. A konečný alebo očakávaný výsledok možno nazvať uspokojením.”

Tomáš Kunart na firemnej vianočnej párty.

Pozícia testera nie je obmedzená vekom ani pohlavím. Je vhodnou pre tých, ktorí rozumejú, čo znamená QA – zabezpečenie kvality aj pre tých, ktorí majú vášeň pre IT. „Ak má osoba možnosť začať kariéru ako inžinier QA, nemala by váhať. Vytváranie IT riešení je ako umenie a vy ste umelec. To znamená, že nie je nijako obmedzený počet možností, ktoré môžete pomocou vašej fantázie urobiť. Počas testovania budete čeliť niekedy aj zázrakom alebo kúzlam, zato vám ručím,” motivuje na záver Tomáš Kunart.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár