EAST MAG

V schopnosti rozvíjať talenty sa Slovensko prepadá

Po poklese o osemnásť priečok v priebehu troch rokov sa Slovensko ocitlo v 63-člennom zozname krajín, ktoré švajčiarsky inštitút IMD porovnáva z pohľadu rozvoja ľudí na školách aj vo firmách, na 57. mieste.

Švajčiarsko, Dánsko a Švédsko sú krajiny, ktorým sa najlepšie darí vzdelávať ľudí, zvyšovať ich kvalifikáciu počas pracovného života a prilákať najviac talentov zvonku. Slovensko sa v rebríčku World Talent Ranking švajčiarskeho inštitútu IMD za vlaňajšok umiestnilo na 57. priečke, čo je o osemnásť miest nižšie ako pred tromi rokmi.

Zhoršenie v každej kategórii

Štúdia IMD World Talent Ranking porovnáva 63 krajín v 3 hlavných kategóriách – v investíciách a rozvoji domácich talentov, v schopnosti prilákať kvalifikovaných ľudí zo zahraničia a v dostupnosti zamestnancov, akých pracovný trh potrebuje. Postavenie Slovenska v rebríčku sa v ostatných troch rokov zhoršilo v každej kategórii.

Najväčší prepad, až o 20 miest, pripadá na hodnotenie dostupnosti kvalifikovaných ľudí, napríklad so znalosťou cudzích jazykov, s finančnými zručnosťami, alebo s manažérskymi a s medzinárodnými skúsenosťami. Kritérium tiež zohľadňuje, či profil absolventov univerzít zodpovedá potrebám zamestnávateľov.

Popis: TalentRankingLI.jpg

Generálny riaditeľ spoločnosti Siemens na Slovensku Vladimír Slezák pripomína, že schopnosť vzdelávať, rozvíjať a udržať kvalitných ľudí je kľúčová pre konkurencieschopnosť a dlhodobú prosperitu nielen krajín, ale takisto firiem. „Dvojnásobne to platí v dobe digitalizácie a nástupu umelej inteligencie.

Siemens má vo viacerých kompetenčných centrách pre poskytovanie služieb aj pre výskum a vývoj na Slovensku vyše 1 200 zamestnancov, dostupnosť kvalitných ľudí je preto pre nemecký koncern kľúčová. „Centrá sa snažíme neustále rozširovať a prehlbovať ich kompetencie, lebo inak by sme v internej globálnej konkurencii dlhodobo neuspeli,“ dopĺňa V. Slezák.

Kompenzácia vzdelávania

Siemens kompenzuje deficity školského systému investíciami do vzdelávania ľudí, do ktorých každoročne investuje viac ako pol milióna eur. Okrem toho súťažami motivuje stredoškolákov k štúdiu vedy a techniky, finančne aj materiálne podporuje univerzity a spolu s firmami Matador a Volkswagen Slovakia spoločnosť spoluzakladala Duálnu akadémiu.

Možnosti firiem sú však obmedzené a zle nastavené školstvo nedokážu suplovať dlhodobo,“ upozorňuje V. Slezák. Za povšimnutie podľa neho stojí, že v rebríčku IMD dlhodobo nekraľujú veľké krajiny ako Spojené štáty či Nemecko, ktoré by možno tipovala väčšina ľudí, ale menšie a stredne veľké ekonomiky, ktoré dbajú na investície do vzdelávania a majú tiež vysokú kvalitu života.

Z východoeurópskeho regiónu sa v aktuálnom hodnotení IMD najlepšie umiestnili Estónsko (27) a Litva (28). Lepšie ako Slovensko skončili všetky zvyšné krajiny V4-ky – Poľsko (37), Česká republika (39) aj Maďarsko (47).

tlačová správa

Pridajte komentár