fbpx
EAST MAG
pierott

Iniciatíva Bude to dobre pomáha v čase pandémie neúplným rodinám a dôchodcom

Podľa zistení EU SILC z roku 2018 o príjmoch a životných podmienkach domácností na Slovensku žije až 860 tisíc ľudí v nedostačujúcich ekonomických podmienkach. Do tohto vysokého čísla spadajú nielen dôchodcovia, ale aj neúplné rodiny s jedným rodičom, samoživiteľom. Na týchto ľudí myslí aj novovzniknutá iniciatíva Bude to dobre z Prešova, ktorá chce pomáhať ľuďom v núdzi.

V čase pandémie si musíme všetci pomáhať ešte viac. Preto sme sa s našou neziskovou organizáciou Pierott rozhodli vyhlásiť výzvu na pomoc deťom a starším ľuďom. Vytvorili sme iniciatívu Bude to dobre, ktorou chceme zabezpečovať základné potraviny aj hygienické pomôcky tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. Zároveň dúfame, že naša iniciatíva a to, koľko ľudí osloví k pomoci, bude zábleskom nádeje pre lepšie časy, ktoré nás, snáď, už čoskoro čakajú,” priblížil vznik iniciatívy Marián Beliš, zakladateľ neziskovej organizácie Pierott.

Projekt je možné podporiť finančnou čiastkou v ľubovoľnej výške prostredníctvom stránky www.budetodobre.sk. Za vyzbierané peniaze nezisková organizácia nakúpi potraviny a pomôcky, ktoré následne aj rozvezie všetkým, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomocnú ruku. Dôchodcom, osamelým starším ľuďom aj rodinám s deťmi iniciatíva zabezpečí základné potraviny a hygienické pomôcky.

V aktuálnej situácii chceme pomôcť nielen deťom s jedným rodičom, ale aj ľuďom, ktorí sú v povinnej karanténe a rodinám, ktoré prišli pre pandémiu a bezpečnostné opatrenia o stály príjem a ocitli sa tak v existenčnej kríze. Rodinám s deťmi prostredníctvom iniciatívy zabezpečíme aj pomôcky na edukáciu a rozveselenie detí, aby zvládla celá rodina toto ťažké obdobie,” dodáva Beliš. 

O každej podanej pomoci bude Pierott informovať na svojich sociálnych sieťach. Iniciatívu Bude to dobre podporil Budiš a Melonberries.


Organizátor výzvy

Slovenská nezisková organizácia Pierott vznikla v roku 2013 za účelom transparentnej, kontrolovanej a efektívnej pomoci deťom a rodinám, u ktorých sa preukázaná pomoc dá odsledovať reálne dosiahnutými výsledkami. Počas 6 rokov pôsobenia vďaka viac ako 1000 podporovateľom – bežným ľuďom aj známym osobnostiam – pomohla už 300 deťom a rodinám zo 16 okresov Slovenska.

tlačová správa

Pridajte komentár