EAST MAG
pierott

Iniciatíva Bude to dobre pomáha v čase pandémie neúplným rodinám a dôchodcom

Podľa zistení EU SILC z roku 2018 o príjmoch a životných podmienkach domácností na Slovensku žije až 860 tisíc ľudí v nedostačujúcich ekonomických podmienkach. Do tohto vysokého čísla spadajú nielen dôchodcovia, ale aj neúplné rodiny s jedným rodičom, samoživiteľom. Na týchto ľudí myslí aj novovzniknutá iniciatíva Bude to dobre z Prešova, ktorá chce pomáhať ľuďom v núdzi.

V čase pandémie si musíme všetci pomáhať ešte viac. Preto sme sa s našou neziskovou organizáciou Pierott rozhodli vyhlásiť výzvu na pomoc deťom a starším ľuďom. Vytvorili sme iniciatívu Bude to dobre, ktorou chceme zabezpečovať základné potraviny aj hygienické pomôcky tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. Zároveň dúfame, že naša iniciatíva a to, koľko ľudí osloví k pomoci, bude zábleskom nádeje pre lepšie časy, ktoré nás, snáď, už čoskoro čakajú,” priblížil vznik iniciatívy Marián Beliš, zakladateľ neziskovej organizácie Pierott.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Projekt je možné podporiť finančnou čiastkou v ľubovoľnej výške prostredníctvom stránky www.budetodobre.sk. Za vyzbierané peniaze nezisková organizácia nakúpi potraviny a pomôcky, ktoré následne aj rozvezie všetkým, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomocnú ruku. Dôchodcom, osamelým starším ľuďom aj rodinám s deťmi iniciatíva zabezpečí základné potraviny a hygienické pomôcky.

V aktuálnej situácii chceme pomôcť nielen deťom s jedným rodičom, ale aj ľuďom, ktorí sú v povinnej karanténe a rodinám, ktoré prišli pre pandémiu a bezpečnostné opatrenia o stály príjem a ocitli sa tak v existenčnej kríze. Rodinám s deťmi prostredníctvom iniciatívy zabezpečíme aj pomôcky na edukáciu a rozveselenie detí, aby zvládla celá rodina toto ťažké obdobie,” dodáva Beliš. 

O každej podanej pomoci bude Pierott informovať na svojich sociálnych sieťach. Iniciatívu Bude to dobre podporil Budiš a Melonberries.


Organizátor výzvy

Slovenská nezisková organizácia Pierott vznikla v roku 2013 za účelom transparentnej, kontrolovanej a efektívnej pomoci deťom a rodinám, u ktorých sa preukázaná pomoc dá odsledovať reálne dosiahnutými výsledkami. Počas 6 rokov pôsobenia vďaka viac ako 1000 podporovateľom – bežným ľuďom aj známym osobnostiam – pomohla už 300 deťom a rodinám zo 16 okresov Slovenska.

tlačová správa

Pridajte komentár