fbpx
EAST MAG
gd team basketbal

Zodpovedným podnikaním menia svet

Technológie menia svet. Spoločnosti a zodpovedné podnikanie mení svet. A za všetkým sú ľudia…

Zodpovedné podnikanie ako pojem sa skloňuje posledné roky v rôznych oblastiach spoločností a predstavuje rešpektovanie potrieb všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu, či už ide o zamestnancov, zákazníkov, konkurenciu, dodávateľov i lokálnu komunitu a životné prostredie.

Zodpovednosť voči zamestnancom môže spoločnosť deklarovať prostredníctvom rovnosti príležitostí, diverzity a inklúzie na pracovisku, aktivít v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, pracovných podmienok, podpory zladenia práce a osobného života, môže rozvíjať firemné dobrovoľníctvo. Je veľa ciest i spôsobov, ako sa inšpirovať.

Záujem o ľudí

Vie to aj gd-Team, v Európe pôsobiaca IT firma, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj SAP systémov. Sídli v Pezinku a pobočky má v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Hoci sme v súčasnosti už nadnárodnou spoločnosťou so 150 ľuďmi, ctíme si tradície rodinnej firmy. Neformálne tykanie, otvorenosť, úprimnosť a korektné jednanie, to sú hodnoty, ktorými sa riadime. Na prvom mieste sú naši kolegovia. Sme si vedomí toho, že keď ich budeme podporovať v osobnostnom raste a vzdelávaní, budeme napredovať aj ako spoločnosť,“ hovorí Erik Gottschall, zakladateľ a spolumajiteľ firmy gd-Team.

E. Gottschall, zakladateľ a spolumajiteľ gd-Team

 Zaujímame sa o ľudí aj z pohľadu komunít, v ktorých žijú, angažujú sa, či už priamo sami alebo členovia ich rodín. Záleží nám na tom, aby aj vo voľnočasových zmysluplných aktivitách cítili podporu firmy, ktorá stojí za nimi ako za ľuďmi,“ dodáva Gottschall.  

A tak gd-Team každý rok vyhlasuje pre svojich zamestnancov internú súťaž o 12 najlepších projektov, v ktorých pôsobia, či už ide o športové kluby, rôzne záujmové spolky alebo školy. Každý kvartál podporí 3 finančným darom.

Koho gd-Team podporil za posledný rok?

  • Plavcov zo Športového plaveckého klubu Polície Pezinok
  • Mladé talenty školskej basketbalovej ligy v Pezinku
  • Krasokorčuliarske talenty zo Skating Klubu v Piešťanoch
  • Zrakovo hendikepovanú plavkyňu Tatianu
  • Občianske združenie Voltiland zamerané na rozvoj jazdeckého športu
  • Gymnastický oddiel TJ Rapid
  • Mladých majstrov Slovenska vo florbale z ATU Košice

Práca firiem v komunitách a prostredí, v ktorom pôsobí, nikdy nekončí. Je veľa možností ako prispieť, byť ohľaduplný a podporujúci.

tlačová správa

komentár: 1