EAST MAG
kosicka akademia softveroveho vyvoja

Košická akadémia softvérového vývoja začala školský rok

Nový školský rok a prvý rok svojej existencie zahájila v závere uplynulého týždňa Košická akadémia softvérového vývoja. Výnimočný projekt si kladie za cieľ jediné: čo najlepšie pripraviť študentov na budúce zamestnanie v IT firmách.

Akadémiu založilo na začiatku roka združenie Košice IT Valley v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt, Global Logic a Visma Labs a Súkromnou strednou odbornou školou Dneperská 1 v Košiciach. Trojročné štúdium s rozdelením štúdia a praxe v pomere 60:40 má vysoký predpoklad komplexne pripraviť študentov na prácu v IT sektore. Tieto slová potvrdzuje aj Juraj Girman, predseda Správnej rady Košice IT Valley. Vďaka spolupráci štyroch firiem majú študenti už počas štúdia možnosť pracovať na reálnych projektoch svetových firiem a štúdium na Košickej akadémii sa tak stáva veľmi dobrým štartovacím bodom pre kariéru.”

Pilotný ročník Košickej akadémie softvérového vývoja

Študentom sa úvode školského roka prihovoril Dušán Bosák, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Dneperská 1 v Košiciach. Prívítal ich aj povzbudil do štúdia IT ako kľúčového odboru blízkej budúcnosti. Roman Klimčík zo spoločnosti Visma Labs zaprial všetkým vášeň pre štúdium IT, ktorá by bola hnacím motorom sa neustále zlepšovať.

Študenti prvého ročníka sa počas štúdia zamerajú na objektovo orientované programovanie, pričom ide predovšetkým o Java a C++ / C#.  Každý študent bude mať okrem odborných vedomostí možnosť rozvíjať aj ďalšie kľúčové schopnosti: komunikáciu v anglickom jazyku, či aspekty tímovej práce – dôležité predpoklady uplatnenia sa v praxi ako tester alebo programátor – vývojár.

23 študentov

Vzdelávanie bude interaktívne a prebiehať bude v učebniach, kde má každý študent k dispozícii počítač. Praktická časť je realizovaná v zapojených IT firmách a 23 študentov tak získa cenné informácie, ktoré im umožnia rozhodnúť sa, kde by chceli v budúcnosti pracovať.

Košická akadémia softvérového vývoja vznikla ako reakcia na akútny nedostatok IT odborníkov na východnom Slovensku a košický IT klaster sa aj takto snaží docieliť, aby šikovní absolventi stredných škôl neodchádzali do zahraničia.

tlačová správa

Pridajte komentár