fbpx
EAST MAG
kosicky kraj

Košický kraj podpísal memorandum s Asociáciou subjektov sociálnej ekonomiky

Košický samosprávny kraj (KSK) sa snaží posúvať úroveň sociálneho podnikania v župe. Najnovšie bude spolupracovať s Asociáciou subjektov sociálnej ekonomiky (ASSE). Spoločné memorandum podpísali v stredu 16. septembra na Úrade Košického samosprávneho kraja predseda KSK Rastislav Trnka a predseda ASSE Ivan Mako.

Členstvo v ASSE

Asociácia združuje sociálne podniky a iné subjekty, ktoré podporujú sociálnu ekonomiku a osobitne sociálne podnikanie na Slovensku. Má vyše 50 členov, z toho 12 sú subjekty sociálnej ekonomiky z Košického kraja. Žiadosť o členstvo sa v blízkej dobe chystá podať aj novovzniknutý Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.

Od vzájomnej spolupráce si župa sľubuje výmenu odborných a praktických znalostí a skúseností, čo predpokladá pozitívny vplyv na rozvoj sociálneho podnikania v Košickom samosprávnom kraji.

„Subjekty sociálnej ekonomiky budú silnejšie, ak budú hovoriť jedným hlasom. Členstvo v ASSE nám okrem iného umožní participovať aj na tvorbe legislatívnych rámcov a vhodných podmienok pre rozvoj sociálneho podnikania. Takýto mechanizmus napomôže, aby zákony neprichádzali od úradníckeho stola, ale z praxe a reálnych skúseností. Snažíme sa o postupné začleňovanie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu tak, ako ho poznajú všetci pracujúci ľudia,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Prvý župný sociálny podnik

Zakladateľom Asociácie je lektor a úspešný podnikateľ v oblasti sociálneho podnikania Ivan Mako. Vybudoval aj známy projekt Práčovne WASCO Valaská, kde pracujú občania z vylúčených komunít. „Cieľom ASSE je spájať sektory a vytvárať priestor na uplatnenie väčšieho počtu ľudí v sociálnych podnikoch, najmä z prostredia zdravotne znevýhodnených a marginalizovaných komunít. Sme veľmi radi, že sa k lídrom sociálnej ekonomiky na Slovensku pridáva ďalší silný partner,“ poznamenal predseda predstavenstva ASSE Ivan Mako.

Svoj prvý župný sociálny podnik založil pred časom aj Košický samosprávny kraj. Znevýhodneným by mal dať prácu už na jeseň. Pôjde o stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, pomoc pri údržbe ciest II. a III. triedy či iné pomocné práce aj v domácnosti a záhrade. Podnik ponúkne prácu znevýhodneným osobám a osobám v nepriaznivej životnej situácii, ktorí si zároveň osvoja správne pracovné a sociálne návyky.

tlačová správa

Pridajte komentár