EAST MAG
eit health

EIT Health podporí v roku 2021 inovatívne zdravotnícke startupy vyše 1 miliónom

Iniciatíva EIT Health už tretí rok po sebe organizuje výzvu Regionálneho inovačného programu (EIT Health RIS Innovation Call) s cieľom podporiť nádejné inovatívne projekty v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Za posledné 2 roky bol v rámci výzvy EIT Health RIS Innovation Call ocenený 1 startup zo Slovenska a v rokoch 2019 – 2020 bolo financovaných 28 európskych konzorcií inovátorov v zdravotníctve sumou 2 milióny eur.

EIT Health – inovácie v zdravotníctve

Cieľom každoročnej inovačnej výzvy EIT Health RIS Innovation Call je podpora inovácií v zdravotníctve, ktoré vyvíjajú výskumné tímy umiestnené v pokrokovejších regiónoch strednej, východnej a južnej Európy, vrátane nádejných slovenských startupov.

Za posledné dva roky bolo ocenených 6 startupov z Rumunska a Slovinska, 3 z Talianska, Portugalska a Chorvátska a po 1 startupe z Estónska, Slovenska, Grécka, Česka, Lotyšska a Litvy. Každý z vybraných projektov získava granty, príležitosti na mentorstvo a vyhľadávanie kontaktov a takisto prístup k sieti špičkových zdravotníckych pracovníkov v Európe s cieľom ďalšieho rozvoja týchto inovatívnych riešení.

STEMI: Úspora minút, záchrana života v Európe aj mimo nej (Košice)
  • grantový projekt zo Slovenska
  • cieľom projektu je ušetriť rozhodujúci čas pri diagnostike mozgovej príhody, ťažkého úrazu a infarktu v prednemocničnej fáze virtuálnym prepojením záchranára, lekára a dispečera prostredníctvom softvérového riešenia dostupného v mobilnej aplikácii a na webe.
  • hodnotitelia poukázali na to, že plánované výstupy môžu do značnej miery ovplyvniť zdravotnú starostlivosť.
  • hodnotenie: „Je to vysokokvalitný, silný a vyvážený projekt zameraný na hlavné oblasti inovácií, ktoré sú na radare EIT Health, so zreteľom na podporu rozvoja miestneho inovačného ekosystému v regióne.”

Big data, cloud a mobiné aplikácie

Systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci na celom svete museli tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu čeliť veľmi vážnym výzvam a, žiaľ, zdá sa, že táto výzva sa ani zďaleka nekončí. V tomto období je ešte dôležitejšie podporovať nové priekopnícke a pokrokové iniciatívy, ktoré prinášajú nové riešenia, uľahčujú život pacientom, lekárom a zdravotníckemu personálu a zefektívňujú proces uzdravenia. Naším cieľom je podporovať budúce generácie inovátorov pri zakladaní nových začínajúcich firiem v zdravotníctve,” uviedla Monika Tóth, programová manažérka EIT Health InnoStars RIS.

Zatiaľ čo v roku 2019 bolo 33 % ocenených projektov zameraných na veľké dáta, cloudové riešenia, mobilné aplikácie a platformy, tento podiel sa v roku 2020 zvýšil takmer na 40 %. Táto tendencia kopíruje globálny trend: keďže poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vytvárajú každý deň obrovské množstvo dát, je potrebné hľadať riešenia, ktoré budú schopné tieto údaje analyzovať a interpretovať, čo je čoraz dôležitejšie najmä v časoch pandémie. V minulom roku vyvinula polovica ocenených tímov nové riešenia zdravotnej starostlivosti, ako sú náplasti na liečbu psoriázy alebo aktívny systém 3D bunkových kultúr pre primárne hepatocyty.

eit health

Viac informácií o výzve EIT Health RIS Innovation Call:

Cieľom inovačnej výzvy EIT Health RIS Innovation Call je podporiť vysoko kvalitné, silné a vyvážené projekty miestnych akademických inštitúcií a výskumných tímov. Projekty sa budú rozvíjať v spolupráci s EIT Health Hubs – miestnymi organizáciami, ktoré podporujú rozvoj regionálnych ekosystémov: Asociatia INIT & Freshblood HealthTech Community v Rumunsku, University of Porto v Portugalsku, Ljubljana University Incubator v Slovinsku, Consorzio Arca v Taliansku, University of Zagreb v Chorvátsku, DEX Innovation Centre v Českej republike, Riga Stradins University v Lotyšsku a Lithuanian University of Health Sciences. Každý ocenený projekt získa dotáciu do výšky 75 000 EUR na ďalší vývoj prelomového produktu alebo riešenia.

Záujemcovia sa môžu zapojiť do výzvy od 1. októbra 2020 do 15. novembra 2020 na tejto adrese. Viac informácií môžu získať na online webinári, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2020, zapojiť sa môžete tu: EIT Health RIS Innovation Call Webinar.

Startupy sa môžu do súťaže prihlásiť po splnení týchto podmienok:

  • Mať partnerstvo, ktoré zahŕňa obchodného partnera (povinné) a minimálne 1 účastníka (akademický partner alebo výskumná inštitúcia / zdravotnícka inštitúcia)
  • Hlavný partner by mal mať registrovanú pobočku v regióne NUT2, v ktorom sa nachádza jeden z miestnych EIT Health HUBov
  • Nápady v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré ukončili fázu IML 2 (nápad) a začali s fázou IML 3 (preukázanie koncepcie) minimálne v 2 zo 4 domén
O EIT Health

EIT Health je nezisková organizácia a jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. EIT Health, ktorú tvorí približne 150 partnerov, je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Zoskupenie InnoStars je jednou zo siedmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálnej inovačnej schémy EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré boli v Európskej hodnotiacej tabuľke inovácií (EIS) vyhodnotené ako mierni inovátori. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú.

O programe regionálnej inovačnej schémy EIT (EIT RIS)

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) bola vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk. V oblasti zdravotnej starostlivosti sa program vyvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahŕňa 14 stredísk EIT Health v 13 krajinách východnej, strednej a južnej Európy. Tieto strediská slúžia ako prístupové body k celoeurópskej sieti najlepších univerzít, spoločností a ich projektov. Cieľom programu je inkubovať regióny, v ktorých pôsobí, objavovať ich jedinečné inovačné bohatstvo a zapájať miestnych inovátorov do účasti na paneurópskych programoch a súťažiach.

tlačová správa

Pridajte komentár