fbpx
EAST MAG
firma

Inovatívne firmy čakajú na štátnu podporu

Na Slovensku je 15 spoločností, ktoré majú európsku pečať Seal of Excellence, čo je potvrdenie Európskej únie o ich inovatívnosti. Tieto inovatívne firmy čakajú na podporu od štátu už dlhšiu dobu.

Seal of Excellence

Známka excelentnosti je značka kvality. Udeľuje ju Európska komisia projektom, ktoré si žiadali o dotáciu z programu EIC Accelerator. Seal of Excellence projektu či firmy indikuje ako tie, ktoré stoja za podporu aj na základe splnenia 3 kritérií, na ktoré komisia prihliada – excelentnosť, dopad, kvalita a efektívnosť implementácie.

V slovenských pomeroch je 15 firiem so Seal of Excellence. Nezískali priamu podporu od Európskej komisie, ich značka kvality by všakmala byť smerodajná pre iné možnosti podpory.

Podpora viazne

Podpora firiem mala prísť už dlhšie obdobie, realistickejšie to začalo vyzerať v lete aj vďaka ministerstvu hospodárstva. Začala sa kreovať výzva, ktorá mala byť vyhlásená v novembri, no presunula sa.

Ministerstvo hospodárstva navrhlo inovatívne firmy podporiť z fondu React EU. Ide o sumu 780 miliónov eur, dodatočnú k eurofondom pre obdobie 2014 – 2020. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ich využije na pomoc regiónom, stavanie cyklotrás, zateplľovanie budov aj výdavky späté s pandémiou. REACT-U by však mal byť využitý aj na digitálnu a zelenú ekonomiku.

Vyzýva aj prezidentka

O riešenie tejto situácie listom požiadala aj prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s predstaviteľmi firiem. Adresovala ho ministrovi hospodárstva a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a žiada ich o efektívnu a včasnú podporu inovatívnych projektov.

Na Slovensku máme 15 takýchto inovatívnych spoločností, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii. V zahraničí je bežné, že práve takéto firmy získajú od štátu podporu na to, aby svoje inovácie úspešne uviedli na trh,” podčiarkla slovenská hlava štátu a dodala: „Ak nechceme zaostávať za členskými štátmi Európskej únie, ktoré plánujú uskutočniť zelenú, digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva po pandémii, musí aj Slovensko rozvíjať domáce podnikateľské prostredie ako miesto pre inovácie a modernizáciu.”

zuzana caputova
Prezidentka na návšteve Košice IT Valley.

Budúcnosť ekonomiky krajiny

Inovatívne firmy na Slovensku majú dôveru investorov,. Potrebujú však podporu od štátu pre rýchlejší vstup na trh, keďže mnohé sú stále vo fáze vývoja.

Ak podpora nepríde doma, firmy ju môžu hľadať v zahraničí. Slovensko by tak mohlo stratiť víziu budúceho rastu inovatívnych firiem, ktorú deklaruje aj program Moderné a úspešné Slovensko ministerstva financií. Jeho cieľom je zvýšenie ekonomickej výkonnosti, s čím súvisí aj reforma v oblasti podpory výskumu a inovácií. Práve táto oblasť je totiž tou, vďaka ktorej by sa do budúcna Slovensko nemuselo orientovať len na automobilový priemysel.


Slovenské firmy so Seal of Excellence
 • Allia, vyvíja globálnu asistenčnú smart platformu VITIPORT, uľahčuje a optimalizuje potrebné kroky v správnom čase tak, aby sa maximalizovala účinnosť opatrení proti hubovým a hmyzovým patogénom pre pestovateľov hrozna
 • altFINS j.s.a., fintech startup, vyvíja platformu pre malých i inštitucionálnych investorov na analýzu, obchodovanie a sledovanie digitálnych aktív založených na technológii blockchain
 • Autech, vyvíja AgeVolt, hardvér a softvér nabíjacej stanice pre elektromobily na realizáciu komplexných nabíjacích systémov pre koncového zákazníka aj pre samosprávy či biznis odvetvie
 • GA Drilling, vyvíja inovatívny systém plazmového vŕtania a frézovania technológiou PLASMABIT® v geotermálnej energetike, olejárskom a ťažobnom priemysle
 • GOSPACE Tech, vyvíja Fleximodo, riešenia pre inteligentné parkovanie na báze IoT senzorov pre mestá aj súkromné objekty
 • Leitner Technologies, vyvíja technológiu na recykláciu odpadových materiálov, ktorá ich pomocou elektrického termického rozkladu premení na procesnú kvapalinu a plyn, použiteľné ako ekologické palivá
 • MAINDATA, vyvíja službu Stream Hash, ktorý zefektívňuje satelitnú distribúciu signálu pre pozemné vysielanie digitálnej televízie
 • MATSUKO, vyvíja holografickú komunikačnú platformu, ktorá prostredníctvom zmiešanej reality a trojrozmerných hologramov vytvára nový formát pre vzdialenú komunikáciu
 • Night sky, vyvíja globálnu informačná platformu GENIMEN-PORT poskytujúcu poľnohospodárom včasné, presné a personalizované informácie o tom, kedy a ako chrániť ovocné sady pred škodlivými patogénmi a podporu rozhodovania o aplikácií fytosanitárnych ošetrení a plnení ďalších operatívnych úloh
 • NORMEX, vyvíja viacúčelový profesionálny edukačný systém novej generácie, určený na rozvoj čítania, pochopenia reči a jazyka, pre podporu produkcie reči pre deti so znevýhodnením
 • PeWaS, vyvíja prelomový produkt AQUAHOLDER, založený na vlastnej technológii obaľovania osív, ktorá ako základ využíva superabsorpčné polyméry, na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity pre oblasti s nedostatkom vody na celom svete
 • R-DAS, vyvíja smart inovácie s integráciou na čipe s celosvetovým presahom v rôznych oblastiach od zdravotníctva až po digitálnu bezpečnosť
 • Solargis, vyvíja unikátne softvérové riešenie, ktoré uľahčuje proces analýzy, zhodnotenia a riadenia procesov celého životného cyklu solárnej energie
 • Tachyum, vyvíja vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu a superpočítače
 • Usability Engineering Center, vyvíja aplikáciu Everifin, ktorá umožňuje spravovať účty vo viacerých krajinách, priame okamžité platby bez kartových asociácií, správu investícií, kryptoaktív alebo iných nefinančných aktív

Pridajte komentár