EAST MAG
bart.sk SFZ

Ako z malej požiadavky vznikla niekoľkoročná spolupráca

Všetci poznáme Slovenský futbalový zväz (SFZ). Dúfam. Ak poznáte niekoho zo slovenskej reprezentácie alebo vám je známa sieň slávy slovenského futbalu, tak SFZ poznáte. 

Spleť aplikácií SportNet

My, SportNet tím z bart.sk, so SFZ spolupracujeme už dlhé roky. Nevytvárame softvér len pre SFZ, ale najmä pre všetkých 46 zväzov, viac ako 400 súťaží a viac ako 160 tisíc aktívnych používateľov. Ide o spleť aplikácií, ktoré si hrdo hovoria SaaS a spoločne vystupujú pod hlavičkou SportNet.

REKLAMA

Aktuálne ide o približne 20 aktívnych aplikácií a pod-aplikácií. Tieto sú viac či menej využívané zväzmi SFZ a používatelia sa postupne rozširujú aj o komerčnú a štátnu sféru. Ako príklad môžeme uviesť Generálnu prokuratúru SR, poisťovňu UNIQA, sieť športových predajní Demisport alebo Jako. Sem-tam sa nám dostane aj takéto poďakovanie:  

V každom prípade sa osobne musíme poďakovať minimálne jednému človeku, ktorý robí na tomto projekte nadľudskú prácu. Michal Hricišín a spoločnosť bart.sk, ďakujeme za celý slovenský futbal!“ Takto znelo poďakovanie od Jána Letka, riaditeľa IT oddelenia SFZ, ktoré sme dostali za odvedenú prácu. 

Čo bola toho času výzva?

Zvládnuť viac ako 8000 aktívnych používateľov online v jednej chvíli. Zvládli sme! 

Ale ako sme sa dostali k niekoľkoročnej spolupráci? Ak odvediete dobrú prácu, zákazník je s vami spokojný. A ak máte spokojného zákazníka, zverí vám vývoj ďalších služieb. Pre nás to znamenalo naprogramovať špecifické CMS pre správu obsahu, internetový obchod, ktorý mal byť v súlade s platnou legislatívou a v neposlednom rade vývoj aplikácie na hlasovanie per rollam. Zjednodušene, hlasovanie elektronickou formou. Čo môže byť praktickejšie v dobe koronakrízy ako hlasovanie online a vyhnutie sa hromadnému zasadnutiu členov disciplinárnych komisií rôznych športových zväzov? Aktuálne asi nič.  

Z prvej ruky

Čo o vzniku hlasovania hovorí Michal Hricišín, ktorý projekt SFZ za bart.sk viedol od vzniku spolupráce? 

„V roku 2017 sme potrebovali zastrešiť hlasovanie o Futbalistu roka, neskôr Fešák na lajne. Samozrejme, online a pre všetkých fanúšikov (nielen) futbalu. A takto vznikla aplikácia hlasovanie. Marketing SFZ ju sporadicky používal na ankety a hlasovania na svojich web stránkach.

Keď však SFZ vo svojich stanovách prijalo smernicu o elektronickom hlasovaní Per Rollam, dostali sme ako zadanie implementovať to v praxi. Ako vhodný kandidát na rozšírenie padla práve aplikácia hlasovanie. Veď elektronické hlasovanie je vlastne len internetová anketka. Pokiaľ teda dodržíte smernicu :-). Takto sme s malým-veľkým úsilím implementovali rozšírenie aplikácie hlasovania o per-rollam hlasovanie pre jednotlivé komisie zväzov.“ 


Čo je na tom celom najzaujímavejšie? Celé to programoval Juraj, ktorý k nám nastúpil 2 týždne pred odporúčanou prácou z domu. Viete, koronakríza. Skvelý začiatok kariéry…. No zatiaľ úspešný! 

„Koronavírus a opatrenia s ním spojené ovplyvnili aj môj začiatok v bart.sk. V office som strávil prvé dva pracovné týždne a náhle som sa na nasledujúce tri mesiace ocitol v improvizovaných podmienkach doma. Aplikácia hlasovanie Per rollam bola moja prvá väčšia úloha pre SFZ, súčasťou ktorej bolo naprogramovať backend API a frontend pre administrátorskú a verejnú časť. Nie len projekt, ale aj technológie ako NodeJS a React boli pre mňa nové. Bola to náročná úloha a práca z domu to nijako neuľahčovala, ale s pomocou kolegov v tíme sa podarilo všetko odovzdať na čas.“ 

Ušetrený čas, peniaze a energia

Čo na to disciplinárna komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ)?

Táto aplikácia je funkčná nielen v počítačoch a notebookoch, ale aj v mobiloch. Zjednodušila a sprehľadnila nielen prípravu podkladov pre komisiu, ale aj hlasovanie o disciplinárnych sankciách. Dokonca automaticky po hlasovaní členmi komisie všetko sama zaznamenala (kto, kedy a ako hlasoval), spočítala a po skončení hlasovania dala možnosť na zverejnenie Zápisnice o hlasovaní Per-rollam DK. Aplikácia navyše šetrí náš drahocenný čas, energiu, i nemalé finančné prostriedky na cestovanie do sídla SsFZ na zasadnutia DK.“

Myslím, že na tomto môžeme opäť stavať ďalšiu spoluprácu. Čo poviete? 

bart.sk

Už viac ako 25 rokov vytvárame digitálne produkty v oblasti zdravia, športu a e-commerce. Vyvíjame moderné riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života. Objavujeme nekonečné možnosti v online priestore, vychádzame z dlhoročných skúseností a spoločne tvoríme produkty, ktoré reagujú na potreby našich klientov, a to s ohľadom na ich rast a prosperitu. Pôsobíme v Košiciach a s viac ako 50 členným tímom ponúkame služby v oblasti dizajnu, e-commerce implementácie, agilného vývoja a kontinuálnej podpory.

Viac info na bart.sk

Pridajte komentár