EAST MAG
priatelia prirody trstenej

Program Spoločne pre región opäť podporí aktívne komunity

Už po 14. raz U. S. Steel Košice a Karpatská nadácia otvárajú grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 113 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 281 400 eur.

Prerozdelí sa 13 000 eur

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2 500 eur pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života.

REKLAMA

Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie. Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov prerozdelí 13 000 eur. Žiadosti o podporu je možné predložiť do 25. januára 2021 prostredníctvom elektronického formuláru na stránkach Karpatskej nadácie, ktorá je administrátoromgrantového programu Spoločne pre región.

Zvýšenie bezpečnosti

 „Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je dlhodobo hlavnou prioritou U. S. Steel Košice. Od prvých týždňov pandémie sme preto pomáhali tak zdravotníckym zariadeniam, ako aj ohrozeným skupinám obyvateľov v krízových a charitatívnych centrách. V programe Spoločne pre región radi podporíme ďalšie iniciatívne nápady na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu rizík pri rôznych aktivitách detí, dospelých i seniorov,“ povedal pri otvorení programu prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

„Pandémia priniesla zmeny, ktoré sa prejavili vo všetkých oblastiach života. Dnes viac ako kedykoľvek predtým pociťujeme potrebu spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a solidarity. Dobrovoľníctvo pri rozvoji komunít bolo vždy dôležitou súčasťou práce Karpatskej nadácie, ktorá podporuje región východného Slovenska už 25 rokov. Sme radi, že náš partner U. S. Steel Košice prináša do dlhoročnej spolupráce okrem neoceniteľnej finančnej podpory aj angažovanosť zamestnancov oceliarne a jej dcérskych spoločností,“ skonštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.       

laura dittel

Komunity podporené minulý rok

V minulom 13. ročníku bolo podporených 6 projektov.

  • S pomocou grantu mohlo Združenie Priatelia trstenskej prírody vybudovať dažďovú záhradu pri miestnej základnej škole, prednášať o význame vody v krajine a jej hospodárnom využívaní.
  • OZ Usmej sa na mňa zorganizovalo viacero tvorivých dielní pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, ktoré okrem iného, maľovali ponožky pre ľudí v núdzi.
  • Cieľom projektu Jaklovský dopraváčik bolo urobiť dopravnú výchovu pre deti v obecnej materskej a základnej škole zaujímavou, interaktívnou a praktickou.
  • Vďaka podpore z programu mohli dobrovoľníci zo združenia Enjoy the ride zlepšiť podmienky na tréning i súťaženie zhotovením novej freestylovej prekážky v cyklistickom areáli na sídlisku KVP v Košiciach, ktorý postupne budujú na mieste bývalej skládky stavebného odpadu.
  • V obci Hrašovík sa spojila komunita pri revitalizácii ihriska v snahe zlepšiť podmienky pre bezpečné športovanie, hry a oddych obyvateľov i návštevníkov.
  • V obci Obišovce s pomocou štyridsiatich dobrovoľníkov z košickej oceliarne nadviazali na projekty spojené s obnovou hradu a zatraktívnili miesto opravením cesty a vysadením slivkovej aleje.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár