EAST MAG
karpatska nadacia

Karpatská nadácia oslávila 25 rokov, prezidentka vyzdvihla zmysluplnosť jej práce

Nezisková organizácia Karpatská nadácia oslávila vo štvrtok 6. februára 25. výročie od svojho založenia. Slávnostného galavečera v Kulturparku sa zúčastnila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Cieľom Karpatskej nadácie je zlepšovať život vo východoslovenskom regióne.

Ročne podporia 50 projektov

„Začínali sme pred 25 rokmi ako medzinárodná organizácia, ktorá pôsobila v 5 štátoch karpatského euroregiónu a v tých časoch sa zameriavala predovšetkým na podporu cezhraničnej spolupráce a zlepšovanie vzťahov medzi národmi a menšinami. Po integrácii do európskych štruktúr, kedy sa hranice otvorili, sme sa na Slovensku začali silno orientovať na budovanie občianskej spoločnosti a podporu komunitných iniciatív,” priblížila Laura Dittel, riaditeľka KN. 

Za 25 existencie sa nadácii podarilo podporiť s viac ako 2,5 milióna eur takmer 900 organizácií a ich 1125 projektov. Táto podpora smerovala do 40 miest a 193 obcí východného Slovenska. Aktuálne dokáže Karpatská nadácia prostredníctvom svojich výziev podporiť približne 50 projektov aktívnych občanov sumou takmer 250 000 eur ročne. 

karpatska nadacia
riaditeľka KN Laura Dittel
foto k článku: Dávid Hanko

Úspechom je pre mň úspech každej jednej organizácie, ktorú sme podporili. Sú to drobné ľudské aktivity v dedinách a mestách, pričom každá jedna z nich priniesla významnú zmenu na miestnej úrovni. Zároveň sme veľmi hrdí na programy, ktoré robíme nsa popularizáciu neformálneho vzdelávania, ako je napríklad MyMachine.”

Práca, ktorá má zmysel

karpatska nadacia
prezidentka Slovenskej republiky

Slávnostného galavečera sa osobne zúčastnila aj hlava štátu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom príhovore spomenula, že je imponujúce, s akou sebadôverou si KN vybrala svoju misiu a ako neochvejne ju 25 rokov realizuje. „Na rozdiel od iných organizácií ste sa strategicky rozhodli, že budete pôsobiť predovšetkým na východe Slovenska. Výsledky vašich činností svedčia o tom, že regionálne zameranie nie je žiaden hendikep, žiadne fatálne obmedzenie, pretože aj takto orientovaná nadácia sa môže plnohodnotne zapojiť nielen do celorepublikových združení, ale aj do prestížnych medzinárodných sietí.”

Špeciálne vo svojom príhovore oslovila riaditeľku nadácie Lauru Dittel: „Chcem sa vám za úsilie, ktoré do svojho životného projektu vkladáte, úprimne poďakovať, odvádzate skvelú prácu a zaslúžite si za ňu uznanie od všetkých.” Na záver svojho príhovoru zdôraznila podstatu práce, ktorej sa KN venuje: „Želám vám, aby ste si navždy uchovali radosť z práce, tiež aj pocit, že je to práca zmyslupná, lebo ona naozaj taká je.” 

Galavečera sa zúčastnili aj ďalší významní predstavitelia regiónu aj Slovenska – Rastislav Trnka (predseda Košického samosprávneho kraja), Martin Giertl (splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť), Ladislav Miko (zástupca Európskej komisie na Slovensku), Stanislav Kmeť (rektor TUKE), ako aj zástupcovia viac ako 40 mimovládnych organizácií.

Ocenenie Priateľ východu

Galavečer patril nielen oslavám 25. narodenín, ale aj oceneniu Priateľ východu. Získať ho mohli firmy, jednotlivci a organizácie, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu života na východnom Slovensku.

karpatska nadacia
Ocenenie projektu Bašta.

Ocenenými boli občianske združenie Barlička z Prešova, za ich pomoc telesne a mentálne znevýhodneným ľuďom; občianske združenie Detstvo deťom z Dobšinej za ich príkladnú prácu s marginalizovanou rómskou komunitou; občianske združenie Priatelia trstenskej prírody za ich príkladnú občiansku aktivitu pri zveľaďovaní okolia obce. Ďalšími ocenenými bol projekt Bašta z Bardejova, ktorá sa stala centrom komunitného a kultúrneho organizovania v regióne, firma Magna z Kechneca za ich zodpovedné podnikanie a podporu regiónu či Pavol Richvalský z Levoče, ktorý svoje našetrené peniaze na dovolenku premenil na štipendijný fond pre mladých ľudí na podporu štúdia angličtiny. Sám bol pritom jedným z prvých štipendistov KN.

karpatska nadacia
Ocenený Pavol Richvalský.

Posledné ocenenie získal im memoriam Cyrila Gazdarica, syn slovenských vysťahovalcov, ktorí začiatkom 20. storočia odišli do Kanady. Zomrel v roku 2007, ale svoje dedičstvo, viac ako pol milióna eur, venoval rozvoju rodnej krajiny svojich rodičov. KN túto výzvu prijala a vďaka Nadačnému fondu Cyrila Gazdaricu vytvorila niekoľko programov. Cyril Gazdarica chcel zlepšiť situáciu mladých ľudí na Slovensku, aby mali lepší život ako on a jeho rodičia.

Pomáhať tam, kde je to najviac potrebné

25 rokov pomoci regiónu nie je málo, vidíme však, že to stále nie je dosť. Viem, že je pred nami ešte veľký kus cesty a verím, že budete pripravení po nej kráčať spolu s nami – v prospech východného Slovenska a v prospech ľudí, ktorí v ňom žijú.”  uviedla Laura Dittel na záver.

Edita Fabian Hilgartová

komentárov 8