EAST MAG
mymachine

Na Slovensku máme svetový vzdelávací program – MyMachine

Fínsko je celosvetovo vnímané ako krajina s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Preto ak poukážu na kvalitné vzdelávacie programy, tak je potrebné zbystriť pozornosť. Organizácia HundED v spolupráci s LEGO Foundation každoročne oceňuje najinovatívnejšie vzdelávacie programy na svete. Toto ocenenie patrí medzi najprestížnejšie ocenenia v oblasti vzdelávania a koncom októbra ocenili najlepšie programy pre rok 2021. Patrí medzi ne aj MyMachine.

Spomedzi 5 000 programov uspel aj MyMachine

Až 5 000 vzdelávacích programov z celého sveta sa uchádzalo o nomináciu do Global selection (Svetový výber). O výbere rozhodovalo 150 odborníkov z 50 krajín sveta. Medzi najlepšie vzdelávacie programy bol zaradený program MyMachine, ktorý sa realizuje aj na Slovensku.

Šírenie inovácií, ako je MyMachine, do rôznych krajín môže byť zlomovým momentom pre vzdelávanie celosvetovo,” uviedol Saku Tuominen, riaditeľ organizácie HundrED. Okrem toho sa program MyMachine dostal aj do top 20 programov zameraných na kreativitu (Global Spotlight for Creativity).

Vyrábajú sa detské vynálezy snov 

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti na základných školách si vysnívajú svoje vynálezy. Študenti vysokých škôl pripravia koncepty riešenia a stredoškoláci vyrobia prototypy týchto vynálezov.

Fantázia detí je obrovská a rozpočet na jeden vynález je iba 500 eur, takže je potrebné byť kreatívny,” povedala Žofia Teplická z Karpatskej nadácie,  koordinátorka programu MyMachine na Slovensku.

MyMachine je na Slovensku už 5 rokov a za ten čas sa nám podarilo zapojiť už 37 škôl a pracovať na 20 vynálezoch. Aj toto ocenenie dokazuje neuveriteľný potenciál programu a veríme, že v budúcnosti sa nám podarí dostať MyMachine na ešte viac škôl a počet vynálezov bude každoročne narastať.” .

Inovátor roka tiež z rodiny MyMachine

 Asi najväčším prekvapením tohtoročnej HundED konferencie však bolo ocenenie Inovátor roka pre Pieta Grymonpreza, spoluzakladateľa a riaditeľa MyMachine Global.

Je to neuveriteľné ocenenie. Najväčším ocenením je však pre nás moment, keď si dieťa vysníva svoj vynález a vloží dôveru do nášho programu, že ho v spolupráci so staršími študentmi premeníme na skutočnosť. Každý, kto sa zapojí do MyMachine, či zo základnej, strednej alebo vysokej školy, si zoberie niečo do budúceho života. A nezáleží, či má potom nápad na zlepšenie vlastného života, komunity alebo vyriešenie globálneho problému. Všetko to začína presvedčením, že na našich nápadoch záleží a môžu sa stať skutočnosťou!” povedal Piet Grymonprez.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Program získal aj podporu Nadácie Pontis cez program Generácia 3.0. Partnermi programu sú spoločnosti Magna, Deutsche Telekom IT Solutions a Lear Corporation.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár