EAST MAG
mymachine

Ak by sme ti mohli postaviť vysnívaný stroj, čo by to bolo?

Neformálny vzdelávací program MyMachine Slovakia sa v našej krajine koná už po štvrtýkrát. Prepája 3 stupne vzdelania – základné, stredné aj vysoké školy. Jeho cieľom je podporovať kreativitu a tvorivé myslenie. 

Stretnutie vynálezcov sa uskutočnilo minulý piatok 7. februára na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Žiakom základnej školy prezentovali vysokoškoláci to, ako detské nápady na vynálezy premenili na koncepty realizovateľných projektov, do ktorých sa po stretnutí pustia stredoškoláci. Finálne prototypy si všetci spolu pozrú až na záver školského roka v júni. 

Viac ako 30 ZŠ a SŠ

Do MyMachine je zapojených viac ako 30 základných a stredných škôl z Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Najvyšší stupeň vzdelania v program prezentuje Strojnícka fakulta TUKE, Fakulta umení TUKE a Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. 

Všetci zapojení sa rozvíjajú nielen v kreatívnom myslení, ale učia sa, ako pracovať v tíme, komunikovať a prezentovať svoje nápady. 

Pre nás to bolo celkom ťažké, pretože na realizáciu sme si museli vybrať len jeden nápad a nekombinovať nápady detí medzi sebou. Rozhovormi s deťmi sme však dospeli k tomu, čo presnejšie ideme vytvoriť,” priblížil Róbert Bernát, študent TUKE, ktorý pracoval na koncepte prestieracieho robota. 

Chceli sme sa zapojiť do nejakých mimoškolských aktivít, tvoriť a pomôcť tomuto programu rásť. Už minulý rok sme boli jeho súčasťou, pomáhali sme stredoškolákom vytvoriť prototyp, pretože je to v rámci MyMachine najťažšia časť. Spolu sa nám podarilo vytvoriť funkčný prototyp, verím, že to tak bude aj tento rok,” dodáva Róbert. 

Nápady, ktoré sa stanú prototypmi

Študentom stredných a vysokých škôl prináša MyMachine nielen návrat do detských čias a neobmedzenej kreativity, ale aj ucelenú prácu na projekte a jeho realizácii. Žiaci základných škôl prišli s nápadmi ako MyMachine minihry, Príborovník, Rádiošvábik a Macko Očko. 

Macko Očko je plyšový medvedík s úložným priestorom aj projektorom na premietanie rozprávok. Rádiošvábik je zas vysávač na rádioaktivitu a Príborovník je robot, ktorý prestrie kuchynský stôl. Posledným zo 4 vynálezov sú počítačové minihry rôzneho zamerania, na ktorých bude pracovať Škola umeleckého priemyslu.

Po odprezentovaní konceptov sa začala diskusia medzi autormi ideí, stredoškolákmi a vysokoškolákmi. Celý priebeh stretnutia sledoval aj Piet Grymonprez z medzinárodnej MyMachine Global Foundation z Belgicka, jeden zo zakladateľov programu. 

Poznám veľa učiteľov, ktorí chcú robiť robiť veci inak, byť kreatívni, no sú často limitovaní systémom. Z toho sme boli frustrovaní, preto sme vytvorili MyMachine. Je súčasťou vzdelávacieho programu, nie je to niečo, čo robia študenti cez víkendy, vo svojom voľnom čase. Chceme programom ovplyvniť každého zapojeného študenta, učiteľa a ukázať systému, že aj s nastavenými hranicami sa dá robiť vzdelávanie inak.”

Deti nám nastavujú zrkadlo

Program MyMachine sa v súčasnosti realizuje v 8 krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje ako jediná organizácia Karpatská nadácia.

Dôvod, prečo MyMachine rastie, je podľa mňa to, že my dospelí máme takú kultúru, v ktorej je ťažké vyjadriť svoj konkrétnu ideu, napríklad v pracovnom priestore. Za pár sekúnd totiž vieme povedať všetky dôvody, prečo idea nebude fungovať a čo nám povedia ostatní – bude to drahé, nestihne sa to… S MyMachine chceme ukázať opak nielen mladým ľuďom, ale aj učiteľom či ľuďom z biznisu. Je totiž dôležité mať prostredie, v ktorom môžu myšlienky rásť a realizovať sa,” vysvetľuje Piet Grymonprez.

Ako príklad uvádza študenta Viktora, ktorý sa snažil žiakom vysvetliť, že ich vynález má problém – gravitáciu. „Deti mu však povedali, že to je jeho problém, nech ho vyrieši. Je úžasné vidieť, ako najmenší neprijímajú typické dospelácke dôvody a ukazujú nám všetkým zrkadlo, ako si ľahko nájdeme výhovorky, prečo niečo nerobiť. Je dôležité, aby mladí ľudia mali kreatívne myšlienky a nebáli sa ich zdieľať. Každú myšlienku môžu priniesť k životu, ak budú spolupracovať, rešpektovať toho druhého a jeho talenty a veriť tomu, že to zvládnu. Preto náš projekt začína otázkou: Ak by sme ti mohli postaviť vysnívaný stroj, čo by to bolo?

Zapojené základné a stredné školy:

Košický kraj: 8 základných škôl a 4 stredné odborné školy

ZŠ Krosnianska 4 Košice, ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice, ZŠ Fábryho 44 Košice, Spojená škola Opatovská Košice, Súkromná ZŠ Kechnec, ZŠ Jablonov nad Turňou, ZŠ M. R. Štefánika Budimír, ZŠ Hroncova 23 Košice, Stredná odborná škola Košice – Šaca, Škola umeleckého priemyslu Košice, Stredná priemyselná škola strojnícka Košice, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho Košice

Prešovský kraj: 8 základných škôl a 7 stredných odborných škôl

ZŠ Májové námestie Prešov, Základná škola s materskou Kapušany, ZŠ Pavlovce 5, ZŠ Važecká Prešov, ZŠ Československej armády Prešov, ZŠ Drienov, Spojená škola Letná Poprad, ZŠ Šarišské Bohdanovce, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov, Stredná umelecká škola Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou, Stredná odborná škola technická Prešov, Stredná priemyselná škola technická Bardejov, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad

Žilinský kraj: 4 základné školy, 2 stredné odborné školy

ZŠ Karpatská Žilina, Komunitná škola Tramtária Žilina, Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Žilina, ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina, Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto


Edita Fabian Hilgartová

komentáre 3