EAST MAG
mymachine

Oceňovaný program vysnívaných vynálezov detí MyMachine sa rozširuje z východného aj na stredné Slovensko

Rozhádzané lego je postrachom každého rodiča, azda každému napadlo mať stroj na jeho upratanie. Alebo prenosnú šmýkačku, keď nie je ihrisko práve k dispozícii. Levitujúca stolička sa však zdá byť už úplné sci-fi. Pritom sú to detské nápady, ktoré sa za posledných päť rokov podarilo pretaviť do reality spoluprácou stredoškolských a vysokoškolských
študentov v programe MyMachine Slovakia.

Do MyMachine sa zapája stredné Slovensko

Tento rok sa už zaoberajú vynálezom helmy na umývanie zubov, keď je ráno naponáhlo; hovoriacou mačkou zoznamujúcou deti so životom zvierat alebo malým domčekom pre chlapca, ktorý sa doma nevie sústrediť, pretože ich tam býva priveľa. Donedávna sa projekt realizoval iba v Prešovskom a Košickom kraji na východnom Slovensku, no prototypy vysnívaných vynálezov zaujali natoľko, že sa program rozrástol aj do ďalších krajov.

REKLAMA

Tento rok sa doňho prvýkrát pridá aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a
Technická univerzita vo Zvolene. MyMachine sa na Slovensku realizuje už 5 rokov, pričom zatiaľ vzniklo 32 originálnych vynálezov. Ide o medzinárodne oceňovaný vzdelávací program, v ktorom si žiaci na základných školách nakreslia svoje vysnívané vynálezy, následne ich študenti vysokých škôl premenia na realizovateľné koncepty, a študenti stredných technických škôl vyrobia funkčné prototypy, ktoré na konci roka odovzdajú naspäť autorom myšlienok – deťom.

mymachine

Program prepája všetky 3 stupne vzdelávacieho systému a podporuje rozvíjanie zručností pre 21. storočie, ako tvorivosť, podnikavosť, spoluprácu, komunikáciu a zároveň popularizuje technické vzdelávanie.

Školy sa stále môžu zapojiť do spolupráce

Originálna je práve spolupráca jednotlivými vekovými skupinami. Tých najmenších projekt učí, aby sa nebáli mať nápad a snívali. Tých starších zas učí prekonať cestu od nápadu až k jeho samotnej realizácii,” hovorí Veronika Klesniaková, projektová koordinátorka Innolabb z
Rozvojovej agentúry BBSK. „Naša Fakulta techniky sa dlhodobo snaží vzbudzovať záujem o vedu a technickú tvorbu medzi žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom akcií orientovaných na robotiku. MyMachine je výborná príležitosť ako prepojiť technické a inovačné riešenia s aktívnym zapojením vysokoškolských študentov so strednými a základnými školami,” dodáva Ing. Michaela Hnilicová, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene.

Do MyMachine sa môžu zapojiť všetky základné a stredné odborné školy na Slovensku s
výnimkou bratislavského kraja. V budúcom ročníku, ktorý začína v septembri, sa plánuje vyrobiť ďalších 14 vynálezov. Základné a stredné školy sa môžu do projektu prihlásiť do 9.6. na webstránke projektu.

Zahĺbte sa do vynálezov detí z roku 2020 alebo si rovno zahrajte mini hry.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár