EAST MAG
ekolive

Slovensko má inovatívne riešenie pre environmentálne hazardy – ekolive

Počuli ste už o spoločnosti ekolive zo Slovenska? Je prvým a jediným poskytovateľom svetovo unikátnej technológie, ktorá prináša ekologický prevrat v ťažobnom priemysle. Okrem toho rieši aj environmentálne hazardy – miesta znečistenia životného prostredia. O technológii aj budúcnosti ekolive sme sa porozprávali s konateľkou firmy Darinou Štyriakovou.

Čomu sa venuje ekolive?

ekolive poskytuje svetovo unikátnu metódu na čistenie environmentálnych hazardov a ťažbu/úpravu nerastných surovín mení na ekologickú, obe využitím prírody. Taktiež pre ľudí poskytujeme okamžité meranie ťažkých kovov zodpovedných za množstvo chorôb – v pôde, rastlinách, zelenine či vode.

REKLAMA

Ako funguje taká inovatívna biologická ťažba? 

Ťažba zlata či medi zo sulfidických rúd už bežne vo svete prebieha biologickým spôsobom využívajúcim baktérie, nazývaným biolúhovanie. No tento proces je považovaný za toxický, keďže produkuje nebezpečnú kyselinu sírovú. My poskytujeme nový ekologický druh biolúhovania vhodný pre rôzne nerastné suroviny od piesku po získavanie prvkov vzácnych zemín. Týmto biologickým procesom čistíme priemyselné minerály, recyklujeme odpady, získavame kovy alebo čistíme životné prostredie. Nahrádzame import lokálnymi zdrojmi surovín. Namiesto skládok či spaľovania dávame materiálom nový život. My počas našej úpravy vytvárame biohnojivo pre lokálne poľnohospodárstvo.

Ako zabezpečujete úpravu nerastných surovín?

Zabezpečujeme to aplikáciou baktérií na nerastné suroviny. Kým baktérie kŕmime, oni pracujú a uvoľňujú kovy.

Prednedávnom ste získali ocenenie Mladý inovatívny podnikateľ 2020 – ako vnímate toto ocenenie?

Je to veľká pocta a možnosť zviditeľniť sa. Ako príklad by som uviedla kontaminované životné prostredie. Na Slovensku sa environmentálne hazardy zväčša len monitorujú. Veľmi sa o nich nerozpráva, keďže by sa mohlo zdať, že pre nich nemáme riešenie. No my ho máme! A sme pripravení tieto problémy vyriešiť, ak o to bude záujem či už zo strany štátu, alebo firiem. 

Vyhrali ste aj špeciálne ocenenie MH SR a zúčastnili sa spoločnej večere s ministrom hospodárstva. Ako ste vnímali túto výhru?

Nevedeli sme, čo od toho čakať, nakoľko sme nemali najlepšie skúsenosti, čo sa týka Slovenska. Náš business developer, ktorého rady si veľmi ceníme, však pokladá pána Sulíka ako jedného z najzaujímavejších poslancov v rámci Európy – kritického, čo sa týka zneužívania eurofondov, a správnou osobou na rozhovor. A tak sme sa na večeru obzvlášť tešili. O to výnimočnejšie to bolo, že večeru nám navaril sám pán minister a bola naozaj výborná. Atmosféra bola veľmi priateľská a skvele sme sa zabavili aj s pánom Oravcom, štátnym tajomníkom. Ten nás podporí a na ministerstve životného prostredia spomenie, že je tu aj skutočné riešenie. A teda veríme že to niekam povedie.

Máte s ekolive za sebou aj iné ocenenia? 

Áno, napríklad naša cesta začala práve ocenením 3. miesta a výhercu v kategórii RIS v rámci súťaže Jumpstarter organizovanou EIT RawMaterials v roku 2018. Po dvoch rokoch tam máme inšpiratívnu reč už ako úspešný startup, aby sme motivovali začínajúce startupy.

Ďalším úspechom je, že sme medzi 5 európskymi startupmi, ktoré práve úspešne dokončili poslednú fázu programu EIT RawMaterials Accelerator.

Boli sme pozvaný prezentovať túto novú technológiu na najväčšie medzinárodné konferencie v oblasti ťažby nerastných surovín, ako PDAC v Kanade, Green Expo v Rimini alebo RawMaterials Summit v Berlíne a mnoho iných.  

Boli ste súčasťou Startupcentra UVP Technicom. Ako hodnotíte tento pobyt? 

Áno, mali sme tam veľmi pekné moderné kancelárske priestory, prezentačné miestnosti a cenné rady. Prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov sme sa v zime 2018 dostali pod názvom BIOmobile priamo do Inkubátora UVP, pretože nás porota vnímala ako dostatočne rozvinutý projekt.

Ako vlastne vznikol nápad na ekolive a ako sa počas rokov kreoval a menil v spoločnosť?

ekolive vznikol kvôli podpore EIT RawMaterials. Sen sme síce mali už dlho, keďže technológia začala byť vyvíjaná už rodičmi pred 30 rokmi a stále sme verili, že takto úžasná technológia nemôže zostať len v laboratóriu. No až s ich finančnou podporou a tvrdým tréningom sa nám podarilo technológiu vyvinúť na priemyselnú úroveň či identifikovať zákazníkov a ich potreby.

Počas týchto dvoch rokov sme pochopili, že technológia je najmenší problém a výzvy biznis sveta sú úplne iného charakteru – ako právnické úkony, riadenie tímu, zmluvy či vyjednávanie so zákazníkmi. To bola pre nás nová veda, ktorú sme sa museli naučiť.

Čo bolo počas formovania a kreovania ekolive najťažšie?

Keďže všetci sme z akademického a vedeckého sveta, najťažším bolo práve pochopiť, že svet priemyslu funguje inak a všetko, čo sme si mysleli predtým, boli len naše dohady. Veľkou výzvou bola práve správna komunikácia a vyjednávanie so zákazníkmi. A čo sa týka Slovenska, najťažším bola korupcia.

Aké máte ďalšie plány s ekolive?

Už teraz máme spolupráce so svetovými lídrami na trhu po celej Európe a dokonca aj mimo, aj keď nás veľmi zabrzdila súčasná situácia s Covid-19. Dúfame, že keď táto situácia pominie, konečne všetko poriadne rozbehneme nielen v Európe, ale aj tu u nás doma, na Slovensku. Zatiaľ sme sa tu nevedeli presadiť, no bola by škoda, ak by len iné štáty mali profit z našej technológie. 

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 4