EAST MAG
ImpactHub

Hľadajú sa top nápady na boj s klimatickou krízou

Najväčšie české coworkingové centrum Impact Hub otvára nový ročník akceleračného programu Climate Challenge. Program je venovaný environmentálne zameraným projektomdo 9. 12. sa môžu prihlásiť aj inovatívne eko projekty zo Slovenska.

Príležitosť pre slovenské eko nápady

Ide už o tretí ročník špecializovaného programu zameraného na projekty bojujúce s klimatickou zmenou. Vybraným projektom poskytuje konzultácie s viac ako 200 expertmi v tejto oblasti, pričom drvivá väčšina mentoringových a vzdelávacích stretnutí sa bude tentoraz konať online.

Všetky zapojené projekty z Česka aj Slovenska, ktoré sa venujú príčinám a dopadom klimatických zmien, environmentálnym témam alebo oblasti cirkulárnej ekomoniky, získajú komplexnú podporu – inidividuálny mentoring či tematické workshopy (na tému práva, marketingu, financií, účtovníctva a ďalšie). Každý projekt absolvuje aj tzv. mastermind stretnutia, na ktorých získa know-how od ostatných účastníkov, vymení si skúsenosti a kontakty. Zapojené projekty sa tiež pripravia na stretnutia s prípadným investormi a korporátnymi partnermi projektu.

Postúpi 14 tímov

Zo všetkých prihlásených projektov postúpi do akceleračného programu až 14 tímov, ktoré čaká individuálna práca s mentorom, 6 workshopov a expertné konzultácie. Zapojiť sa môžu fungujúce firmy, startupy, univerzitné projekty, neziskovky, spolky, samosprávy či spinoffy, ktoré ponúkajú funkčné riešenie s pozitívnym dopadom na klímu.

Teším sa, že aj za aktuálnych okolností spúšťame tretí ročník programu Impact Hub Climate Challenge a dokážeme vďaka tomu venovať pozornosť dôležitým témam, akou je napríklad aj stav životného prostredia,” hovorí programová riaditeľka Lenka Krákorová.

Fyzické stretnutia žiaľ aktuálne nie sú reálne, situácia nás však naučila reagovať flexibilne. Náš program vieme uskutočniť online, dokonca sa vďaka tomu stáva dostupnejším aj pre vzdialenejšie projekty z Českej republiky aj Slovenska,” dopĺňa.

CYRKL získal takmer 200 000 eur

Inšpiráciou pre zapojenie sa môžu byť úspešné projekty z minulých ročníkov. Digitálne odpadové trhovisko CYRKL získalo aj vďaka spolupráci v programe Climate Challenge investíciu vo výške takmer 200 000 € od nadačného fondu Tilia Impact Ventures.

„Tento program je vďaka individuálnemu prístupu vhodný pre  všetky typy spoločností. Pre niekoho to môže byť momentom prvotnej akcelerácie, pre iné spoločnosti príležitosťou na zlepšenie sa v oblastiach, v ktorých zatiaľ zaostávajú. Rozhodne odporúčam a som rád, že tento program existuje,” hovorí Cyril Klepek z CYRKL.

Ďalšie zapojené projekty – eko platforma pre materstvo EBUU alebo šetrná reklamná agentúra Green Cat získali vďaka programu Climate Challenge odvahu a dostatok znalostí na spustenie úspešných crowdfundingových kampaní. Dôležitým benefitom programu je aj mediálna pozornosť, ktorú zapojené projekty získajú.

Aktuálny ročník Climate Challenge predstaví  finalistov už o pár dní

Finále 2. ročníka prebehne 25. novembra, predstavia sa:

  • Česká veganská společnost – nezisková organizácia, ktorá chce pomôcť dosiahnuť svet, v ktorom si každý môže vybrať dobré a zdravé jedlo, ktoré je prospešné pre ľudí, zvieratá aj planétu
  • Fakty o klimatu – centrum dát pre verejnosť, učiteľov aj novinárov – dáta o podnebí, klimatických zmenách, ktoré poskytujú vedecké inštitúcie (ČHMÚ, NASA, Eurostat a iné), grafy a infografiky pre ďalšie využitie
  • Lavaris – výskum v oblasti využívania druhotných surovín v podobe aktívneho gumového, kamenného a betónového prachu. Vývoj a produkcia recyklačných liniek s vysokorýchlostnými mlynmi, premena odpadových látok na cennú druhotnú surovinu
  • plant.id – rozpoznanie a lokalizácia buriny na poliach, presné určenie potreby pesticídov a hnojív. Zníženie vypúšťania látok, ktoré majú negatívny vplyv na biodiverzitu
  • Prežitie a rozkvet Ekoškoly – vzdelávacie programy a materiály pre učiteľov a rodičov, ktoré vedú deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu
  • zajímej.se – informačný portál o cirkulárnej ekonomike

Impact Hub

Impact Hub je inšpiratívny pracovný priestor, kombinujúci výhody zariadenej kancelárie, spoločenského priestoru a podnikateľského inkubátora. Využívajú ho nezávislí profesionáli, zástupcovia firiem či neziskové sféry a široká verejnosť, ktorá chce získavať nové kontakty, podnety a príležitosti. Impact Hub je prototypom podnikania budúcnosti, podporuje udržateľné a inovatívne aktivity. Ročne tu akceleruje približne 100 projektov, pričom väčšina z nich má prospešný dopad na spoločnosť. Impact Hub je takisto eventovým miestom, kde sa usporadúvajú stovky akcií mesačne.

tlačová správa

Pridajte komentár