fbpx
EAST MAG
spissky jeruzalem

Tri roky spolupráce na Spišskom Jeruzaleme priniesli svoje ovocie

Historicky unikátne územie na hranici dvoch samosprávnych krajov východného Slovenska je už tri roky miestom úspešnej spolupráce, ktorá do povedomia návštevníkov Spišského hradu prinavracia krajinnú pamiatku nadnárodného významu – kalváriu Spišský Jeruzalem.

Na projekte sa od roku 2017 spolupodieľajú Košický samosprávny kraj (KSK), Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) a Spišské biskupstvo. Vďaka tomu do populárnej UNESCO lokality doteraz putovalo 14-tisíc eur z krajského dotačného programu Terra Incognita a 17-tisíc eur zo zdrojov Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Spišské Podhradie.

Opravili sa božie muky

Košický samosprávny kraj podporil túto návštevnícky významnú lokalitu prvýkrát ešte v roku 2017 prostredníctvom svojho dotačného programu Terra Incognita.

,,Prvá fáza projektu nás utvrdila o správnosti tohto rozhodnutia, preto sme na podporu Spišského Jeruzalema vyčlenili financie aj v nasledujúcich dvoch rokoch. V tomto roku sme dokončili turistické značenie v celkovej dĺžke 3,5 kilometra, pribudla nová turistická a vyhliadková trasa, opravili sa dve kaplnky, tzv. božie muky, ktoré sú súčasťou komplexu a v ich okolí bola odstránená ilegálna skládka. Finančná podpora smerovala aj do vytvorenia virtuálneho turistického sprievodcu v podobe aplikácie pre mobilné telefóny a rekonštrukcie oltárneho obrazu v jednej z kaplniek. Aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať pútnický turizmus a lokality, ktoré majú potenciál prilákať návštevníkov do nášho kraja,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

spissky jeruzalem

Keďže sa sanačné zásahy do objektov kaplniek a „božích múk“ realizovali v historicky významnej lokalite, boli dôkladne konzultované s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Vlani boli aktivity zas zamerané na úpravu terénu, tvorbu oddychových zón a osadenie orientačno-informačných tabúľ.

Od Spišského hradu do podhradia

Obnovou Spišského Jeruzalema sa župa spolu so Spišským biskupstvom a Klubom slovenských turistov snaží zachovávať vzácne kultúrne dedičstvo sústredené v okolí Spišského hradu, ktoré je zapísané v zozname UNESCO.

Spišský Jeruzalem je lokalita európskeho významu, ktorú chceme natrvalo umiestniť na mapu unikátnych dovolenkových zážitkov,“ povedala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

„Geograficky je neoddeliteľnou súčasťou rozsiahlej a návštevnícky veľmi obľúbenej lokality s dominantou Spišského hradu. Ten je pochopiteľne hlavnou atrakciou územia, ale naše spoločné úsilie smeruje k tomu, aby návštevníci po jeho prehliadke zostúpili do podhradia a zdržali sa napríklad aj v okolí Spišskej Kapituly a Spišského Jeruzalema. Z takto predĺženého pobytu bude následne profitovať aj mesto Spišské Podhradie, ktoré je dokonalým zázemím celej lokality a aj vďaka Spišskému Jeruzalemu sa môže v budúcnosti stať tiež jedným zo slovenských centier náboženského a pútnického turizmu,“ dodala Vargová Jurková.

spissky jeruzalem

V UNESCO od 1993

Oblasť stredného Spiša sa už od roku 1993 pýši zápisom v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Spišský Jeruzalem patrí do klastra vzácnych kultúrnych pamiatok v okolí ikonického Spišského hradu. Ide pravdepodobne o najstaršiu z vyše 110-tich slovenských kalvárií a vďaka svojej jedinečnej mierke (1:1) je považovaná za dobovú repliku originálnej jeruzalemskej krížovej cesty.

Vznik krížovej cesty v lokalite Pažica sa datuje do druhej polovice 17. storočia. Postavená bola spišským prepoštom Jurajom Báršoňom s podporou Jezuitov.

spissky jeruzalem

Ako poznamenal vedúci archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník: ,,Slúžila tým, ktorí v búrlivých dobách nemali odvahu vydať sa na dlhú púť do Jeruzalema alebo im v tom bránil nedostatok prostriedkov či podlomené zdravie. Zo Spišskej Kapituly sa tak mohli vydať po rovnakej ceste, akou kráčal Ježiš Kristus pred svojím ukrižovaním. Orientácia Spišského Jeruzalema je skoro identická s originálom – stačí, aby sme mapu starovekého Jeruzalema otočili o 90° proti smeru hodinových ručičiek. Okrem toho sa rozprestiera povedľa bývalej významnej stredovekej cesty Magna Via.”

Pridajte komentár