EAST MAG
Košice IT Valley

Košice IT Valley má ako jediný klaster na Slovensku zlatý certifikát

Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA) udeľuje certifikát zlatej excelencie, ktorý predstavuje vstupenku klastrovej organizácie do prestížnej spoločnosti európskych klastrov a preukazuje vysokú profesionalitu procesov riadenia. Klaster Košice IT Valley v novembri 2020 získal tento certifikát už po druhýkrát. Ide o jediný slovenský klaster, ktorý má tento zlatý certifikát.

Prvý zlatý certifikát pre klaster v roku 2015

Zoznam „zlatých klastrov“ v súčasnosti obsahuje len 119 klastrov z 18 krajín sveta. Košice IT Valley získalo prvýkrát zlatý certifikát v roku 2015. Stalo sa tak jeho prvým držiteľom v strednej Európe a jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

REKLAMA

Získanie certifikátu zlatej excelencie je pre nás obrovským povzbudením do ďalšej práce. Certifikáciu vykonáva Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý na základe splnenia stanovených kritérií udeľuje medzinárodne uznávané stupne hodnotenia – bronzový, strieborný a zlatý odznak excelencie.  Certifikácia je teda stanovením určitej kvality klastra a má teda podobnú váhu ako certifikácia firiem podľa štandardov ISO,” vyjadrila sa Miriam Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.

Klaster sa dostal do prestížnej európskej databázy, ktorá zahŕňa zoznam 1 153 certifikovaných klastrov zo 46 krajín: „Na Slovensku je zlatým klastrom momentálne len Košice IT Valley a zároveň ide aj o ocenenie práce predošlého výkonného riaditeľa združenia Pavla Miroššaya. ” 

kosice it valley
Zľava: Oto Pisoň, Nild Vold a Pavol Miroššay.

Prvá európska klastrová liga

Košický klaster má v súčasnosti 53 členov. Medzi jeho hlavné činnosti patrí podpora inovácií, príprava a implementácia vedecko-výskumných projektov, rozvoj internej spolupráce členov s inými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni. Nechýba motivácia detí a mládeže vo vzťahu k informačným technológiám a robotike a ďalšie aktivity v oblasti informačného transferu.

Získanie zlatého certifikátu je náročný proces. Vyžaduje si kvalitné fungovanie klastrovej organizácie počas celého obdobia od posledného hodnotenia, teda dva roky. Som rád, že klaster dokázal svoje hodnotenie obhájiť a verím, že ukázal cestu ďalším slovenským klastrom, že je možné hrať prvú európsku klastrovú ligu,” uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. SIEA sa dlhodobo zaoberá podporou rozvoja klastrov vrátane ich certifikácie.

V rámci udeľovania zlatých odznakov excelencie sa hodnotí 31 kvalitatívnych indikátorov. Sú z oblasti manažmentu, vnútornej štruktúry, klastrovej stratégie, medzinárodných aktivít, finančného riadenia, poskytovaných služieb, „viditeľnosti v médiách“, tiež výstupov v oblasti výskumno-vývojových aktivít, spolupráce so školami a univerzitami a ďalšie prínosy. Na základe spracovanej správy expertmi ESCA o udelení rozhoduje medzinárodná expertná skupina Cluster Excellence Expert Group. V nej je zastúpených 29 expertov z 11 krajín.

Certifikovaných dohromady 10 klastrov

Podpora certifikácie klastrov na Slovensku je realizovaná prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. V roku 2020 bolo okrem klastra Košice IT Valley celkovo certifikovaných ďalších 9 klastrových organizácií na bronzový certifikát.

Prečítajte si viac z pôsobenia klastra a IT firiem v Košiciach v našom archíve článkov o Košice IT Valley.

Pridajte komentár