EAST MAG
vylety_presovsky_kraj

Prešov začína výskum a vývoj pre smart city

Mesto Prešov podpísalo memorandum s Unicorn University, súkromnou vysokou školou v Prahe. Cieľom je spolupráca pri výskume problematiky Smart City v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Mesto Prešov začína spolupracovať v rámci výskumu a vývojovej činnosti v oblasti Smart City s Unicorn University. Cieľom je prepojenie výskumných kapacít súkromnej vysokej školy s reálnou praxou, teda skúsenosťami a dátami z implementácie smart projektov v Prešove.

Dáta pre riešenia smart city

Najvýznamnejšími oblasťami spolupráce by mali byť doprava a parkovanie. Víziou je napríklad umožniť ľuďom využívať existujúce cykloprístrešky v meste Prešov bez čipu, iba pomocou aplikácie v smartfóne.

Mesto poskytne dáta, s ktorými budú pracovať študenti Unicorn University. Tí pripravia riešenie vo forme prototypov aplikácií, ktoré poslúžia ako podklad pri konkrétnych projektoch. Ak by zadanie zo strany mesta presiahlo kapacitné možnosti prešovských študentov v programe Unicorn Work&Study, zapoja sa do spolupráce aj študenti Unicorn University v Prahe.

Zavádzanie technologických riešení

Výsledkom spolupráce má byť zefektívnenie riadenia procesov mesta, hospodárnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi a zlepšenie kvality života občanov mesta Prešov pomocou zberu dát a analýzy získaných údajov. Pôjde napríklad o prípravu požiadaviek na zavádzanie nových technologických riešení pre riadenie dopravy a parkovania, infraštruktúrnej siete, manažmentu otvorených dát, správy budov, ale aj ďalších oblastí, ktoré sa dynamicky menia vplyvom moderných technológií. 

Spolupráca zároveň umožní ďalší rozvoj vedeckej a výskumnej činnosti Unicorn University, ktorá spolupracuje aj s ďalšími zahraničnými inštitúciami ako je napríklad CERN vo Švajčiarsku.

Na tému smart cities a toho, ako má vyzerať, sme sa už dávnejšie zaoberali v našej téme mesiaca – Hľadá sa metropola budúcnosti.

Pridajte komentár