EAST MAG
technicom

Webináre akceleračného programu UVP TECHNICOM sú otvorené pre všetkých

Univerzitný vedecký park TECHNICOM otvára v závere januára 2021 ďalší ročník akceleračného programu pre startupy. Webináre sú určené aj všetkým záujemcom, ktorých zaujíma oblasť tehcnologického transferu, inovácií a kcelerácie podnikania.

Webináre sú organizované v slovenskom aj anglickom jazyku a sú vedené skúsenými lektormi. Účasť na našich webinároch je bezplatná, ale je potrebné sa na ne vopred registrovať,” približuje František Jakab, riadieľ UVP TECHNICOM.

REKLAMA

Webináre v slovenskom jazyku

Tieto webináre prebiehajú v čase od 13.00 do 16.00 hod.

 • 28.01. Ako si založiť firmu
 • 04.02.Umenie produktivity bez stresu (Getting Thnigs Done)
 • 11.02. Projektové riadenie
 • 25.02. Digitálny marketing na sociálnych sieťach
 • 04.03. Online networking. Ako zaujať, získať nové kontakty a budovať vzťahy
 • 11.03. Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní
 • 18.03. Efektívna ochrana vynálezov, technických riešení a softvéru
 • 05.03. Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické rozhrania SW aplikácií a služby
 • 01.04. Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších
 • 08.04. Marketingový reštart
 • 15.04. Agile Scrum (metodika riadenia projektov)
 • 22.04. Manažment rizík
 • 29.04. Marketing startupov
 • 06.05. Ako podnikať s investorom
 • 13.05. Cashflow firmy (Úvod do ekonomiky projektov, cenotvorba)
 • 20.05. Prezentačné majstrovstvo: Ako prezentovať online

V anglickom jazyku

Prebiehajú v čase od 15.00 do 17.00 hod.

 1. 27.01. Agile Scrum (metodika riadenia projektov)
 2. 18.02. Design Thinking (od 14.00 do 19.00 hod.)
 3. 03.03. Projektové riadenie
 4. 10.03. Motivation, challenges and success factors of entrepreneurs
 5. 17.03. Online networking. Ako zaujať, získať nové kontakty a budovať vzťahy
 6. 31.03. Prezentačné majstrovstvo: ako prezentovať online
 7. 07.04. See-think-do-care
 8. 14.04. Manažment rizík
 9. 05.05. Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších

Na všetky webináre je potrebné sa vopred registrovať. Na stránke vedeckého parku nájdete harmonogram celého akceleračného programu s prelinkmi na registráciu na každý jeden online event.

Neprehliadnite našu rubriku Rozhovory so startupmi. Predstavujeme v nej startupy, ktoré sú súčasťou Startup centra TUKE v UVP TECHNICOM.

UVP TECHNICOM

Hlavnou úlohou UVP TECHNICOM je
- stimulácia a riadenie toku znalostí a nových technológií medzi univerzitným prostredím a hospodárskou a spoločenskou praxou
sprostredkovanie komunikácie medzi podnikmi, podnikateľmi a výskumníkmi
- poskytovanie prostredia pre akceleráciu inovatívnych projektov a inkubáciu inovatívnych firiem, prostredia pre zlepšovanie kultúry inovácií, kreativity a kvality,
- uľahčenie zakladania nových podnikov pomocou inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchlenie ich rastu
- uľahčenie internacionalizácie pre domáce podniky a spoločnosti.
Univerzitný vedecký park v Košiciach vznikol v roku 2017 ako pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2014 organizuje pravidelne dvakrát ročne súťaž inovatívnych nápadov, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek s dobrým nápadom, v ktorý verí – študenti, ľudia z praxe, podnikatelia. Výhercovia získajú 6-mesačný pobyt v Startup centre, počas ktorého musia zvládnuť akceleračný vzdelávací program na podporu rozvoja startupu.

komentár: 1