EAST MAG
tuke

Nová spolupráca TUKE a Huawei sľubuje výskum umelej inteligencie

Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) podpísala Memorandum o porozumení s technologickým gigantom Huawei. Cieľom spolupráce TUKE a Huawei je vybudovať špičkové centrum umelej inteligencie. Vďaka nemu bude slovenská akademická obec skúmať a vyvíjať nové spôsoby využitia AI v praxi.

Atlas pre umelú inteligenciu

Najvýznamnejším prísľubom spolupráce má byť vybudovanie špičkového laboratória na výskum umelej inteligencie. Umiestnené bude v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach. Hlavným účelom AI laboratória bude testovanie nových technológií Atlas pre umelú inteligenciu, založenie Huawei ICT akadémie pre výskumníkov a študentov všetkých fakúlt TUKE, ako aj vzájomná spolupráca v oblasti umelej inteligencie a jej aplikácií.

AI laboratórium bude po spustení intenzívne sledovať dynamické svetové trendy v oblasti umelej inteligencie a jej aplikáciách v rôznych oblastiach života, ktoré sa študujú a skúmajú na TUKE. Súčasne bude platformou spájania akademických a komerčných subjektov prítomných na Slovensku, s cieľom vyvíjať inovácie a nové IT riešenia,“ informoval o zámere koordinátor spolupráce za TUKE prof. Peter Sinčák z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

technicom tuke a huawei
UVP TECHNICOM

Spolupráca TUKE a Huawei pre študentov aj odborníkov

Tento rok je 15. výročie spoločnosti Huawei Technologies na Slovensku. Ako súčasť skupiny Huawei je našou najvyššou prioritou vo vzťahu k miestnym komunitám pomôcť Slovensku budovať najpokročilejšiu telekomunikačnú infraštruktúru na svete, no taktiež využiť naše skúsenosti a trhové vzťahy na vychovávanie slovenských IT talentov. Dlhodobý výskum Technickej univerzity v Košiciach v oblasti umelej inteligencie pripravuje Slovensko na úspech počas nadchádzajúcej digitálnej transformácie a priemyselnej evolúcie.

Podpis Memoranda o porozumení je pre Huawei dôležitým krokom. Umožní nám slúžiť miestnym komunitám tak, že vybudujeme základy slovenskej digitálnej konkurencieschopnosti na nasledujúcich 10 rokov. Študenti, vedci, akademickí pracovníci, no aj odborníci z Huawei vďaka novej spolupráci získajú šancu vo významnej miere rozšíriť poznatky a prax v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť Huawei Technologies (Slovak) je v plnej miere pripravená zdieľať skúsenosti a know-how zo zahraničia so slovenskými akademikmi a startup komunitou, teraz a aj v budúcnosti,“ hovorí Colin Cui Yu, generálny manažér Huawei Slovensko.

Aplikácie pre všetky faktulty

Obe strany podpisom Memoranda vyslovili záväzok spolupracovať v oblasti výskumných projektov financovaných EÚ alebo zo súkromného sektora. Spolupráca má za cieľ preukázateľné zvýšiť vedeckú úroveň akademického prostredia na Slovensku a jeho výsledkov. Predmetom spolupráce budú aj spoločné podujatia pre študentov, výskumníkov ako aj pre aktívny startup ekosystém v univerzitnom Inkubátore TUKE.

tuke rektor
Stanislav Kmeť, rektor TUKE

Technická univerzita v Košiciach si hlboko váži uzavretie spolupráce s Huawei, a vníma ju ako uznanie výsledkov svojej práce, ako aj uznanie spôsobilosti na spoluprácu s poprednými entitami svetového formátu, akou je Huawei Technologies. Od spolupráce očakávame zvýšenie kvality výsledkov výskumu a tým aj študentov TUKE, ktorí budú formovať budúcnosť špičkových technológii Slovenska. Umelá inteligencia v nej nepochybne má svoje miesto,“ vyjadril sa Stanislav Kmeť, rektor TUKE.

Memorandum o porozumení TUKE a Huawei bolo podpísané rektorom univerzity a generálnym manažérom firmy Huawei Slovensko. Spoluprácu bude koordinovať Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE a aplikácie týchto technológií budú dostupné na všetkých fakultách TUKE.

tlačová správa

Pridajte komentár