EAST MAG
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila najlepšie z pomedzi 6 hodnotených slovenských univerzít, obsadila 201-250 čím sa potvrdila kvalita poskytovaného vzdelania a vedeckého výskumu.

The Emerging Economies University Rankings 2021 hodnotil učebné prostredie, objem, príjem a reputáciu vedeckého výskumu, jeho vplyv na citácie, internacionalizáciu univerzitného prostredia či prenos znalostí z praxe. Oproti umiestneniu v minuloročnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2020 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika výrazne posunula z umiestnenia 301-400. Zo stredoeurópskeho regiónu sa najlepšie umiestnili Karlova univerzita v Prahe a Semmelweis University v Budapešti.

univerzita pavla jozefa safarika

Potenciál druhej najstaršej univerzity a jej piatich fakúlt, ktoré poskytujú zázemie domácim a zahraničným študentom či vedeckým výskumníkom z viac ako 50 krajín sveta, zvyšuje aj Technologický inovačný park (TIP UPJŠ) ako centrum vedecko-technologickej excelencie v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Cieľom TIP UPJŠ je pomôcť k rastu národného hospodárstva a zvýšeniu zamestnanosti poskytovaním výsledkov výskumu priemyselným odvetviam.

Napredovanie vo vzdelávaní a vedeckom výskume je prioritou a východiskom k riešeniu naliehavých aktuálnych i budúcich problémov. Dobre vynaložené investície na budovanie modernej infraštruktúry a dosiahnuté výsledky by mali byť záväzkom pre konkurencieschopnosť celého regiónu v budúcnosti,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Prečítajte si viac článkov z kategórie Vzdelávanie.

tlačová správa

Pridajte komentár