EAST MAG
termokamery zs poproc

Školákov v Poproči vítajú pri vstupe do školy termokamery

V stredu 14. apríla 2021 sa v obci Poproč, okres Košice – okolie, symbolicky otvorili inštalované termokamery v priestoroch základnej a materskej školy. Školu po uvoľnení opatrení z 12. apríla 2021 opätovne navštevuje takmer 170 detí. Štyri termokamery pomôžu dodržiavať bezpečnostné opatrenia a zároveň zefektívniť príchod žiakov, rodičov aj personálu s dodržiavaním GDPR.

Základnú školu s materskou školou v Poproči navštevujú deti z obce Poproč, Rudník, Jasov, Počkaj a Medzev.  

REKLAMA

Adresnejšie riešenie pre samotných žiakov

Škola doposiaľ využívala na meranie teploty pri vstupe do budovy bezkontaktné teplomery, ktoré mali pri teplotných výkyvoch občas problém s meraním. Ich využívanie v ranných časoch bolo časovo náročnejšie, spomaľoval sa vstup do školy a vytvárali sa rady. Komplexné riešenie tohto problému škole ponúkli Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a InnovLab – StartUp centrum. V rôznych priestoroch Základnej školy s materskou školou v Poproči inštalovali 4 kamery na meranie telesnej teploty.

termokamery zs poproc

Otvorenia sa zúčastnila starostka obce Iveta Komorová Hilovská, riaditeľka školy Božena Mihóková, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Andreas Truls a manažér InnovLab – StartUp centra Milan Varga.

Najvyššou prioritou je pre nás ochrana zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy. Inštalácia termokamier má výrazný zdravotný aj vzdelávací prínos. Minimalizuje zhromažďovanie žiakov v skupinách a zároveň zobrazovanie nameranej hodnoty dáva prvotnú informáciu konkrétnemu dieťaťu. Je to adresnejšie pre žiaka, vplýva to na formovanie zodpovednosti za vlastné zdravie. Pridanou hodnotou je využívanie moderných technológií v prospech mladej generácie ako prostriedok, ktorý slúži na zlepšenie a zefektívnenie podmienok školského prostredia. Veď práve školy majú byť tým miestom, kde sa spája vízia s pokrokovou technológiou,“ hodnotí Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč.

Podľa jej slov si žiaci na termokamery zvykli rýchlo, vnímajú ich ako zaujímavé riešenie či často aj ako zrkadlo. Deti sa vďaka obrazovkám s nameranou teplotou prakticky učia o teplote ľudského tela či ako čítať desatinné čiarky. Úplne podvedome sa do termokamier usmievajú, čím sa šíri pozitívnejšia nálada.

Termokamery merajú v súlade s GDPR

Keďže viacerí z nás majú deti, vieme, ako to chodí pri dennom meraní teploty ručnými teplomermi. Sme veľmi radi, že ZŠ Poproč reagovala otvorene na našu ponuku a že sa nám podarilo inštalovať v priestoroch školy 4 termokamery, ktoré fungujú v súlade s GDPR. Systém nezbiera žiadne údaje a merané teplotné dáta neuchováva. Budeme radi, ak sa táto pilotná inštalácia osvedčí a do budúcna sa nebránime spoluprácam aj na iných smart riešeniach s ďalšími školami a inštitúciami,“ zhodnotil Milan Varga, RIS HUB manažér InnovLab StartUp centra.   

zs poproc termokamery
foto: DT ITSO SK

Štyri termokamery v priestoroch so stabilnou teplotou zefektívnia pre žiakov, rodičov a personál vstup do základnej školy, do materskej školy aj do telocvične. Zamestnanec školy, ktorý predtým vykonával meranie, pri termokamerách plní úlohu dozoru. Namerané teploty sa zobrazujú na obrazovke a sú farebne odlíšené.     

Prvá obec so školou, ktorá má termokamery

Videli sme, ako sa svet mení v dôsledku globálnej koronakrízy. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa prispôsobujeme novým spôsobom práce a podporujeme školy, aby lepšie zvládali dané obmedzenia. Pevne veríme, že pandemické riešenia, ako sú tepelné skenery, pomôžu priblížiť sa k novému normálu, a preto radi vrátime vzdelávacej komunite v regióne niečo späť,“ uviedol Andreas Truls, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

V príhovore na otvorení dodal, že je dôležité, aby deti mali možnosť chodiť do školy a vzdelávať sa.

Verím, že termokamery prinesú menej stresujúci vstup detí a žiakov do priestorov našej základnej a materskej školy. Zároveň som presvedčená, že výrazne prispejú k pocitu bezpečnejšieho prostredia z pohľadu ochrany zdravia žiakov, ich rodičov, ale aj zamestnancov školy. Ďakujeme za tento prejav spolupatričnosti InnovLabu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a za to, že sme sa stali prvou obcou so školou, ktorá má termokamery,” vyjadrila sa starostka obce Iveta Komorová Hilovská. 

Zariadenia na meranie telesnej teploty budú slúžiť na prevenciu aj do budúcna, keďže zvýšená teplota nemusí byť indikátorom len jedného ochorenia.  

Prečítajte si viac o Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

komentár: 1