EAST MAG
tuke

Hľadá sa najlepšia záverečná študentská práca

Študenti Technickej univerzity v Košiciach sa môžu zapojiť do súťaže Top študentská práca. Prihlásiť sa môže každý, kto v školskom roku 2020/2021 úspešne obhájil svoju bakalársku, diplomovú alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia na TUKE v termíne do 30. júna 2021.

Študenti sú povinní informovať svojho vedúceho práce (prípadne konzultanta) o zámere zúčastniť sa súťaže.

REKLAMA

Súťaž pre práce s potenciálom

Súťaž je organizovaná v troch tematicky zameraných kategóriách: SMART CITY, HEALTH, INDUSTRY. Má podľa teba tvoja študentská záverečná práca biznis potenciál, veríš jej a chceš s ňou vstúpiť medzi podnikateľskú elitu alebo ponúknuť svoje inovatívne riešenie potenciálnym záujemcom? Pomoc ponúka práve súťaž Innovlabu.

„V Innovlabe dlhodobo pracujeme na rozvoji inovačného ekosystému v našom regióne. Jednou z najväčších silných stránok regiónu je, že sme univerzitným mestom a to nám prináša veľké množstvo talentovaných študentov, ktorí disponujú skvelými nápadmi na riešenia a inovácie. A práve preto sme spolu s UVP Technicom a Technickou univerzitou spustili aj túto súťaž, ktorá má motivovať študentov k lepším výkonom a zároveň má ukázať  biznis potenciál, alebo prínos ich záverečných prác,“ priblížil Milan Varga, RIS HUB Manažér Innovlabu.

Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli zorganizovať túto súťaž, je zámer využiť obrovsky potenciál riešených študentských prác. Často v rámci týchto prác vznikajú zaujímavé a inovatívne riešenia špecifických problémov z rôznych oblastí, produkty na úrovni prototypových riešení alebo aj na úrovni patentov. Ale už nie tak často sa stáva, že na báze výsledku študentskej práce vznikne podnikateľský subjekt, ktorý rozvíja svoje podnikateľské aktivity alebo je výsledok práce ponúknutý potenciálnym záujemcom pre komerčné uplatnenie. To by sme chceli zmeniť prostredníctvom tejto súťaže. Chceme motivovať študentov, aby sa sami zamýšľali nad možnosťou využitia svojich prác, ponúkame im možnosť rozvinúť svoje inovatívne riešenie v motivačnom prostredí a začať podnikanie hoci aj vo vlastnej firme, ktorú mu pomôžeme založiť,” vysvetlil František Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM.

studentska praca sutaz

Benefity súťaže

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť, je možnosť získať podporu pre praktické využitie svojej záverečnej práce. Víťazi súťaže získajú finančnú odmenu, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu. Budú mať aj možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOMInnovLabu Startup Up centra Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia.

Vďaka účasti na súťaži získajú dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a previesť svoje projekty do praxe. Súťaž je zároveň príležitosťou pre firmy a investorov, ktorí môžu zachytiť nápady s potenciálom, podporiť ich rozvoj a získať nových zamestnancov.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, zložená zo zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry.

Ak sa chcete prihlásiť, registrujte sa na tomto linku.

Harmonogram súťaže

  1. Vyhlásenie súťaže 1. 5. 2021
  2. Uzávierka prihlášok 30. 6. 2021
  3. Vyhlásenie finalistov 30. 7. 2021
  4. Finále – prezentácia prác, hodnotenie, výsledky (termín bude upresnený).

Prečítajte si náš rozhovor s Jakubom, ktorému vzdelanie na TUKE a Živé IT projekty pomohli k práci snov.

Pridajte komentár