EAST MAG
sutaz inovativnych napadov

Súťaž pre startupy dáva opäť šancu všetkým inovátorom

Univerzitný vedecký park TECHNICOM vyhlásil 13. kolo pravidelne organizovanej súťaže Máš nápad? Prezentuj svoj startup! Prezentácia zapojených startupov pred odbornou porotu bude prebiehať online v stredu 9. júna 2021. Súťaž pre startupy ponúka vybraným startupom účasť v šesťmesačnom akceleračnom programe.

Komu je určená súťaž pre startupy?

Do súťaže UVP TECHNICOM sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov. Do aktuálneho 13. kola súťaže je potrebné sa prihlásiť do 1. júna 2021.

Súťaž je irčená pre fyzické aj právnické osoby, tímy aj jednotlivcov. Pre tých, ktorí majú nápad hodný rozvíjania, aj pre tých, ktorý už majú projekt pripravený na rýchly rast a hľadajú vhodné podmienky. Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t.j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku. Viac informácií nájdete aj v časti FAQs (Frequently Asked Questions / Často kladené otázky).

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár. Podmienky účasti sa líšia pre nápady v oblasti nerastných surovín.

sutaz pre startupy

Porota súťaže

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budeme tímy informovať do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

uvp technicom

Čo môžete získať?

Startup centrum TUKE ponúka nádejným startupom možnosť získať:

  • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu (všeobecná aj z oblasti nerastných surovín).

Pozrite si naše Rozhovory so startupmi, ktorým pomáha rásť práve UVP TECHNICOM.

Pridajte komentár