fbpx
EAST MAG
Centrum zdieľaných služieb

Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia

Z prieskumu Deloitte zameraného na centrá zdieľaných služieb a outsourcing vyplýva, že prvoradým strategickým cieľom väčšiny z nich v tomto roku je štandardizácia a zefektívnenie procesov. Znižovanie nákladov tak bolo v rámci poradia priorít odsunuté na druhé miesto. Trojicu strategických priorít centier zdieľaných služieb uzatvára dosahovanie obchodných hodnôt.

Spoločnostiam sa vo všeobecnosti darí dosahovať stanovené ciele. Zo skupiny centier zdieľaných služieb, ktoré označili štandardizáciu a zefektívnenie procesov ako jednu zo svojich priorít, je v jej dosahovaní úspešných až 78 %. Pri znižovaní nákladov sa darí dokonca až 88 %. Menej úspešné boli spoločnosti, ktoré označili ako jednu zo svojich priorít digitalizáciu. Úspešne napreduje iba približne polovica.

Centrá zdieľaných služieb rozvíjajú schopnosť podporovať a poskytovať vyššiu pridanú hodnotu prostredníctvom dátových analýz, výkazníctva, digitálnych zručností, ako aj zlepšovania zákazníckej skúsenosti. Vytvárajú prostredie, v ktorom sa rýchlo prijímajú nové zručnosti umožňujúce zákazníkom dosahovať úspechy.

Zmeny prinesie aj implementácia nových modelov práce. Model vzdialeného pracoviska, ktorý predpokladá, že sa v kancelárii bude pracovať iba niekoľko dní v mesiaci, plánuje prijať 14 % organizácií. Hybridný model, ktorý počíta s dvomi až tromi dňami v kancelárii za týždeň, plánuje implementovať dokonca až 73 % centier. Spoločnosti vďaka tomu počítajú so znížením nákladov a zvýšením produktivity. Nové modely prinášajú aj nové otázky týkajúce sa najmä vplyvu na firemnú kultúru, well-being zamestnancov, ale aj budúce umiestnenie centier zdieľaných služieb.

Model vzdialeného pracoviska predpokladá, že sa v kancelárii bude pracovať iba niekoľko dní v mesiaci.

Pracovné modely zaznamenali, najmä vplyvom pandémie, výrazné zmeny

Potrebné sú aj zmeny v oblasti udržania talentov. Centrá zdieľaných služieb musia reagovať na meniace sa preferencie budúcich zamestnancov, a preto prijali celý rad tradičných, ale aj alternatívnych modelov na udržanie talentov. Z prieskumu vyplýva, že 77 % centier zdieľaných služieb sa zameriava na rozvoj silnej firemnej kultúry, 62 % kladie dôraz na well-being zamestnancov a flexibilnú prácu a rovnako 62 % verí v neustále zlepšovanie a inovačné príležitosti. Pracovné modely zaznamenali, najmä vplyvom pandémie, výrazné zmeny. V reakcii na nové potreby v rámci stratégie udržania talentov aplikovalo 60 % centier zdieľané pracovné miesta a flexibilnú prácu vrátane práce z domu.

Naplnenie finančných očakávaní talentov ostáva dôležitým faktorom. V zozname priorít v boji o talenty sa ale objavili aj nové požiadavky, ktoré budú musieť centrá zohľadniť pri tvorbe svojej budúcej náborovej stratégie. Spoločnosti kladú väčší dôraz na diverzitu zamestnancov vo vedúcich funkciách. Vo vyše 80 % centier zdieľaných služieb, ktoré úspešne dosiahli tri a viac cieľov, zastávajú približne tretinu vedúcich funkcií ženy a zamestnanci z menej zastúpených menšín.

„Modely poskytovania služieb sa neustále vyvíjajú a náš prieskum ukazuje, že aj v náročnom a meniacom sa podnikateľskom prostredí patrí digitálna agenda medzi priority. Aby v nej  organizácie uspeli, využívajú niekoľko faktorov, ako napr. štandardizačné procesy, zjednodušenie technológií s ERP jednej inštancie a budovanie kultúry inovácií s cieľom prosperovať vďaka digitálnym technológiám,“ uviedol Miloš Martončík, partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb, Deloitte na Slovensku.

Digitálna transformácia ako strategická agenda

Digitálne technológie zostávajú kľúčové pri zavádzaní inovácií s cieľom znižovania nákladov. Centrá zdieľaných služieb, ktoré podľa prieskumu dosiahli tri a viac cieľov, prijali digitálnu transformáciu za svoju strategickú agendu. Za najväčšiu výzvu v rámci automatizácie považuje 43 % respondentov procesnú a technickú náročnosť, zatiaľ čo ERP jednej inštancie a globálne štandardizované procesy sa umiestnili na prvých troch miestach kľúčových faktorov, ktoré umožňujú organizáciám dosahovať ich ciele.

Viac informácií z prieskumu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze: 2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey.

Deloitte

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a riadenia rizík. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách a teritóriách prináša Deloitte svojim klientom odbornosť svetovej úrovne a vysokú kvalitu služieb a poskytuje im poznatky, ktoré potrebujú pri riešení tých najzložitejších podnikateľských výziev. Približne 330 000 odborníkov Deloitte po celom svete sa usiluje robiť veci, na ktorých záleží.

Pridajte komentár